Svartbo  Uppdaterat: 2006-10-01
  Län : Gävleborg
  Status mars 2005 : Nytt par
  Status mars 2006 : Potentiellt par
  Status juni 2006 : Utrotad
  Min : 2
  Föryngring 2005 : nej
  Föryngring 2006 : nej

  Vid 4 tillfällen 11-14 mars 2005 har revirmarkerande par spårats. Enslig tik spårats 16 och 18 mars 2005.

  Löpblod konstaterats vid spårningarna 13,14 och 18 mars.

  Tiken född i Furudalsreviret

  Hanen född i Amungenreviret

  Jakt iverksatt mars 2006 Båda skjutna 14 mars 2006.

  .....

vargrevlogonew73