vargrevlogonew73
nyheter
line773

Ny varginventering

Hur många vargar finns det i Sverige?

Den skandinaviska vargstammens storlek har man ett ganska så bra koll på i och med den omfattande forskningen man bedriver med både inventeringar genom länsstyrelserna med specialutbildade spårtolkar för kvalitetssäkring och DNA analys av spillningsprov.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik har gjort en egen
inventering av vargarne i Dalarne.

Enligt senaste statusrapport var det mellan 141 och 160 vargar totalt registrerade i hela Skandinavien vintern 2005-2006 varav 102-119 hade tillhåll i Sverige, 15-17 i Norge och 24 på både sidor om gränsen i stationära flockar och som stationära enkeltindivider.
12-19 vargar uppskattade man fanns i Sverige under kategorin ”Andra vargar” och 2-4 i Norge, alltså sådana som inte tillhörde kategorierna familjegrupper, par eller andra stationära vargar.

Nu försöker bland annat Jägarnas Riksförbund att så tvivel om riktigheten om vargstammens storlek såsom den presenteras av forskarna och myndigheterna.
I ett referat från Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande konferens på Sterte kursgård i Gästrikland skriver man bland annat

Samma forskare hävdade under lång tid att vår björnstam uppgick till 1 000-1 200 individer för att helt plötsligt medge att björnstammen nu är närmare 3 000 individer…

och

 Tänk om forskarna har lika mycket fel om vargen som man hade om björnen!
>>>

Här blir det ju rentav löjeväckande i och med att inventering av varg skiljer sig avsevärt från inventering av björn då björnen under vinterhalvåret ligger i dvala och tillgången till spårsnö under andra halvan av året är mycket begränsad i norra Sverige och stort sett obefintlig i söder.
Samtidig reviderade forskningen sina siffror för björnstammens storlek i och med att man började använda DNA-analys på björnspillning, något som man i dag redan gör på vargstammen.

De olika distriktsordföranden i Jägarnas Riksförbund har tydligen inte mycket koll på vare sig natur, björnar, vargar, sommar som vinter eller hur man tar reda på vargstammens storlek, men det har tydligen Folkaktion Ny Rovdjurspolitik som presenterar helt egna siffror på hur många vargar som finns runt Siljan.
Hur man gjort inventeringen och hur resultatet har kvalitetssäkrats, hur många vargar totalt eller hur många som finns i de olika reviren vill man av förståeliga skäll inte tala om.
Om man skulle det skulle det snart visa sig att allt bygger på rykten och överdrifter från hysteriska jägare i området, och intet av det skulle klara en närmare granskning, i alla fall inte en sån som den officiella inventeringen bygger på.

Följande är ett klipp från ”Ulv i Skandinavia Statusrapport for vinteren 2004-2005” och förklarar varför Folkaktionen med sina amatörer inte klarar en slik krävande uppgift som att på ett rimligt trovärdigt sätt bestämma vargstammen storlek.

“Riktig artsbestemmelse er en viktig forutsetning for kvalitetssikring i bestandsovervåkingen. Det er et kjent faktum at artsbestemmelse av dyrespor på snø mange ganger er vanskelig (Aronson & Eriksson 1992). Ulvespor kan være spesielt vanskelige å artsbestemme da det ikke finnes noen helt sikker metode for å skille disse fra store hundespor. Kombinasjonen av dyrets atferd og visse sportegn kartlagt ved lengre sporinger på snø gjør det imidlertid mulig å skille ulv og hund. Som i tidligere sesonger (Wabakken m.fl. 1999, 2004, Aronson m.fl. 2000, 2001, 2003) ble det vinteren 2003-2004 påvist mange tilfeller der meldte ulvespor var forvekslet med spor etter spesielt hunder, gauper og rev. Også mange synsobservasjoner meldt som ulv viste seg ved feltkontroller på sporsnø å være feil art.

Andre viktige utfordringer i kvalitetssikring av bestandsovervåkingen er å skille ulike ulver eller grupper av ulver fra hverandre. Forhold som gjør dette vanskelig er først og fremst at 1) ulver kan forflytte seg svært langt på kort tid, 2) stasjonære ulver kan ha svært variable, men ofte store revir, 3) revirgrensene kan endres over tid og 4) individer innenfor samme flokk splittes ofte opp i mindre grupper av variabelt antall (SKANDULV upubl.). Det kreves spesiell innsats i kvalitetssikringen ved mistanke eller meldinger om nyetablering av stasjonær ulv der det fra før finnes ett eller flere ulverevir i nærområdet. Da skal det dokumenteres med sikkerhet at det virkelig er et nytt revir eller om det alternativt er ulv fra revir som fra før er kjent.

Olika bud om vargen
Minst 47 vargar bara runt Siljan
Skillnaden mellan Länsstyrelsens och Folkkampanjens vargsiffror

.....

 

 

E-POST

(c) Vargreviret