vargrevlogonew73
nyheter
line773

Om vargspillning.

I den svenska litteratur om varg beskrivs vargspillning (vargbajs) som 2,5-3 cm grov och av form som en korv, med en stark och kväljande lukt, och ofta innehållande hår och benrester från bytesdjuren som den har ätit.

               

Men, det är inte denna sorts vargspillning som denna sidan skal ägnas åt.
I stället är det en annan typ av vargspillning med en helt annan form, konsistens och innehåll som trots det är lika ”illaluktande”.

Tjernobyl-vargarna.

Förra året håll OSS-staternas jaktfederation ett symposium om
jakt i Moskva, och Jägarnas Riksförbunds förbundsjurist var där
för att tala  om älg och dom stora rovdjuren.

Väl tillbaka i Sverige är det så dags att förmedla den kunskap han har fått från besöket om dom förfärliga förhållanden som råder på landsbygden i dom tidigare Sovjetstaterna, information han har fått av personer som får betraktas som minst lika tillförlitliga och objektiva i fråga om dom stora rovdjur, som toppskiktet inom Jägarnas Riksförbund.

Detta resulterar i ”Chockrapport om varg på den ryska landsbygden”, en rolig liten skrivelse som man återfinner på förbundets hemsida.

Rapporten börjar med följande påståenden :

 • Tjernobyl-vargar sprider sig över landet..
 • Klövvilt flyt in till städerna.
 • Boskap blir vargmat.
 • Befolkningen lämnar glesbygden.
 • Viltförvaltare ber om militär hjälp.

Han vet att berätta att det finns minst 70.000 vargar i Ryssland men att det värkliga antalet troligen är mycket större och att det i Kazakstan där det finns drygt 100.000 vargar råder mycket svåra förhållande, älgstammen har kollapsat och består endast av 1200 älgar som har flydd in i städarna.
Vargarna följer nu efter in till bebyggelsen där dom gir sig på befolkningens husdjur, och alt fler lämnar som en direkt följ av detta, sin hembygd och beger sig in till ”städarnas arbetslöshet och slum”.

Biologisk mångfald.

Därnäst kommer ett citat från ordförande i Kazakstans Jägare och fiskarförbund som,
avslutar sin ”kärnfulla” redovisning av förhållandena i landet med ett konstaterande och en frågeställning :

Biologisk mångfald?
--Först ökar antalet vargar och de utplånar klövviltet. När bytesdjuren är borta och maten tryter försvinner även rovdjuren genom svält eller utvandring. Vad finns då kvar? Hur kan någon påstå att vilttomma och öde skogar är det långsiktiga målet för biologisk mångfald.

 
Tydlig har man bland jägarkåren i Kazakstan kommit lika långt i fråga om att förstå hur naturen fungerar som man har bland den Svenska motsvarighet.

Även presidenten från den Ryska federationen för jägare och fiskare, Dr. Alexander Ulitin tycks vare lika okunnig om vad som är en natur i balans.
Utan att ens reflekterar över det onaturliga i den stora älgstamma vi har i Sverige, framhåller han Sverige och dom Svenska jägarna som ett fördöma på grund av samma.
Halvdelen av alla älgar som fälls i världen, fälls i Sverige. Detta trots att Sverige arealmässigt endast omfattar en (1) procent av älgens utbredningsområde.

Tjerobyl-vargarna.

När man hör uttrycket Tjernobylvargar associerar dom flesta
av oss troligen till radioaktiva vargar som sprider rädsla bland
befolkningen på den Ukrainska landsbygden,
eller liknande skräckhistoria.

I stället är det en futtig  beskrivning (beskrivningen och inte katastrofen) av hur befolkningen som evakuerades på grund av  Tjernobylkatastrofen, lämnade kvar sina husdjur , som så blev mat åt vargar och andra rovdjur.
Detta har i sin tur ledd till att rovviltsstammen har ökat, har utvandrad till andra delar av landet, har ställd till stora problem, har gjort att andra viltstammer har minskat med mera , med mera, med mera.

Militära helikoptrar.

Så kommer ett längre avsnitt med underrubriken ”Militära helikoptrar”, men den som förväntar sig en mer utförlig berättelse blir mycket, mycket besviken.
Det enda man kan läsa här om militära helikoptrar och varg är en (1) mening lång. Restan är vad presidenten för en organisation som kallas CIC och som har som mål att försvara jagarnas intressen internationellt, tycker att man skal göra för att möta den

 alt mera intensiva och försåtliga propaganda, som sprids via massmedierna från penningstarka och ofta diffusa ”bevarandeintressen” .

Vad man under denna rubriken ( Militära helikoptrar ) kan läsa är som följer :

 ” Viltförvaltningen ibland annat Ryssland och Kazakstan har därför begärd omgående hjälp från regeringshåll för att militären skal får resurser till helikopterjakt efter varg”

Men hur är det nu i Kazakstan?

Att det finns många vargar i Kazakstan bekräftar Anders Bjärvall från Naturvårdsverket, som fick uppgifter om 100.000 vargar i februari 2000, men Kazakstan är stort som hela EU och med en folkmängd som är mindre än den i Frankrike. Personen som Anders Bjärvall hade fått sina uppgifter ifrån, Sergei Pole,  nämnde dock intet om att vargen skulle utgöra något speciellt stort problem.

Zharas Takenov som är chef för FN:s miljöprogram i Kazakstan bekräftar att det finns en stor vargstam där och att vargen ibland dödar husdjur. Men enligt honom är grunden till att folk flyttar från glesbygden och in till städerna inte vargarna.
Däremot flyttar folk av samma orsaker som man gör andra ställen i världen, nämligen på grund av sociala och ekonomiska skäl.
Att folk flyttar från landsbygden och in till storstädarna i Kazakstan är lika lite på grund av vargarna som när folk flyttar från till exempel Bengtsfors i Värmland och till Göteborg eller Trollhättan.

--Jag har bara rapporterat vad chefen för jaktförvaltningen sa

berättar författaren till ”chockrapporten”, Jägarnas Riksförbunds förbundsjurist, för Falu Kuriren i en intervju i februari 2002.
Där medger han även att det kan finnas andra orsaker till att befolkningen flyttar från landsbygden.

Den lärdom som Jägarnas riksförbunds förbundsjurist och andra möjligen bör dra, är som följer :

  • Tro inte blint på all information du får om rovdjuren, och speciellt inte om den kommer från representanter inom jägarkåren.  
  • Konflikten mellan rovdjuren och vanliga människor på landsbygden är tiofall mindre än mellan rovdjuren och jägarna.
  • Ofta är dom fantastiska berättelser man hör om rovdjursproblem ganska så bagatellartade när man synar dom närmare, och så även ”chockrapporten”.

Chockrapport om varg på den ryska landsbygden.
Folk flyr inte för vargarna.

 

.....

 

E-POST

(c) Vargreviret