Slettås



Visa Slättåsreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Hedmark Norge
  Status juni 2010 : Revirmarkerande par
  Status juni 2011 : Familjegruppe
  Status vintern 2011/12 : Familjegruppe
  Status vintern 2012/13 : Familjegruppe
  Status vintern 2013/14 : Familjegruppe
  Status vintern 2014/15 : Familjegruppe
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Min : 8
  Max : 8
  Föryngring 2010 : ja
  Föryngring 2011 : ja
  Föryngring 2012 : ja
  Föryngring 2013 : ja
  Föryngring 2014 : ja
  Föryngring 2015 : ja

  Löpblod registrerat 22-27 feb 2011

  1 död varg pr april 2011

  Alfadyrene blir borte

  2013


  5 av 6 infångna vargar i reviret märktes med radiosändare i februari 2013. Av dessa var tre mycket stora (48-49kg) och bedömdas att inte vare årsvalpar vilket de andra tre bedömdas som. Ingen av desssa tre bedömdes dock vare alfahanen i reviret.

  M 13-03 hane

  M 13-04 hane

  M 13-05 hane

  M 13-06 hane

  M 13-07 hane

  M 13-08 hane

  Tiken från Lövsjön 2 DNA-id: G70-10 V289

  Ny hane vintern 2013/2014 från Djurskogreviret 3 G141-13

  170110 Radiomerkingen av Slettåsflokken starter trolig torsdag
  Formålet er å finne ut om ulven har blitt mindre redd for mennesker. Radiomerking av flokken som har vært mest nærgående skjer først.

  170107 Kan bli en heftig vinter
  Statens naturoppsyn i Hedmark får oppdraget med å radiomerke ulv. Det er alfa-parene i Slettås-reviret i Trysil og Osdals-reviret i Rendalen som har første prioritet.

  161220 Ulvene får leve!
  Det blir ikke jakt på de fire ulvefamiliene i Letjenna, Slettås, Kynna og Osdalen. Det har klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå avgjort.

  161206 Ulven kom nesten opp på trappa
  Nok en gang har en ulveflokk vært tett på et hus i Trysil. Nå er innbyggerne i området spent på om det er den kjente Slettåsflokken eller den nye naboflokken.

  160916 Vedtok lisensjakt i ulvesonen
  Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag lisensjakt på inntil 24 ulver for å ta ut alle ulvene i revirene Slettås, Letjenna og Kynna.

  160915 Fornøyd med lisensfelling av 24 ulver
  Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, er fornøyd med at Fylkesmannen i Hedmark tar den sterke veksten i antall ulv i Norge på alvor, og legger opp til lisensfelling av inntil 24 ulver i Slettås-, Letjenna- og Kynna-revirene.

  150328 Alfahannen i Slettås-flokken er merket
  Fredag ettermiddag klarte Statens Naturoppsyn (SNO) å merke alfahannen i Slettås-flokken. Jobben med merking av tispa blir tatt opp igjen over påske.

  150327 Skaffer seg oversikt over Slettåsulven
  l dag, fredag, vil Statens naturoppsyn arbeide med å få oversikt over ulv i Slettåsreviret.

  141216 Ulveflokk på elleve dyr i Trysil
  Norges største ulveflokk teller hele elleve dyr. Det er en sjeldent stor flokk. – I Slettåsreviret er det født ni ulvevalper i år og det er en tangering av den tidligere rekorden på kullstørrelse vinterstid i Skandinavia.

  141216 Bestandsregistrering av ulv per 15. desember 2014: 41-50 ulver påvist i Norge
  Ni valper er påvist i Slettås-flokken, fem i Letjennareviret og fire i Julussa-flokken.

  141121 Ulveyngling i Julussa
  Vinterens overvåking av ulv er i gang. Til tross for lite snø i sporingsområdene, er det påvist yngling i Julussa-reviret. Allerede i mai ble det påvist et kull i grensereviret Rotna, og mye tyder på kull i Slettås. Foreløpig er det uklart om ulven i Østmarka har yngla.

  141121 Ulv i Norge pr. 15. november 2014. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015. Rapport 1 (pdf)
  Kartlegging av familiegrupper (flokker), valpekull og antall ulver i Skandinavia foregår hver vinter både i Norge og Sverige. Når det gjelder valpekull som berører Norge er det foreløpig i vinter (2014-15) for perioden 1. oktober-15. november påvist yngling i det helnorske Julussareviret, der minimum 6 ulver er sporet på snø. I Slettåsreviret er det all grunn til å tro at det er født et valpekull og dette vil etter all sannsynlighet bli bekreftet når vinterens sporsnø

  141021 Bygdefolket på Slettås med bønn til politiske myndigheter
  SE VIDEO OVER: Bygdefolket på Slettås i Trysil slår ring om egne jegere som har vært mistenkt i ulvesaken. Nå ber de innstendig politikerne om å vurdere rovdyrpolitikken på nytt. Vi er fortvilet, og føler oss overkjørt av storsamfunnet. Ulver er innom bygda vår på sine revirrunder omtrent en gang i måneden.

