vargrevlogonew73
Topdark330

Skandinavien 2003-2004


Visa Revir 2003-2004 på en större karta 

Skandinavien

2003 - 2004

Familjegrupper

11

Revirmarkerande par

11

Stationära vargar

86-91*

Andra vargar

?

Totalt

101-120

Föryngringar

2003

Skandinavien

11

Sverige + gränrevir

9

Norge

2

 

 

Källor :

Ulv i Skandinavia:
Statusrapport for vinteren 2003-2004

Länk till dessa finns här >>>

.....