vargrevlogonew73
nyheter
line773

Värd att veta

Sidorna härunder innehåller lite av varje.
Både fakta och åsikter och sånt som kan vare roligt att veta och förhoppningsvis även lite nyttigt.
 

En unik naturupplevelse

Sveaskog Naturupplevelser AB och andra intressenter, såsom de två jägareförbund, LRF och Jägareförbundets knähund från Svenska Kennelklubben, räknar nu med att kunna bjuda till slakt på ytterligare två vargar inom Hasselforsreviret.

Skjuten varg

Varg är en större trafikfara än älg!

Man behöver ju inte vare speciell klyftig för att förstå att detta påstående antagligen inte är sant, för det låter ju helt orimligt.
Och ser man på statistiken över viltolyckor uppdelade på viltart, så framgår det helt klart att många gånga fler olyckor är orsakad av älg än av varg.
Men ändå är det ett helt korrekt påstående, om vi ser på det med Svenska Jägareförbundet’s (SjF) ögon.

Trafikfara

En ödesdiger vargjakt.

I början av 1700-talet fans det mycket varg i visse delar av Småland, och för dåtidens  jordbrukare var det ett reellt problem. Att miste ett får, en ko eller en hest till vargen kunde på den tiden betyda svält och död.

I Byggningabalken i 1734 års lag kan man läsa:

   ”Huru skadedjur måge fällas, så ock skall och wargagårdar hållas böre”, man skulle alltså bygga varggårdar och gå skallgång för att döda odjuren.

Om vargspillning.

I den svenska litteratur om varg beskrivs vargspillning (vargbajs) som 2,5-3 cm grov och av form som en korv, med en stark och kväljande lukt, och ofta innehållande hår och benrester från bytesdjuren som den har ätit.

Men, det är inte denna sorts vargspillning som denna sidan skal ägnas åt.
I stället är det en annan typ av vargspillning med en helt annan form, konsistens och innehåll som trots det är lika ”illaluktande”.

 

Fakta om vargen.

Materialet på denna sida har hämtats från Wikepedia

Varg, gråvarg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur vars utbredningsområde sträcker sig över stora delar av världen. Vargen är det största hunddjuret och en fullvuxen varg väger vanligen 30 till 50 kg[2], med extremfall på upp till 90 kg.[3] En mängd underarter är beskrivna men det vetenskapligt faktiskt accepterade antalet är under diskussion. Vargen är även stamfader till hunden.

Varg, skola, vård och omsorg

Kostnaden för de skador som vargstammen är orsak till är ett argument som används flitigt av motståndare till varg.
rennäringen 2008

Tyvärr klarar de flesta inte att särskilja de kostnader som enbart vargen är orsak till, från kostnaden för skador orsakad av samtliga stora rovdjur, mycket tack vare extremistorganisationer såsom Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik och deras propagandaapparat.

Folkaktionen Ny Invandringspolitik.

Att det finns en koppling mellan de åsikter och argument vargmotståndarna uttrycker och använder sig av, och de som kommer från invandrarfientliga grupperingar som Nationaldemokraterne och Sverigedemokraterna blir allt mer synlig i debatten.

Hysteriska kärringar av båda kön.

I senaste nyhetsbrev från december 2008 redovisar det skandinaviska forskningsprojektet Skandulv 22 helsvenska föryngringar, 2 på gränsen och 3 i Norge, alltså totalt 27 vargföryngringar. Det är en större ökning än man kunnat förvänta sig om man utgått från tillväxten tidigare år, även om man bara ser till de vargar som direkt berör Sverige.

Vargstammens storlek och växt har genom åren varit föremål för många spekulationer, gissningar och överdrifter, varav många av ganska så hysterisk karakter, och Värmland tycks sticka ut i det sammanhang.

Det är inte bara jägare som inte vill
ha vargar i sin närhet.

Det är väl bara så, att det endast är jägarna som är skrivkunniga och debattlystna?

  “Verket gjorde en snäv tolkning av lagstiftningen, och enligt den finns det ingen anledning att ta någon hänsyn till den skräck och rädsla som de boende i Voxnabruk och Edsbyn känner inför att ha vargarna strykande omkring inne i samhällena.
  I Voxnabruk tvingas man fortsätta att skjutsa barn till och från skolan, lek och utomhusvistelse kommer att fortsätta att vara övervakad av föräldrar i den mån den förekommer. Man kommer att fortsätta tvingas lyssna på vargarnas ylande rakt genom husväggarna.”

Detta skriver signaturen Hans Degerman i en debattartikel i tidningen Ljusnan den 9 mars 2007 som en reaktion mot Naturvårdsverkets avslag på en skyddsjaktansökan på vargarna i Voxnareviret.

Hur många vargar finns det i Sverige?

Den skandinaviska vargstammens storlek har man ett ganska så bra koll på i och med den omfattande forskningen man bedriver med både inventeringar genom länsstyrelserna med specialutbildade spårtolkar för kvalitetssäkring och DNA analys av spillningsprov.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik
 har gjort en egen inventering av
vargarne i Dalarne.

Infocentrum

En ny miljörörelse? När Folkaksjonen Ny Rovdjurspolitik lanserades här i Sverige förra året var det genom ett samarbete mellan Svenska Jakt och Fritidsgruppen, AKA Jakthundgruppen med Malte Sandström, Dalaupproret, Jägarnas Riksförbund och vissa andra mindre föreningar och ”privatpersoner”, samt den norske ”moderförening” Folkaksjon ny Rovdyrspolitik som ju råkade i blåsväder när personer från dens styrelse filmades av Uppdrag Granskning, när de hjälpte UGs ”tjuvjägare”.

Jägareförbundet, en “riktig” miljörörelse
som satsar på återvinning av korkade
påståenden och recirkulering av vargar.

En stor tillgång för turistnäringen i Ovanåkers Kommun och Gävleborgs län?

Från länsstyrelsens hemsida:
“Vargar i Svartboreviret fällda 2006-03-14

   Skyddsjakten på de två vargarna Svartboreviret är över. De två vargarna har orsakat allvarlig skada på tamdjur och jakthundar i Ovanåkers kommun och Naturvårdsverket tillät skyddsjakt för att förebygga nya allvarliga skador.
   Vargarna fälldes i trakten av Rickebo, söder om Bollnäs. Den första vargen fälldes kl. 10.55 och den andra en timme senare. Länsstyrelsen har besiktigat platsen.”

Rovdjursmotståndarna skämmer ut sig (igen).

”…rent praktiskt så är det nästan omöjligt för en djurägare att freda sina djur”

konstaterar den moderate regionfullmäktigeledamot i Västra Götaland, Lars-Arne Staxäng med utgångspunkt i domen mot lantbrukaren från Dalsland och med henvisning till den mycket omtalade §28 i jaktförordningen.>>>

Ungdjur bakom inte rovdjurssäkert stängsel, mitt i ett vargrevir.

Även om han har rätt i sak, men endast när det gäller att med vapen kunna försvara sina husdjur mot rovdjursangrepp, så tyder hans debattinlägg på att han inte har speciellt mycket begrepp om verkligheten.
Det är bara att ta ett litet titt på de angrepp som varit under det senaste året.

.....

 

 

E-POST

(c) Vargreviret