  141013 Økokrim med hemmelig GPS
  Økokrim festet en GPS på bilen til Stian Svingen fra Slettås for å følge med i hans bevegelser under etterforskningen av ulvesaken.

  141010 Slik jaktet Økokrim på fellende bevis
  Østlendingen kan i dag avsløre hvordan Økokrim kom inn i ulvesaken, hvem som er blitt telefonavlyttet og hvorfor. Det startet med mistanke om ulovlig jakt på Slettås-flokken. Alle de mistenkte trysiljegerne går fri.

  141009 Seks personer tiltalt for ulovlig ulvejakt
  ØKOKRIM har tiltalt seks personer fra Hedmark for forsøk på å felle ulv i Elverum kommune 15. februar i år. ØKOKRIM mener jakten var ledd i organisert kriminalitet. Ulven er fredet og truet av utryddelse. I tillegg er én av de tiltalte mistenkt for å ha skutt ulv på reveåte 14. mars. Denne mannen og én til av de tiltalte er i tillegg tiltalt for brudd på våpenloven. Saken mot fem andre personer, som gjaldt felling av ulv i Slettås vinteren 2012-2013, er henlagt på bevisets stilling.

  141009 Kokende sint på Økokrim
  Stian Svingen fra Slettås er lettet over å slippe tiltale i ulvesaken. Men samtidig er han «kokende sint» på Økokrim for alt han og hans nærmeste har vært gjennom det siste halvåret.

  140513 Forsvarer: - Stor påkjenning for min klient
  Forsvarer Håvard Fremstad avviser at Ravnklevens siktedes nære slektning skal ha medvirket til at Slettås-hannen skal ha blitt borte.

  140427 Slettås-hannen forsvant
  Økokrim konsentrerer etterforskninga av de siktede Trysil-jegerne rundt den såkalte Slettås-hannen. Ulven ble sporløst borte en gang mellom mars 2012 og januar 2013. Ryktene om illegal jakt på dyra i Slettås-flokken har vært mange.

  140424 Mener Slettås-hannen er skutt
  Økokrim tror de siktede jegerne fra Trysil har skutt hannen i Slettås-reviret som sporløst forsvant vinteren 2012/2013. De var også siktet for å ha skutt en «vargtass», men det forholdet er henlagt.

  140408 Filmet ulv i Slettås
  Foreningen Bygdefolk for rovdyr har filmet Slettåsulven.

  r spor både innenfor og utenfor ulvesonen, men om ulvereviret er mest innenfor eller utenfor ulvesonen er uavklart. I tillegg til ynglingene i 2013 påvist i helnorske revir er det også dokumentert valper i tre revir på tvers av riksgrensen. Alle disse grenserevirene berører ulvesonen. Dette gjelder Slettås, Rotna og Hærsjø
  P1

  131126 Fem ulver sporløst forsvunnet
  Skandulv-prosjektet har mistet all forbindelse med fem ulver som ble radiomerket i Slettås-reviret i februar i år, skriver Lokalavisa Sør-Østerdal.

  130618 – Ulven har ikke livets rett
  – Den innavlede ulvevalpen i Slettåsflokken bør tas ut straks. Den bør ikke ha livets rett i det hele tatt, sier Gunnar A. Gundersen. Stortingspolitikeren fra Høyre mener norsk forvaltning av ulv er totalt på villspor når avkommet av en tispe og hennes sønn skal få vokse opp.

  130614 Yngling i Slettåsflokken likevel
  Slettåstispa har paret seg med en av sønnene sine. Resultatet er en valp som ble født i begynnelsen av mai. Forskerne har bare ett liknende tilfelle på 35 år.

  130614 Kun én ulvevalp i Slettås-reviret
  Overvåkingen av ulv har påvist kun én årsvalp i Slettås-reviret i vår. Dette er en uvanlig liten kullstørrelse hos vill skandinavisk ulv. Årsaken kan være innavl.

  130506 Info från SKANDULV
  En sammanställning av märkta vargar vintern 2012/13, m.m. re av de sex märkta Slettåsvargarna var mkt stora (48 - 49 kg), vilket gör det osannolikt att de kan vara årsvalpar, de övriga tre kan dock vara det. Märkningsteamets bedömning var dock att ingen av dem var den s.k. alfahanen i reviret. Bara fem av de sex fick radiosändare.

