TansenVisa Tansenreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Dalarna
  Status juni 2009 : Övrig stationär varg
  Status juni 2010 : Familjegruppe
  Status juni 2011 : Familjegruppe
  Status vintern 2011/12 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2012/13 : Familjegruppe
  Status vintern 2013/14 : Familjegruppe
  Status vintern 2014/15 : Familjegruppe
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Föryngring 2009 : nej
  Föryngring 2010 : ja
  Föryngring 2011 : nej
  Föryngring 2012 : ja
  Föryngring 2013 : ja
  Föryngring 2014 : ja
  Föryngring 2015 : ja

  Löpblod ej registrerat 2010

  2 döda vargar pr april 2011

  Löpblod inte registrerat 2011

  Mer information 1 >>>

  Tiken en genetisk värdefull F1 från Kynna

  2013


  Tiken från Kynna 2 (F1) DNA-regnr G47-11

  Hanen från Rotna DNA-regnr G75-12

  Tiken radiomärkt M-11-05

  2014

  I oktober sköt en älgjägare en vuxen hanvarg i vad man hävdar var en §28

  Mer information 2 >>>

  Skyddsjaktsansökan på varg efter angrepp på får vid Saxhyttan avslås.

  Mer information 3 >>>

  160211 Vargar slogs i fritidsområde
  Borlänge (JJ) För ett par dagar sedan upptäckte Göran Jacobsson, Borlänge, en revirkamp mellan vargar i Tansenreviret.

  160122 Bli en bedre rovdyrskytter
  Gode skudd mot store rovdyr er mål for NJFFs arbeid med å styrke kompetansen hos lisens- og kvotejegerne. Nå tilbyr vi spesialutvikla rovviltopplegg ved et tjuetalls skytebaner.

  160108 Bygger opp jaktlag
  Første konkrete tiltak blir lørdag om ei uke med teorikurs om gaupespor. Senere venter flere tilbud for å styrke kompetansen om jakt på gaupe.

  151218 VARGANGREPP
  Länsstyrelsen fick ansökan den 8 december och av den framgick att mannens hund angripits i trakten av Nyhammar. Angreppet hade bekräftats av en anställd vid länsstyrelsen som besiktade hunden den... En varg sköts under älgjakten i Tansenreviret.

  150111 Hög acceptans för jakt på varg
  Acceptansen för jakt på varg i Sverige är hög. Det framgår av en färsk rapport om svenskarnas attityder till rovdjur. – Det finns ett starkt stöd för att reglera vargstammen med hjälp av jakt, säger Camilla Sandström, lektor vid Umeå universitet. Dessutom menar hon med anledning av nyligen publicerade studier av de växande rovdjursstammarna i Europa att det är hög tid att EU nu tar steget från bevarande till förvaltning av rovdjuren.

  141128 Många vargmöten inrapporterade från norr och väster om Väsman under 2014
  Från området väster och norr om sjön Väsman har det under året ovanligt ofta rapporterats om vargmöten. I området är det känt att det rör sig vargar från Olsjöreviret (västerut) och Tansenreviret (norrut) och flera incidenter har beskrivits. Som ett litet urval kan nämnas att det i våras begärdes och avslogs skyddsjakt på varg i Saxdalen, efter att människor berättat om vargmöte på nära håll och en sällskapshund hade blivit dödad.

  141031 Risk att acceptansen för vargar minskar"
  Idag presenterade Naturvårdsverket sitt rovdjursbeslut, det vill säga hur många rovdjur som ska finnas i varje län. Ett beslut som redan mött kritik.

  141022 Länsstyrelsen Dalarna avslår ansökan om skyddsjakt på varg
  Länsstyrelsen Dalarna avslår en skyddsjaktsansökan på varg i Tansenreviret. Ansökan grundas på ett enskilt angrepp på får i Saxhyttan, Ludvika kommun.

  141020 Jägare sköt varg i Tansenreviret
  En varg sköts under älgjakten i Tansenreviret i Gagnefs kommun. Länsstyrelsens besiktningspersonal har valt att inte avskriva händelsen som en paragraf 28-skjutning. – För allas skull – inte minst skyttens – är det viktigt att omständigheterna utreds ordentligt, säger miljöåklagare Åse Schoultz.

