Vargstammens utveckling

 

antal vargar 2000-2014

    Utifrån beräkningarna som Skandulv gjort är det störst sannolikhet att  vinterns (2013-2014) totala bestånd är 400 vargar i Skandinavien.
    Kända döda vargar har inte drats från populationsuppskattningen då syftet med  populationsuppskattningen är att ge en bruttosiffra över antal vargar i populationen under vinterperioden.
    (se Varg i Skandinavien vintern 2013-2014 sida 17)

 

Antal föryngringar 2012-2014

Antal föryngringar i Skandinavien 2000-2013

 

Vargstammens utveckling 2000-2014

Vargstammens utveckling 2000-2014

.....

 

vargrevlogonew73
Topdark330