Vassbo  Uppdaterat: 2012-12-09
  Län : Dalarna
  Status vintern 2011/12 : Revirmarkerande par
  Antal vintern 2011/2012
  Min : 2 (både skjutna vid skyddsjakt)

  Nytt revirmarkerande par vintern 2011/2012

  Både avlivade på grund av tillhål i renbetesområde

  130513 Stoppet bamsen midt i jakta
  Familien var på tur hjem i bil da de stoppet en bjørn midt i elgjakta søndag kveld. Kjerstin Tyldum og familien hennes hadde vært i Namsos, og var på tur tilbake til Høylandet i 21.30-tida da de fikk seg en skikkelig overraskelse. Mellom Aavatsmarka og Vassbotna måtte de nemlig bråstoppe for en elg som løp over veien.

  121030 Skjøt jerv Saltdal
  En hannjerv er skutt på Vassbotnfjell. Saueeier Dagfinn Strøm felte jerven i klart måneskinn fra gjeterhytta ved Skrapperstutjønna vest for Vassbotnfjell.

  120914 Jakter bjørnen i Vassbotn
  Saltdal: Fant kadaver bare noen hundre meter fra gården. 00752

  111215 Ansöker om skyddsjakt på närgången varg i Vassbo
  Länsstyrelsen har fått en ansökan om skyddsjakt på varg från boende i Vassbo.

  .....

vargrevlogonew73