vargrevlogonew73
Tema Hund

Jakt med hund i vargrevir.

Dödsorsak i vargrevir

Ca. 8 % av 614 jakthundarna som användes inom vargrevir och som ingick i en undersökning utfört av Jens Karlsson på Grimsö, dog under jaktårat.Endast 1 av 5 hundar som dödas vid jakt inom vargrevir dödadas av varg!
Rapporten hitter du här >>>

Line1000

Livförsäkring
Hund.

Dödsorsak

Genomsnittlig antal
skador per 10000 försäkrade under åren 1995-1999

Line1000

Jakthundrasen
Drever

Dödsorsak Drever

Anmäld dödsorsak åren 92 och 93 för jakthundrasen drever.
 

Vildsvin lika farlig som varg.

En ny sammanställning av statistik från försäkringsbolaget Agria, visar att vildsvinen i de län där dessa finns är orsak till lika många försäkringsfall rörande hundar som vargen är i varglänen.
Samtidig visar statistiken att trafiken är mer än sex gångar farligare för lösspringande hundar i varglänen än vargen.
Dessutom har vildsvinskadorna ökad sex gångar mellan perioderna
2007-2009 och 2010-2011.

Vad Agria har gjort är att jämföra statistik från ”varglänen” Dalarna, Värmland och Gävleborgs län med statistik från Skåne och Södermanlands län där det finns stora populationer av vildsvin.

Länka till detta: >>>

Relativ risk, ett stolligt argument!


En term som har blivit populär bland vargmotståndare, för att “bevisa” att varg är en större risk för jakthunden än trafiken, är termen “relativ risk”.
Går i korthet ut på att antal trafikdödade hundar dividerat med antal biler jämförs med antal vargdödade hundar dividerat med antal vargar.

Enligt dessa personer är en låg relativ risk att föredra för den som vill släppa sina hundar lösa i skogen.

Exemplet härunder viser hur stölligt det resonemanget är.

Relativ risk stor

Fakta är att risken för den lösspringande hunden är större i revir A än i revir B, och risken för att hunden dödas i trafiken är större än att få den dödad av varg, även om man jagar i rovdjurslänen.

Länk til detta: >>>

Lite statistik om jakthundar

Tabell 1.
Dödade och skadade jakthundar enligt

2007

2008

2009

Agria

24

20

23

Viltskadecenter

43

41

46

Förhållandet

1,8

2,1

2,0

  För att få siffror för hela hundpopulationen och inte enbart för de hundar som är försäkrade hos Agria, används förhållandet mellan Agrias siffror för vargrelaterade skador och Viltskadecenters siffror som en fingervisning.
  Viltskadecentrets siffror är omkring 1,9 gånger större enligt Tabell 1.

Tabell 2. Gennomsnittligt antal dödade och skadade jakthundar för år
2007-2009

Hundar försäkrade
hos Agria

Totalt

Skottskadade

13

25

Varg

22

42

Vildsvin

20

38

Trafik

433

822

Drunkning

43

81

  Kommentarer till statistiken:

  1) I Agrias siffror ingår 3-4 raser där merparten av hundarna troligen inte används för jakt, såsom Labrador, Springer Spaniel och Golden Retriever.

  2) I Agrias statistik för trafik utgör dessa hundar i snitt 67 hundar.
  Därutöver finns det de hundar som är registrerade som blandras.
  Men även i Agrias och Viltskadecenters statistik för vargrelaterade skador finns det med hundar som inte är jakthundar, vilket drar en jämförelse åt andra hållet

  3) Enligt Agria finns ingen diagnoskod för vildsvinskada vilket betyder att mörkertalet kan vare mycket stor, eller som Agrias Ib Ahlén uttrycker
  det, “det här är bara toppen på ett stort isberg”.

  4) I den redovisade statistiken saknas diagnoskoden försvunnen under jakt vilket för Agrias statistik för åren 1997-1999 var av samma storlek som drunkning, tabel 1 sida 37.

  5) Tidigare studier visade att endast en av fem hundar som dödades inom vargrevir, dödades av varg samt att trafik var en nästan lika stor risk för hundarna som varg.
  Dessa förhållanden har ändrats under tiden i och med att!
  a) Användandet av radiopejl på hundarna har ökad och därmed möjligheten för att hinna ikapp hundar som man ser närma sig vägen eller järnvägen.
  b) Vargen har bredd ut sig till områden som är mycket mer trafikerat än de områden som ingick i den studien.

