RömskogVisa Rømskogreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Akershus/Värmland
  Status feb 2004 : Andra stationära
  Status 2005-06-01 : Nytt par
  Status juni 2006 : Revirmarkerande par
  Status juni 2010 : Möjlig revirmarkerande par
  Status vintern 2013/14 : Stationär?
  Antal per 28 feb 2014
  Min : 1
  Föryngring 2004 : nej
  Föryngring 2005 : nej
  Föryngring 2006 : osäker
  Föryngring 2009 : nej
  Föryngring 2010 : nej?
  Föryngring 2013 : nej?

  Tiken är den gamla Föräldratiken från Årjängsreviret

  Spårad sammanlagt 99km under perioden 20nov-15mars men ingen löpblod konstaterad

  Håller stort sett till på norsk sida av gränsan.

  Föräldratiken hittad död 31 maj 2006 ca 1 mil norr om Töckfors. Dödsorsak: trauma.

  Ingen löpblod registrerat 2010

  .....

vargrevlogonew73