  141017 Vill skjuta alfa-paret
  En begäran om skyddsjakt på två vargar lämnades idag in till Länsstyrelsen i Falun. Länsstyrelsen i Dalarna har fått in en ansökan om skyddsjakt på varg. Ansökan gäller alfa-paret i Tansen-reviret som förra veckan ska ha rivit åtta får i Saxhyttan.

  140819 Gammeldals-ulven var svensk
  Ulven som ble felt i Gammeldalen i sommer, kom fra Sverige. Rovdata opplyser at ulven var født i reviret Tansen 2.

  140708 Stödet för varg minskar i Dalarna
  Acceptansen för varg har minskat i flera län även om en majoritet av svenskarna accepterar den och de andra tre stora rovdjuren. Idag presenterades en ny undersökning som genomförts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Umeå universitet. Den visar hur acceptansen minskar för varg i de åtta län som undersökts.

  140609 Acceptansen mot vargar har minskat i Värmland
  ent av Värmlänningarna vill att stammen ska minska, medan 31 procent tycker antalet är bra som det är. Det visar en ny undersökning som Novus, i uppdrag av Sveriges Radio gjort.

  140225 Snabbare beslut om skyddsjakt
  Genom att delegera ansvaret för rovdjursförvaltningen ner till länsnivå skulle acceptansen för rovdjuren bli bättre. Det var regeringens mål när en ny rovdjurpolitik infördes 2010. Frågan är hur det blev.

  131215 Vilka är människorna bakom hoten?
  Acceptansen för jakt är större än någonsin. Trots detta upplever många att hot och hat riktat mot jägare blir allt vanligare, och allt grövre.

  130824 Kloka förslag för hållbar vargpolitik
  Förslag om utökad ersättning vid rovdjursskador, förbättrade förebyggande åtgärder mot angrepp och förenklad skyddsjakt är även åtgärder som jag bedömer kommer att öka acceptansen säger Jens Holm (v), miljöpolitisk talesperson.

  130823 Kloka förslag för en hållbar vargpolitik
  Förslag om utökad ersättning vid rovdjursskador, förbättrade förebyggande åtgärder mot angrepp och förenklad skyddsjakt är även åtgärder som jag bedömer kommer att öka acceptansen säger Jens Holm(v), miljöpolitisk talesperson.

  130623 Da ulven ble menneskets beste venn
  For omkring 30 000 år siden oppsto et partnerskap mellom ulver og mennesker. Ulvens evner som jeger, og den sosiale kompetansen, gjorde den raskt til et uunnværlig bekjentskap.

  130604 Lettisk vargjakt ökar acceptansen
  Under nio och en halv månad varje år får varg jagas i Lettland.

  130415 Klart med årets älg och björnjakt
  Det blir samma tider för årets älgjakt som förra året. Flest björnar ska skjutas i norr, och acceptansen för vargvalpar är låg.

  130330 Fyra järvar i Tansenreviret
  Vargflocken i Tansenreviret har 'sällskap' av fyra järvar. - Minst fyra järvar livnär sig på resterna av vargflockens byten, säger Curt Danielsson i nätverket Gyllbergsgruppen. Det innebär att det under förra vintern kan ha skett en järvföryngring i området, i så fall en av de sydligaste i Sverige i

  130114 Konsten att slå in öppna dörrar
  Kommittén, sammansatt av flera intressegrupper i vargfrågan, levererade konkreta förslag om bevarandestatus, skyddsjakt, ersättningar för rivna djur och formerna för en politik som breddar acceptansen för vargen.

  121019 "Ett steg i rätt riktning"
  Som det är nu är acceptansen av varg låg.

  120924 Spisser kompetansen om rovvilt
  Ansatte og tillitsvalgte i Norges Bondelag skal forsterke kunnskap sin om rovviltforvaltninga - 23. oktober. 10000

  120527 Två nya vargrevir i Dalarna
  Två nya vargrevir har bildats i Dalarna - Gimmen norr om Falun och Tansen sydväst om Borlänge. I båda fallen kommer sannolikt valpar att födas i vår.

  120321 Vargforskare tror på ökad stam: Fler vargar - om fler kan påverka
  DALARNA/GÄVLEBORG - Det går att öka acceptansen för vargar, grunden är att ge alla intressen ett inflytande. Det menar vargforskaren Diane Boyd som i förra veckan besökte vargsymposiet i Vålådalen.

  111213 Gir 11 millioner til forvaltningsknutepunkt
  Kompetansen for å forvalte naturverdiene samles i knutepunkt, og nå bevilger Direktoratet for naturforvaltning nesten 11 millioner kroner til disse knutepunktene.

