Vassjön  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Gävleborg/Dalarna
  Status juni 2008 : Möjlig par
  Min : 0
  Max : 2
  Föryngring 2008 : inte trolig

  .....

vargrevlogonew73