  6) Drunknade och trafikskadade och trafikdödade hundar har halverats under den senaste tioårsperiod, beroende på bland annat radiopejl och att många jägare i den tredjedel av landet där vi har en permanent vargstam, enligt samstämmande information från både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund, har slutat jaga med hundarna lösa.

  7) Enligt Agrias rådata dödades och skadades det 888 hundar av jakthundras i trafiken 1997 och 434 hundar 2009.
  Dessa siffror blir sedan manipulerat och friserat av Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Daniel Ligné och Svensk Jakts redaktör Olle Olsson, och i ett pressmeddelande från april 2010 uppger man siffrorna 890 respektive 385!

  Dessutom väljer man manipulativt siffror från 1997 och inte från 1999 vilket är tio år tillbaka i tiden ifrån 2009, därför att 1997 var ett rekordår i detta sammanhang.
  En jämförelse mellan 2009 och 1999 är 434 mot 735!

Fortfarande ett lågt antal vargdödade hundar.

  Under 2011 har 23 hundar dödats av varg i Sverige.

  Det är en mer än förra året då 20 hundar dödades, men samtidig måste man helt tillbaka till 2004 för att hitta ett lägre antal. Då var det 16 hundar som dödades av varg i Sverige.

  De officiella siffrorna från Viltskadecenter finns inte tillgängliga än, men en koll med Jägareförbundets lista visar på samma siffra som här på Vargreviret.

  Totalt för Sverige och Norge var det fråga om 28 hundar som dödades av varg under 2011.
  Löpande uppdatering för 2012 finns här >>>

Vargangrepp hundar 2000-2011

Vargdödade hundar 2012

Nr

Datum

Hundras

Plats

Land

Närmaste revir

Länk

15

121117

Gråhund

Åmot, Hedmark fylke

no

Julussa

1>>>

14

121117

Papillon

Hagfors, Värmland

se

Sandsjö,
Aamäck,
Acksjön,
Jangen
 

1>>>

13

121008

Älghund

Färila, Gävleborg

se

Tenskog

1>>>
2>>>

12

120925

Gordon- setter

Ovanåker, Gävleborg

se

 

1>>>

11

120905

Jack Russel Terrier

Ockelbo

se

Sjösveden
Korsån

1>>>
2>>>
3>>>
 

10

120901

Schiller stövare

Rättvik, Dalarna

se

Homna, Långsjö

1>>>

9

120824

Beagle

Malung, Dalarna

se

Äppelbo?

1>>>
2>>>

8

120725

Blandras

Sollefteå, Västernorrland s län

se

 

1>>>
2>>>
3>>>

7

120403
?

Dober- mann

Filipstad, Värmland

se

Brattfors

1>>>

6

120503

Stövare Blandras

Siljansreviret

se

Siljansring

1>>>
2>>>

5

120406

Boxer

Surahammer, Västmandslan d

se

Skultuna
Färna

1>>>
2>>>
3>>>

4

120305

Gråhund

Oslo

no

 

1>>>
2>>>
3>>>

3

120303

Gråhund

Åmot

no

Julussa

1 >>>

2

120104

Drever

Munkedal,
Västragötland

se

Kynnefjäll

1 >>>
2 >>>

1

120103

Gråhund

Västerfärnebo,
Västmanland

se

Skultuna
Färna

1 >>>
2 >>>
3 >>>

Rekordlågt antal vargangrepp på hundar 2010

Under 2010 finns det endast registrerat 21 angrepp på hund i Sverige, varav 20 resulterade i att hunden dog.
Man ska helt tillbaka till 2004 för att hitta ett lägre antal angrepp (14) och tillbaka till 2006 för att hitta ett lägra antal vargdödade hundar (16).


Vargangrepp hundar diagram
Antal vargangrepp på hund, antal vargdödade hundar.

Prioriteringar

1998 -2005

91 hundar dödade av varg i Sverige och Norge

1998 - 2005

86 personer dödade i viltolyckor i Sverige.

Vargskit innehållande något som tycks vare rester av ett reflexhalsband
Jakthundar lever farligt. De kan bli angripna av varg, dödade i trafiken eller skjutna. Detta är en samlingssida där några av aspekterna kring detta och annat rörande hund och varg tas upp.

