Vimyren
  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Värmland
  Status vintern 2014/15 : Familjegruppe
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Föryngring 2014 : ja
  Föryngring 2015 : ja

  Nytt revir vintern 2014/2015

  2016


  Död tik hittad 1 maj 2016, sjukdom

  151111 Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2016
  Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst 20 vargar inom de länsegna reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt högst 6 vargar inom det länsgemensamma reviret Loka tillsammans med Länsstyrelsen Örebro.

  151111 20 vargar får skjutas i Värmland
  vargar får skjutas i VärmlandJAKTLänsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst 20 vargar inom de länsegna reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt högst 6 vargar inom det länsgemensamma reviret Loka tillsammans med Länsstyrelsen Örebro.

  .....

vargrevlogonew73