vargrevlogonew73

En vandringssägen om en vargdödad soldat, Rödösundet 1830

Denna vandringsäga är känd även från Finland och Norge och bland annat återgivet i Jägareförbundets först tidning ”Jägareförbundets Nya Tidskrift” 1886.

Den då 65 åriga Harald Dillner som var son till en major och chef för Brunflo kompani vid Jämtland fältjägare 1830, berättar om en insamling som han blev vittne till som stöd för änkan och barnen till en soldat som dödades av varg vid Rödösundet samma vinter. Dillner var då 9 år.

”Minne från vargtiderna. En händelse som, ehuruväl den passerade för 56 år sedan, dock än i dag
lifligt framträder i mitt minne, torde såsom exempel på vargens förgripelser mot menniskan vara förtjent af att i tryck omtalas.
I den mörka, kalla vinternatten hade soldaten till en början segerrikt medels bajonetten afvärjt vargarnes anfall och derefter, med bajonetten åter instucken i slidan, fortsatt sin marsch, men ånyo anfallen icke kunnat försvara sig, därför att den blodiga bajonetten fastfrusit i slidan”

RIG_1_2009

Håkan Eles från Stöllet har forskad i denna berättelse och skriver följande i RIG – Kulturhistorisk tidskrift, vol. 91, nr. 2, 2008:

”Efterforskningar i Krigsarkivet och i kyrkböckerna för Brunflo kompanis upptagningsområde visar givetvis inga vargspår.
Majoren Dillner finns.
Ett dödsfall som stämmer i tid står antecknat för Brunflo kompanis 4:de Corpralskap:
”Nr 87 Olof Wacker död genom wådlig händellse 29 Nov. 1829.”
Wacker bor i Lockne socken i Brunflo tingslag. 1829 dör här en enda man genom olyckshändelse; han drunknar.
Med allra största sannolikhet avser således insamlingen som nioåringen bevittnar, den drunknade soldaten Wacker.”

Råttan i PizzanBerättelsen har även omnämnds av folklivsforskaren Bengt af Klintberg, författar till flera böcker i ämnet vandringssägen, däribland Råttan i pizzan (1986).
Sådana berättelser går i dag även under betäckningen ”Klintbergare” efter samma författare.

I en intervju i Kristiansstadbladet 11 sep 2009 kan vi läsa:

”Han berättar en annan populär sägen om en soldat som attackeras av vargar en vinternatt.
Mannen drar sitt svärd och lyckas döda ett av djuren. När vargarna flytt sticker han tillbaks det blodiga svärdet i skidan, men i den stränga kylan fryser vargblodet till is och gör att svärdet fastnar.
När mannen en stund senare åter blir attackerad av vargflocken får han därför inte upp svärdet ur skidan utan övermannas och dödas av vargarna.
– Den historien har jag själv stött på i nutida media, ofta presenterad som en sann historia, säger Bengt af Klinteberg.”
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article926990/Mytomspunnen-fiende.html

Berättelsen om den vargdödade soldaten från Rödösund är med mycket stor sannolikhet endast en vandringssägen, en kul och rolig sådan.

Att sedan vissa aktörer även i dag, 2012, presenterar denna saga som verifierat fakta, utelämnar godbiten från berättelsen med det i blodet fastfrusna svärdet för att öka trovärdigheten, ”missar” alla referenser om berättelsen till Bengt av Klintberg, talar sitt tydliga språk om att man är ohederlig och att det inte är fakta man är ute för att sprida men myter, sagan och osanningar.

 

 

.....