  Många i detta landet har inte fått alla sina prioriteringar rätt, vilket om något kommer till uttryck när vissa personer mer eller mindre vill utrota vargarna på grund av de problem dessa ställer till med i fråga om jakthundarna, samtidig som de tycker att vi aldrig kan få för många älgar i skogen.
  Om något djur borde utrotas utifrån slika kriterier, så ligger älgen och rådjuret illa till, då dessa djur är direkt orsak till att många människor skadas och dödas i trafiken varje år.

  De större jakthundrasers utveckling

  Det finns många som inget hellre vill än förklara nergången i registreringssiffror för de olika jakthundraser med vargstammens ökande tillväxt och utbredning, men den förklaring håller inte om man kritiskt granskar dessa över tid.
  >>>

2400 jakthundar dödas årligen i trafiken

  2400 jakthundar dödas årligen i trafiken, vilket bör jämföras med att endast några tiotals hundar dödas av varg varje år.
  Dessutom visar statistik som Rovdjursföreningens Ulf Stridsberg har tagit fram med hjälp av Agria Djurförsäkring, att fler hundar skjuts av jägare än det dödas och skadas av alla de stora rovdjuren björn, lo och varg tillsammans.
  >>>

Löshundsjakt till vilket pris som helst?

  Många jägare som fått sina hundar dödade eller skadade av varg, har fått det när de släppt hundarna i områden där det tidigare, inom månader och i vissa fall kortare tid, har varit angrepp av varg på jakthundar.
  Sambandet mellan dessa angrepp, visas här både i tabellform och på karta.
  Man ser tydlig att många hundar kunna ha räddads om man med sin kännedom om tidigare angrepp hade struntad i att släppa vissa av hundarna.
  17 hundar under perioden 2007-2008 som vargdödads borde inte alls ha släppts av ägarna, men tydligen kan priset för löshundsjakt aldrig bli
  för hög!
  >>>

En vargdödad jakthund inbringar större ersättning än om den dödades i trafiken eller bli skjuten.

  En stövare, drever, jämthund eller vanlig familjehund som dödas av varg, ersätts av länsstyrelsen med ett fast belopp, utan hänsyn till hur många andra försäkringar man än måtte ha på hunden. Saken om hunden Lie, som skadades av en varg öster om Orsa i slutet av november, har det skrivits flitigt om på Jägarnas Riksförbunds hemsida.
  >>>

Ändringen av jaktförordningens §28, tjuvjägarnas våta dröm!

  Jaktförordningens § 28 blev nyligen, efter hård påtryckning från jägare ändrat så att det numera inte behöver vare något angrepp på tamdjuret, för att ägaren kan få skjuta, det räcker numera att ägaren anser att det är ”uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående”

  Många tunga remissinstanser såsom Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelesen var mycket kritiska till ändringen som man ansåg gjorde det svårt eller rentav omöjligt att få någon dömd för jaktbrott.
  Numera kan vem som vill det, skjuta ett rovdjur illegalt, och om han eller hon råkar blir ertappad säga att man befarade ett angrepp. Att bevisa motsatsen eller bevisa att något tamdjur (hund) inte fanns på plats när rovdjuret blev skjuten blir nästintill omöjligt.

  Efter två år blev ändringen så permanentad och i den förbindelsen kom Jägareförbundet med påståenden om att i och med att ganska så få vargar hade skjutits med hänvisning till den nya §28, så hade jägarna med andra ord inte utnyttjad paragrafen för illegal jakt.
  Vad vet man om det egentligen? Den som missbrukad ändringen, den som viste att han troligen skulle klara sig om han skulle bli ertappad och därför vågade det han inte tidigare vågad, var skulle han ha för incitament för att gå till polisen med vad han gjort?
  Bara jägareförbundets stolpskott kan komma på något så urbota dumt!
  >>>

Fakta om vargangrepp på hundar, en pilotstudie.

  Lite om den pilotstudie om jakthundsanvändning och vargangrepp på hundar i fem olika vargrevir som utfördes 1999-2000.
  >>>

Vargen Ylva och hunden Picko

  Inte alla möten mellan hund och varg får skadlig eller rentav dödlig utgång för hunden.
  Ett exempel på det är Vargen Ylva och jämthunden Picko.
  Ylva föddes under våren 1988, möjligen i en lya nära Bjurberget som ligger inom det nuvarande reviret till Nyskogaflocken. I alla fall hade vargar sedan mitten av 70-talet hållit till i dessa trakter.
  I april 1989 fick man syn på henne för första gången i byn Hensgård i V:Ämtervik, som ligger söder om Sunne och öst om Arvika i Värmlands län.
  >>> 

  .....