vargrevlogonew73

Tjuvjakt Lillhärdal 2012

Söndag den 6 maj 2012 greps fyra personer i närheten av lyan till vargarna i Tandsjöreviret där honan nyss född ett nytt kull valpar och några dagar senare grips ytterligare en person som varit i området tillsammans med de andra.
De gripna har med största sannolikhet under längre tid och speciellt under dagarna rätt före gripandet, spårat av området, ”åtlat” med köttbitar längs en väg nära lyan och kartlagt vargarnas rörelse i området.
När de blev varse polisen och skyndsamt lämnade området nära lyan var de troligen i färd med att ”ringa in” vargarna och lyan.
 

Magasin i terrän

Ett av de gömda pistolmagasin. Platsen är diskret markerat genom
att skala av barken på granen bakom.

Vid gripandet beslagtog polisen flera gevär med tillhörande ammunition samt två fulladdade pistolmagasin som hittades gömda på olika platser och exakt där spåren efter en av de gripne vänder i skogen.

De förklaringar från de gripna som framkommit i förhör med polisen, i tingsrätten i Mora och i hovrätten i Stockholm om rörelsemönster, olika SMS, varför de denna dagen befann sig med vapen i ett område där ingen av dom har jakträtt går ut på att de var där för att rekognosera inför bäverjakt med inbjudna danska gästjägare.
Förklaringarna känns ofta som rena efterhandskonstruktioner och inte alls trovärdiga och sammantaget ger det inte bilden av oskyldiga personer som var ute för att rekognosera inför jakt på bäver men av personer som försöker dölja att de varit ute för att tjuvjaga varg.

Polisinsatsen var ett resultat av tips till länsstyrelsen, från en person inom de gripnes umgängeskrets om förestående illegal jakt på varg i området runt Rövarberget, samt observationer i samma område av länsstyrelsens personal dagarna före tillslaget.

För att dölja de gripnes identitet har dessa i det följande fått andra ”namn” och då även i samband med citat.
Namnet ”Samordnaren” ska inte ses som någon koppling till den person med samma ”namn” som figurerade i SVT produktionen Vargkriget.
De platser som har betydelse för berättelsen har även de fått egna namn.

Samtliga 5 friades i Mora Tingsrätt.
Den 28 oktober kommer domen från Hovrätten i Stockholm.

 

Sammanfattning

 • Tillsammans med flera andra jägare från den lokala miljön har de fem gripna under en längre tid före de greps, spårat och kartlagt vargarna i området.
   
 • Personerna spred sig den aktuella dagen ut sig i närheten av lyan där tiken nyss har fått en kull valpar.
   
 • Ingen av dom hade jakträtt i det aktuella området.
   
 • En av personerna befinner sig troligtvis på en plats norr om lyan där han kan bevaka antingen den ena eller båda de två enda farbara vägarna in till området.
   
 • Varghanen har under dagarna rört sig mellan lyan och en slagen älg vid Rövarberget, området där även Skoterföraren varit mest aktiv.

  Karta vargpos

                                          Vargarnas rörelse dagarna innan.

 • Skoterspåren följer vargspåren och skoterföraren har även stannat och kollat spåren till fots.

  Spår skoter och varg1

 • Två gömda pistolmagasin hittas på två olika platser och precis där fotspåren efter en av de gripne sluter.

  Pistolmagasin

                                            Uphittade pistolmagasin.

 • I de första förhören ljuger man och låtar påskina att Utkiken inte var med.
  Utkiken i sin tur ljuger och säger han var ensam i skogen.
   
 • Samordnaren ljuger och säger att inte varit i området tidigare under helgen.
   
 • Pensionären ljuger om att han inte varit i området tidigare.
   
 • De får en varning av någon utifrån om att det finns poliser vid alla infarter till området.
   
 • De skickar vidare varning till skoterföraren.
   
 • Ytterligare en varning kommer från en person utifrån efter att de lämnat området.
   
 • De påstår att varningarna var kopplade till att skotaren var avställd och släpet olagligt att använda, men trots att dom vet polisen finns i området fortsätter de använda dessa.

  Släp

                              Bilsläpet som användes för transport av skoter.

 • När de vet om att polisen håller på med någon insats, lämnar de fyra skyndsamt området nära lyan och kör upp till en plats där en av de tre som tillsammans grips, tror sig ha jakträtt.
   
 • Tidigare på förmiddagen undviker de att köra på vissa vägar med skoter och väljer i stället att transportera denna på släpet. Men efter att de blir medvetna om polisen kör skotaren längre sträcken på samma vägar på rent grus.
   
 • Minst tre av de gevär med ammunition man har med sig är helt kompletta och funktionsdugliga.
   
 • Inga bevis finns för att slutstyckat till det fjärde geväret inte fanns med i området aktuella dagen.
   
