vargrevlogonew73

Steneby socken 1731, Bengtfors kommun

Saxad från RIG – Kulturhistorisk tidsskrift, vol 91, nr. 2, 2008 av Håkan Eles Stöllet.
Från Steneby socken i Dalsland 1731:

”D. 7 Aug: begrofs flickan Börta Johansdotter i Spetthohlet, som d. 3 dito olyckligen invid torpet af en glupande ulf blev tagen, till skogen buren, och ihiälrefwen, dess ålder warandes 12 åhr.”

Dessa uppgifter hittade Eles i Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok Hembygden 1985 och han kontrollerade även dessa genom uppslag i dödboken för Steneby socken

 


Visa Spetthult på en större karta 

.....