vargrevlogonew73

Rudsjö inom Fjällsjö socken
i Ångermanland 1696

En vallpojke frös ihjäl 1696 och blev sedan uppäten av rovdjur. Om det var varg eller andra rovdjur går inte att fastställa, men att han inte blev dödad av rovdjuren framgår av att rätten dömde bonden “Mats Pålsson att plikta 5 Rdr Silvermynt för försummelse.”

Ramsele_gamla_kyrka01

Så här skrev Bertil Krånglin som avled i Ramsele 7 maj 2011:

”År 1696 (?) hade gossen Lars Jonsson, som var i tjänst hos Mats Påhlsson (ana 1058) i Rudsjö, försvunnit. Något år senare (1700) hade man hittat hans skalle samt en del kläder.
Gossens anhöriga anmälde Mats Påhlsson (ana 1058) för försummelse varför frågan togs upp på tinget 1702.

Uti saken angående den bortkomna gossen Lars Jonsson hos Mats Påhlsson (ana 1058) i Rudsjö, avhördes Pigan Karin Samuelsdotter som berättade att på fjärde året sedan gossen var bortkommen kom hon till tjänst hos Mats Påhlsson (ana 1058), och hände en dag om våren, när hon följde boskapen hittar hon på en huvudskalle, och säger det sedan till sin broder, när han kommer till Rudsjö, och senare till husbondfolket, som lät föra skallen till kyrkan.

Olof Helgesson i Backe berättar att år 1700 var han i Rudsjö i tre veckor, då berättade Matts Påhlsson att pigan funnit gossens huvud, följde honom så till stället, som är alenast två bösshåll från gården i ett litet myrdrag, letade efter flera ben, men funno inga, och bad mig Matts Påhlsson att ta huvudskallen till kyrkan.
Elias Andersson (ana 1070) i Backe vittnade att han litet före Karlsmäss kom till Rudsjön, bad Matts Påhlsson mig följa sig till stället där pigan funnit gossens huvudskalle, det jag gjorde, såg huvudskallen och käften men inga andra ben, och var där landet allena litet vattenaktigt. Under en liten gran syntes som en liten klädslarva alldeles uppmurknader.

Kyrkoherde Eric Boderus intygade att Matts Påhlsson gjort bud till honom om gossens bortkommande, då det lystes av Ramsilla predikstol.
Släkten förmenade gossen vara omkommen genom Matts Påhlssons försummelse, som inte med fullständig flit honom uppletade, ej heller gjorde han modern kunnig, som var allenast 7 mil därifrån i Hoting. Matts Påhlsson sade han gjort bud till Sunnansjö och Backe jämväl till Vängel.

Rätten ansåg att gossen tycktes vara förkommen på det sättet, att ätt han tappat bort boskapen, tordes han inte gå till byss, utan satte sig under den lilla granen där han i det elaka vädret blev död och sedan av vargdjur uppäten.
Mats Pålsson dömdes plikta 5 Rdr Silvermynt för försummelse.”

Mer om denna Mats Pålsson och även lite mer om aktuella händelse finns här
http://familytreemaker.genealogy.com/users/f/o/r/Roland--Forssn-Villaviciosa-de-O/GENE2-0012.html

 

.....