Sunnemo  Uppdaterat: 2010-07-04
  Län : Värmland
  Status juni 2009 : Stationär varg
  Status juni 2010 : Oklar stationär förekomst
  Min : 1

  Stationär varg sedan vintern 2008/2009

  Juni 2010 Oklarat om vargen går tillsammans med annan varg

  .....

vargrevlogonew73