vargrevlogonew73
nyheter
line773

Varg, skola, vård och omsorg

Kostnaden för de skador som vargstammen är orsak till är ett argument som används flitigt av motståndare till varg.

Tyvärr klarar de flesta inte att särskilja de kostnader som enbart vargen är orsak till, från kostnaden för skador orsakad av samtliga stora rovdjur, mycket tack vare extremistorganisationer såsom Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik och deras propagandaapparat.

rennäringen 2008

En av de kostnader man ofta tar upp är de 60 miljoner som går till rennäringen.
Av dessa 60 miljoner kronor som betalades ut 2008 var det endast 1,5 miljoner som betalades ut som ersättning för 5 fall av regelbunden förekomst och 30 tillfällig förekomst av varg i renskötselområdet.

Lite fakta om rennäringen i Norge 2006/2007.

 

Antal djur

Belopp

Sökt ersättning för

37 159

 

Utbetalt ersattning för

8 637

15 miljoner Nkr.

Dokumentert rovdjursdödade djur

550

 

Källa: Fylkesmannen i Finnmark >>>

Därutöver utgick det ersättning på ett antal tusen kronor för 16 fall av massdödande av ren, där varg endast varit inblandad vid ett enda tillfälle.

Utöver ersättning för rennäringen var det totalt 62 angrepp av varg på tamdjur under 2008 till en kostnad av 789 000 kronor och 41 angrep på hundar till en kostnad av 271 000 kronor .

Totala kostnaden för skador på tamdjur och hundar som betalades ut 2008 var på 60,2 miljoner kronor varav varg stod för 2,5 miljoner motsvarande 4,2 %. Dessutom blev det utbetalt 4,4 miljoner kronor till skadeförebyggande åtgärder varav merparten till områden med vargförekomst.

Sett utifrån dessa kostnaden blir det direkt löjeväckande när man i insändare påstår att vi nu måste välja mellan vargar och skolan. >>>

Rovdjursersättning till samebyar 2008

 

Kungsörn

Björn

Järv

Lodjur

Varg

Tusen kronor

1 075

1 615

23 251

31 317

1 450

I procent

1,8

2,8

39,6

53,3

2,5

Ersättning för skador på tamdjur 2008

 

Kungsörn

Björn

Järv

Lodjur

Varg

Tusen kronor

23

201

 

88

789

I procent

2,1

18,2

 

8,0

71,7

Ersättning för skador på hund 2008

 

Kungsörn

Björn

Järv

Lodjur

Varg

Tusen kronor

3

22

 

47

271

I procent

0,9

6,4

 

13,7

79,0

Kostnaden för grundskola och gymnasieutbildning uppgick 1999 till omkring 75 000 miljoner kronor.
Med andra ord skulle samtliga ersättningar som man betalade ut för skador på tamdjur och hundar förorsakad av varg, tillsammans med samtliga kostnaden för skadeförebyggande åtgärder, endast utgöra 0,0092 % av kostnaden för grundskola och gymnasieutbildning.

Och för att jämföra med ett annat område som är populärt att använda sig av bland extrema vargmotståndare, skolan, vården och omsorgen som kostade omkring 345 000 miljoner 1999, så blir motsvarande siffra 0,002 %.

Kostnaden för de stora rovdjuren är med andra ord så försvinnande liten, att de inte ens skulle synas i statsbudgeten, eller på någon avgörande vis påverkar vare sig skolan, vården eller omsorgen.

Länka til detta >>>

 

.....

 

E-POST

(c) Vargreviret