  130430 Ulver i Slettåsreviret GPS-merket
  Gjennom et sammarbeid mellom Campus Evenstad/SKANDULV og Trysil kommune har 5 ulver blitt GPS-merket i Slettåsreviret denne vinteren. Dette vil bidra til økt kunnskap om blant annet adferden til disse ulvene.

  130426 Rekordmange valpekull er registrert i 2012
  Til vinteren vil det fortsatt være ulv i Slettås-reviret, men det vil være færre. Tispa yngler ikke, og minst en av de tre ulvene vi har fulgt, vil ha forlatt reviret. Men minst en av dem vil bli igjen.

  130219 Tre ynglinger bekrefta i ulvesonen
  Bestandsovervåkninga av ulv viser at det i fjor ble født minst tre kull med ulvevalper i de helnorske revirene. I tillegg til Julussa og Slettåsrevirene, er det nå påvist yngling i Letjennareviret i Elverum.

  130210 «Øst­len­din­gen-ul­ve­ne» var fra Slett­ås
  De sen­sa­sjo­nel­le ul­ve­bil­de­ne, som ble pub­li­sert i Øst­len­din­gen, vi­ser seg å være dyr fra Slettåsflokken. Flok­ken be­står i dag av sju ul­ver.

  121221 Petter Wabakken informerte om forskning på ulv i grenseområdene
  Skandulv ønsker å prioritere radiomerking av ulv i Trysil kommune, primært i forhold til Slettåsflokken. Onsdag var det informasjonsmøte i Trysil for kommune og berørte parter.

  121119 ULV I NORGE PR. 15. NOVEMBER 2012
  Foreløpig er det påvist to årskull av valper med helnorsk tilhold i 2012. Dette gjelder revirene Julussa og Slettås (Tabell 1).

  121019 Kan ha oversett ulvepar
  - Vi har bare registrert en ynglende ulveflokk i Trysil nå, og den er i Slettås. Formannskapet i Trysil, derimot, har vedtatt at det er tre.

  121018 Hvor kom denne flokken fra?
  - Vi har bare registrert en ynglende ulveflokk i Trysil nå, og den er i Slettås. Formannskapet i Trysil, derimot, har vedtatt at det er tre.

  120425 Lederulvene forsvinner
  Lederdyra i de norske ulveflokkene har forsvunnet. Kun lederparet i Slettåsreviret i Trysil holder stand.

  120425 Alfadyrene blir borte
  DNA-analyser viser at av de til sammen fem helnorske ulveparene som fikk valpekull i 2010 og 2011 er det kun Slettås-paret som holder stand.

  120328 Jakter med geiter isteden for hunder
  Frykt for rovdyr får folk på Slettås til å ta i bruk utradisjonelle metoder for å beholde jakta. Nederlenderen Wim Freudenborg er stolt eier av Norges to første jakt-geiter!

  120128 Ett helnorsk ulvekull bekreftet født i fjor
  Sporing på snø viser at det ble født et ulvekull i det helnorske Slettås-reviret i fjor. Det kan også ha blitt født to andre helnorske ulvekull.

  120127 Har bekreftet ett helnorsk ulvekull
  Sporing på snø denne vinteren viser så langt at det ble født et ulvekull i det helnorske Slettås-reviret i fjor. To andre mulige helnorske kull er også til vurdering.

  111217 Ulv i Norge pr. 8 desember 2011
  Foreløpige konklusjoner: Valper født i 2011 er nå påvist i to familiegrupper i norsk ulvesone. Forutsatt at ulvene som de siste dagene er fulgt på begge sider av Riksvei 25 i Trysil tilhører Slettåsflokken (og ikke er Varåa-Höljesulver med avkom) og forutsatt at revirgrensene til Aurskogsflokken er begrenset til norsk side av riksgrensa, er det foreløpig påvist to helnorske valpekull i norsk ulvesone.

  110926 Felte storoksen midt i ulveland
  Jaktlaget til Snorre Tøråsen på Slettås jakter midt i ulvesona. Her er fellingsprosenten lav, men allerede første jaktdag lykkes laget å felle sjølve storoksen.

  110708 Yttrande från SKANDULV (genom Olof Liberg) med anledning av møte med ulv i Trysil (Slettåsreviret) lørdag 02.07.2011
  Den beskrivna incidenten med en eller flera vargar som blir mycket närgångna personer som är ute i terrängen med hund är inte ovanlig, vare sig i Skandinavien eller i andra delar av världen där det finns varg.