 • Ägaren till geväret utan slutstycke säger i de två första förhören att han hade det med för att kunna skjuta bäver.
   
 • I senare förhör visar han till att slutstycke saknas och att han hade geväret med för att lämna för reparation till en kompis på vägen hem.
   
 • Utkiken påstår att han inte hade med sig telefon, men fyra samtal av varierat längd samma förmiddag till telefon med hans namn finns registrerade på Samordnarens telefon.
   
 • Utkiken påstår att han inte hade med sig GPS, men en takantenn till en GPS ligger i baksätet på hans bil.
   
 • Endast Utkiken erkänner att han varit uppe längs vägen där man hittar flera köttbitar samt hundmat utlagt, men däckspår som stämmer överens med däck tillhörande Pensionärens bil har dokumenterats där.

  Kött 3

                                          En av de uphittade köttbitarna.
   
 • Ett SMS som skickats från Skoterföraren till Pensionären om att lägga ut kött och släpa en död bäver längs en väg, ska enligt Skoterföraren handla om att locka räv och andra rovdjur. Men Pensionärens kontakt med de andra handlade enligt honom själv om rekognosering inför bäverjakt och inte inför rovdjursjakt.
   
 • Pensionären känner endast de andra flyktigt eller inte alls och trots att inga specialkunskaper om bäverjakt tycks förelägga från hans sida, så åker han minst två dagar de 6 mil hemifrån till området och retur.
   
 • SMS från skoterföraren till Samordnaren säger att man som alternativ kan ta med Utkiken ut för att spåra på fredagen om det går bra, trots att det är Utkiken som är jaktvärden som de spårar bäver åt.
   
 • Datorer och annat tycks städat undan från Skoterförarens hem dagarna innan han grips och husrannsakning gör, vilket en skrivare med ansluten USB sladd och lock till en sticka för mobil bredband pekar på.
   
 • Två mobiltelefoner hittas gömda i en plastpåse under en vedstapel i källaren vid samma husrannsakan.
   
 • Ett SMS om att Skoterföraren inte kan vare med samma dag, besvaras med ”Jävla fegis”.
  I kontext med förestående tjuvjakt är kommentaren logisk men inte i förbindelse med rekognosering inför bäverjakt.
   
 • Ett SMS som de fick från utomstående om ”Polis på Olingskog” känns inte som en allmän konstatering om polisbilen som körde förbi dennas bostad i byn Åsen men som en direkt varning till de gripna 2 mil söderut nära Olingskog.
   
 • Personen som skickade varningen "Polis på Olingskog" säger att han bara känner Samordnaren så som man känner varandra på byn och inte annars umgås med denna och att han inte visste vart denna befanns sig eller vad han håll på med, men trots det skickade han varningen.
   
 • Skoterförarens förklaring till att han hade hundpejlhalsbanden med på skotaren var att han skulle kontrollera räckvidden efter att ha bytt antenn medan Samordnaren säger att det var av säkerhetsskäl vid problem med skotaren.

  Trasig antenn

                                    Hundpejlhalsband med trasig antenn.
                   (Har inget med de i saken förekommande enheter att göra)

Tiden före gripandet.

På fredagen innan gripandet, var Skoterförare tillsammans med Pensionären i området och på lördagen var Skoterföraren där igen tillsammans med Samordnaren. Troligen var även Pensionären samt ytterligare en person från Sveg med denna dag, då ett SMS från Skoterföraren till Samordnaren på lördagen säger att ”Utkiken blir inte med i morgon, det blir bara vi och Svegarna”.
Den enda av de andra som är från Sveg är Pensionären.

Lördagen spårar några av dessa personer med bil och till fots vargar i det aktuella området.
Länsstyrelsens personal var i samma området senare denna dagen efter att ha fått tips om att någon skulle ut denna helg för att döda varg i området kring Rövareberget, och när de så att någon spårat vargarna kontaktade de polisen som senare på dagen beslutade att man skulle göra en insats i området näste dag.

Söndag morgon.

Lillhärdal karta södra

Området omkring Ulvsjökorsningen.

På söndagen ger sig de fem personer som senare på dagen grips ut och kommer till området omkring klockan 7 i tre bilar, varav Samordnarens bil har med ett släp tillhörande Medhjälparen med dennes snöskoter.
Tidpunkterna för den telefonkontakt som varit mellan Samordnaren, Pensionären och Skoterföraren, det faktum att poliserna var på plats vid de två enda farbara vägar in i området strax före nio tiden samt berättelsen från Utkiken i förhören tillsammans med de spår som lämnats på en av GPS enheterna, visar att i alla fall två av bilarna måste varit där redan vid 8 tiden trots att Skoterföraren påstår att han och Pensionären först hämtade skotaren vid 9 tiden.

