Lutnes
  Uppdaterat: 2015-08-03
  Län : Dalarna/Hedmark
  Status vintern 2014/15 : Revirmarkerande par
  Min : 2
  Föryngring 2014 : nej

  2014


  Nytt revir för vintern 2014/2015

  Honan från Klotenreviret

  Hanen från Färnstjärnreviret 1 G125-14

  100129 Engerdøler i harnisk
  Engerdølene er i harnisk fordi tryslingene får jakte gaupe i 14 dager før de slipper til, og mener at sørlige deler av Engerdal er mye nærmere saueinnhegningen i Flendalen enn hva Lutnes er helt sør i Trysil kommune.

  .....

vargrevlogonew73