Rotån
  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Dalarna
  Status vintern 2014/15 : Revirmarkerande par
  Min : 2
  Föryngring 2014 : nej

  2014


  Nytt revir vintern 2014/2015

  Honan från Tandsjöreviret G6-14

  Hanen från Kungskogenreviret 1 G54-15

  .....

vargrevlogonew73