  111202 Halvrysk vargtik i Borlänge
  En så kallat genetiskt viktigt varg har slagit sig ned i Tansenreviret i Borlänge. - Vi tror att hon ersatt alfatiken som sköts under licensjakten i vintras, säger vargspåraren Jan Perjons.

  111027 Jägare ansöker om att få skjuta hela Jangenreviret
  VARGEN: 'Acceptansen för en vargstam är mycket liten'. Företrädare för ett 40-tal viltvårdsområden och en bygdegårdsförening ansöker om skyddsjakt på samtliga vargar inom Jangenreviret.

  110816 Skyddsjakt kan öka acceptansen
  Att tillåta skyddsjakt på vargar som ställt till stora problem är ett sätt att öka acceptansen för varg, det säger vargforskaren Olof Lidberg med anledning av den pågående debatten i Östergötland.

  110701 Förlängd skyddsjakt på varg
  Länsstyrelsen har beslutat att förlänga skyddsjakten på en varg i Tansenreviret.

  110621 Länsstyrelsen vill öka vargacceptansen
  Under den senaste månaden har det observerats varg i Gryt, och får har blivit attackerade i Västertryserum. Varg blir ett allt vanligare inslag i länet.

  110503 Carlgren utfrågas av KU varför han inte gjort annat än jakt för att öka acceptansen för varg
  I morgon tisdag 3 maj utfrågas miljöminister Andreas Carlgren av riksdagens konstitutionsutskott om regeringens hantering av den svenska vargstammen.

  110406 Ann Dahlerus I vargens spår: - Licensjakten på varg har inte ökat acceptansen
  Sveriges Radio gör just nu en satsning på att vända upp och ner och ut och in på Vargfrågan. I dag: - Licensjakten på varg har inte ökat acceptansen bland jägare och antalet vargar måste höjas rejält.

  110329 Carlgren hänger sig kvar vid acceptansen när han försvarar vargjakten i sitt svar till EU
  - Regeringens mål med vargpolitiken är att vargen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus den inte har idag. Det kräver kraftfulla och kontroversiella åtgärder där vargpolitikens olika delar inte kan ses skilda från varandra, vilket kommissionen tenderar att göra, säger miljöminister Andreas Carlgren.

  110328 Carlgren: "Jakt förutsättning för minskad varginavel"
  Åtgärder för att öka acceptansen för vargar, genom bland annat licensjakt, är en förutsättning för att åtgärda inaveln i den svenska vargstammen.

  110316 Vargfrågan hanteras inkonsekvent"
  Allmänheten har låg acceptans för beslut som rör varg och andra rovdjur, det säger viltekologen Jens Karlsson på Viltskadecenter som tror att den låga acceptansen beror på att myndigheter och politiker hanterar vargfrågan på ett allt för inkonsekvent sätt.

  110302 Varg och dvärgbandmask ärende i fullmäktige
  Gråben och dvärgbandmasken gjorde en form av inträde i fullmäktigesalen i veckan. Men frågan om en vargfri kommun hörde inte hemma i den kommunala instansen, menade ledamöterna.

  110223 Vargjakten är inte en nationell fråga
  Licensjakten går ut på att ett stort antal vargar skjuts, oavsett om de gjort någon skada eller inte, bara för att några fått för sig att sådan jakt skulle stärka acceptansen för vargen eller för införseln av nya vargar med nya gener, skriver Carl Schlyter.

  101005 Tio vargar i Tansenflocken
  Under söndagskvällen observerades en flock om tio vargar i närheten av Bastbergets fäbodar.

  100921 Vargliknande hund i Tansenreviret
  En vargliknande hund rör sig just nu i vargreviret Tansen. Det är en treårig korsning mellan siberian husky och alaskan malamute.

  100317 Två nya vargrevir i Dalarna
  Två nya vargrevir har bildats i Dalarna - Gimmen norr om Falun och Tansen sydväst om Borlänge.

  100128 Varghatet ökar i Dalarna
  Landets mest uttalade varghat finns i Dalarna! Och det finns tecken som tyder på att acceptansen för varg sjunker.

  100121 Vargjakten är viktig för acceptansen för rovdjur
  Vargstammen behöver hållas på en nivå som långsiktigt skapar acceptans i vår fauna.

  .....

vargrevlogonew73