Mangskog/BogenVisa Mangskogreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2015-08-01
  Län : Värmland/Hedmark
  Status juni 2008 : Möjlig par
  Status juni 2009 : Revirmarkerande par
  Status juni 2010 : Revirmarkerande par
  Status juni 2011 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2014/15 : Revirmarkerande par
  Min : 2
  Föryngring 2008 : nej
  Föryngring 2009 : indikationer finns men kan inte säkerställas
  Föryngring 2010 : nej
  Föryngring 2011 : nej
  Föryngring 2014 : nej

  Nytt revirmarkerande par registrerades vintern 2008/2009

  Ingen löpblod registrerat 2009

  Löpblod registrerat 2010

  Överlappande spårninger med grannreviret Skugghöjdenreviret

  Slumpvisa vargjakten gav oskygga vargar

  Löpblod inte registrerat 2011

  2 döda vargar 2011

  Benämns Ängen på Lst i Värmland

  2014


  Nytt revir för vintern 2014/2015

  Honan från Djurskogreviret 3 G172-14

  Hanen från Glaskogen 3 G18-13

  140918 Död varg hittad i Mangskog
  I slutet av augusti hittade en man en död varg i närheten av Tobyn. Vargen hade inga synliga skador. Nu utreds händelsen av polisen som rubricerar det som illegal rovdjursjakt.

  101223 Utländsk varg född i Värmland
  Den första vargen med utländska gener har fötts i Värmland. Föryngringen skedde i Skugghöjdsreviret norr om Mangskog.

  100301 Första lodjuret fällt
  Allmän Det första lodjuret i årets lodjursjakt har fällts. Det sköts vid 10-tiden på måndagen i trakten av Mangskog.

  100105 Organiserad spårning sedan lucia
  Jägarna kallar det inventering I Mangskogsreviret organiserades vargspårningen så fort snön hade fallit vid lucia.

  .....

vargrevlogonew73