  110708 Normal ulveoppførsel
  Svenske forskere har sett på de siste dagers ulveepisoder i Slettås i Hedmark.

  110708 Mener pågående ulv oppførte seg helt normalt
  Svenske forskere som har sett på de siste dagers hendelser i Slettås, mener ulven som flekka tenner i Åmot i helga oppførte seg helt normalt.

  110708 Hald dykk unna ulven
  Norges Miljøvernforbund meiner det blir dreve ein organisert svertekampanje mot Slettås-ulvane. Dei meiner folk bør halde seg unna revirområdet, slik at ein slepp dei mange konfliktene.

  110705 Kort Logg fra Trysil om møte med ulv i Slettåsreviret lørdag 02.07.2011
  Ca kl 22:00 var Observatøren (obs) ute og jogget på grusvei med 4 hunder (laikatispe, grå elghund og 2 basset) i bånd.

  110705 DN vil følge opp etter nærgående ulv i Trysil
  Direktoratet for naturforvaltning (DN) har bedt ulveeksperter om å vurdere atferden til tre ulver som i helga eksponerte seg nær folk og hunder i Slettåsreviret i Trysil.

  110622 Nei til skoleskyss i ulveland
  Frykten for ulv gjodre at foreldre i Slettås i Trysil og Degernes i Rakkestad ønsket ekstra skoleskyss fra hjemmet til skolebussen.

  110621 Nei til ulveskyss i Slettås
  Svært nærgående ulv fikk folket i Slettås i Trysil til å reagere sist vinter. Frykten var så stor at noen forldre nektet barna å leke ute alene.

  110512 Frykter ulvesommer
  Snart slipper Harry Westad 40 melkekuer og kviger på fellesbeitet Håvakjølen i Slettås. Tidligere i vår hadde slettåsulvene festmåltid på de samme jordene.

  110418 Fant intakte ulvepar
  Flere av foreldreulvene, som fikk valper i de tre helnorske revirene Slettås, Kynna og Linnekleppen i fjor sommer, er nå funnet.

  110325 Føler seg sviktet
  Den lille grenda Slettås langt nord i Trysil er i vinter gjort landskjent. Årsaken er ulv.

  110324 Slettås-hannen borte?
  Lederhannen i Slettås-reviret i Trysil kan være borte. - Det er uvanlig at en tispe vandrer rundt alene i løpetida, konstaterer rovdyrforsker Petter Wabakken.

  110302 Krever dekning for utgifter til skoleskyss som følge av ulvefrykt
  Hittil har skolesjef Magne Martinsen innvilget fri skoleskyss fra hjem til bussholdeplass for åtte elever på Slettås i Nordre Trysil.

  110226 Ulveopprør i Hedmark SV
  SV-topper krever mer lokale hensyn og at Slettås-ulvene tas ut.

  110225 Ta ut Slettås-ulvene
  SV-toppene Christian Haugen og Bersvend Salbu går inn for å fjerne Slettås-ulvene som skaper så mye lokal frykt i Trysil.

  110218 Leve med ulver
  (video) Hør innbyggere i Slettås i Trysil fortelle hvordan det er å bo med rovdyrene tett innpå seg.

  110208 Ulveflokk skremmer hele bygda
  De 200 beboerne i bygda Slettås i Trysil har en hel uveflokk så tett innpå husveggene, at de mener det går på livskvaliteten løs.

  110207 Nærgående ulv i Trysil
  I Slettås i Trysil blir ungene nå kjørt til skolebussen, og ingen får leke ute alene. Årsaken er nærgående ulv.

  110204 Klage på fastsatt kvote for felling av ulv 2011 og anbefaling om uttak av dyr i Slettåsreviret
  Undertegnende kommuner har areal både utenfor og innenfor ulvesonen. Vi klager på den tildelte kvoten, og ber om at vedtaket gjøres om slik at de hensyn vi har påpekt i denne klagen blir ivaretatt.

  110202 Krever strakstiltak i Slettås
  Flere ordførere i Hedmark har nå gått sammen om en klage på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling på tre ulver utenfor ulvesonen.

  110129 Alle står samlet mot ulven
  På ulvemøtet i Slettås, torsdag, ble det klinkende klart at alle Trysils politikere står samlet bak grendefolkets krav om å bli kvitt ulven fra dørstokken.

  110126 Flytt ulven fra Slettås
  Befolkningen i Slettås i Trysil ønsker snarlig slutt på ulveplagen, og håper ulvemøtet torsdag vil føre dem et skritt i riktig retning.

  110122 Hit tør ingen gå
  Slettåsfolket har bedt Trysil-politikerne om hjelp til å få bukt med ulveproblemene i Slettås.

  .....

vargrevlogonew73