NornVisa Nornreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2014-04-14
  Län : Dalarna/Västmanland
  Status juni 2011 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2011/12 : Familjegruppe
  Status vintern 2012/13 : Familjegruppe
  Antal per feb 2013
  Min : 6
  Föryngring 2010 : nej
  Föryngring 2011 : ja
  Föryngring 2012 : ja

  Löpblod registrerat 12 jan - 2 feb 2011

  Mer information 1 >>>

  Hund angripen av varg

  2113


  Tiken inte DNA bestämd

  Hanen från Jangen 4 DNA-regnr G24-11

  141011 Webbradio: Fem får vargdödade i Fagersta
  Fem får strök med vid en vargattack på torsdagen i Bråfors utanför Fagersta. Närmaste vargrevir är Gåsmyren, som uppstått sedan Nornreviret försvann. – Jag har tidigare sagt att jag har förståelse för att vi ska ha varg. Men nu är det för gott om dem, tycker jag. Jag trodde inte att jag skulle reagera som jag gjorde. Jag satt halva dagen och bara skakade, berättar Erik Brate i Jakt & Jägares webbradio.

  130130 Välbesökt möte om vargfrågan i Norberg
  Vargfrågan är ny i Norberg. Det är bara ett par år sedan man kunde bekräfta att ett nytt revir skapats i trakten, Nornreviret med sex vargar.

  130115 Förbereder för utsättning av vargvalpar i Dalarna
  Under onsdagen ska viltförvaltningsdelegationen i Dalarna diskutera utplantering av vargvalpar. Den gamla planen, att placera djurparksvalpar i reviren Gimmen och Norn, är ändrad.

  121020 Här ska vargvalpar placeras ut
  Två vargrevir i Dalarna kan bli föremål för valputsättning - redan i vår. Det handlar om Gimmenreviret utanför Falun och Nornreviret, söder om Hedemora.

  111207 Nej till skyddsjakt av varg i Nornreviret
  Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att säga nej till skyddsjakt av varg i Nornreviret i södra Dalarna. En privatperson i Söderbärke hade ansökt om skyddsjakt efter att hans hund hade skadats under jakt i november.

  110330 Två vargrevir i Dalarna lämpliga för inplantering av vargvalpar
  Vid viltförvaltningsdelegationens möte tisdag den 29 mars fattades beslut om att Gimmenreviret norr om Borlänge och Nornreviret mellan Smedjebacken och Hedemora ska föreslås som mest lämpliga för inplantering av vargvalpar.

  110330 Besked om inplantering av varg upprör inte
  Nornreviret mellan Smedjebacken och Hedemora och Gimmenreviret norr om Borlänge föreslås av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation som lämpliga platser för inplantering av varg.

  .....

vargrevlogonew73