Tisjön  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Dalarna/Värmland
  Status mars 2005 : Ny parbildning
  Status 2005-06-01 : Familjegruppe
  Status juni 2006 : Familjegruppe
  Min : 4
  Max : 5
  Föryngring 2001 : nej
  Föryngring 2002 : nej?
  Föryngring 2003 : nej
  Föryngring 2005 : ja
  Föryngring 2006 : troligt

  Under perioden 19nov till 23jan 2005 blev en enslig varg spårat i området. Ingen revirmarkeringer

  27 okt 2005 blev 4 vargar spårats i områder inklusiva revirmarkerande par.

  2010


  Varg tjuvskjuten i Värmland

  Tjuvskjuten varg bar på värdefulla gener

  Ännu en varg misstänks vara tjuvskjuten

  .....

vargrevlogonew73