Endast två av de fem infarterna som finns till området är denna dag körbara och den nordliga av dessa och där man griper Utkiken i närheten av senare på dagen, kallas i polisens material för ”Norra infarten”, och den andra infarten längre söderut för ”Olingskoginfarten” och det är där samtliga de gripna kör in i området.

Härifrån kör de ner tills vägen svänger söderut vid ån Sexan och fortsätter förbi avfarten till Kalktårnet och ner längs Sexans västra sida till Ulvsjökorsningen där man stannar.

Utkiken.

Enligt Utkiken kör han något senare norrut igen och svänger upp längst stickvägen, som finns halvägs mellan Ulvsjökorsningen och Kalktårnet, där han vänder efter en kilometer. Han observerar att ytterligare en bil tidigare på dagen kört upp denna väg.
När han kommer tillbaka ner till början av Stickvägen släpps Samordnaren av och han kör nu tillsammans med Medhjälparen upp och över bron till Kalktårnet, där de stannar och går vägarna till fots några hundratals meter.
De kör sedan ner längs Sexans östra sida men får vända efter en kilometer på grund av för mycket snö.
Efter att ha passerat bron igen fortsätter de tillbaka till Ulvsjökorsningen. Samordnaren var borta när de passerade infarten till stickvägen.

Något före tio-tiden lämnar Utkiken Ulvsjökorsningen och kör enligt honom själv nästan helt upp till Norra infarten.
Men om syftet var att jaga varg illegalt, så stannade han troligen i närheten av Kalktårnet för att därifrån kunna bevaka de enda två farbara vägarna in i området och först efter att han blivit varnat om att det fanns polis i området fortsatta han upp till det området där han greps klockan 12:30.

Skoterföraren.

Skoter

Skotaren stoppas.

Enligt Skoterföraren lastar man först av skotaren vid Ulvsjökorsningen vartefter han kör ett kort sväng med denna ner vägen söderut och tillbaka igen.
Man lastar skotaren på släpet och Samordnaren kör sedan med bil skotaren upp till Kalktårnet där man lastar av den igen.
Skotaren kör söderut längs åns östra sida och tillbaka upp till Kalktårnet där man igen lastar den på släpet och kör den tillbaka till Ulvsjökorsningen.
Igen lastas skotern av och han kör nu längre söderut och över en bro till Sexans östra sida in mot Rövarberget. Spåret på hundpejlen han har med på skotaren visar även att han lämnat vägen och kört några hundratals meter åt väster, bort från ån, på en plats halvvägs mellan bron och Ulvsjökorsningen.

Rövarberget är platsen där den radiomärkta tiken 2010 troligen hade en kull valpar som dock aldrig hittades vid spårning följande vinter och som Länsstyrelsens naturbevakare tror kan ha dödats illegalt.

På väg därifrån ner mot bron ser han polishelikoptern och när han kommer tillbaka till Ulvsjökorsningen finns de andra redan där och han berättar i förhör att han då får veta att det står poliser vid alla infarter till området.

I hovrätten framhåller försvararen att Skoterföraren fortsatt spåra efter det att han blev varse helikoptern, men det motbevisas av honom själv i förhöret 11/5 2012.
Då säger han att han var på väg tillbaka ner mot vägen när han upptäckte helikoptern och därefter körde över bron och raka vägen tillbaka till Ulvsjökorsningen.

Samordnaren.

Samordnarens GPS

Samordnarens GPS

Samordnaren berättar att han, Medhjälparen och Utkiken var i området vid 6:30 tiden och Skoterföraren och Pensionären kom omkring en timme senare.

Efter att skotaren börjat köra söderut från Ulvsjökorsningen går han själva upp Ulvsjövägen för att kolla snöförhållanden.
När han kommer tillbaka till Ulvsjökorsningen väntar han in de övriga vartefter man tillsammans lämnar området och kör norrut.

Medhjälparen.

Skoter GPS Hand GPS

Magenta: Skoterförarens GPS spår 
Gul: Medhjälparen GPS spår

Medhjälparen berättar att han kom till området vid 7 tiden tillsammans med Samordnaren och att Skoterföraren och Pensionären kommer till området lite senare.

I förhöret samma dag som gripandet och i förhör två dagar senare namnar han inget om att även Utkiken var med.
Först vid förhöret 2 veckor senare erkänner han att även Utkiken varit med i området.

Skoterföraren ska han först ha mött på förmiddagen på Sexans västra sida där denna kommer körande i Samordnaren bil med skotern på släpet.
Pensionären träffar han först senare under förmiddagen.

Medhjälparen kör tillsammans med Samordnaren upp till Kalktårnet där man går efter vägarna norr och söder om bron.
Därifrån kör man igen ner till Ulvsjökorsningen där nu alla möts och fikar.
Skoterföraren kör sedan därifrån söderut och strax därefter kommer polishelikoptern flygande in i området söderifrån.

De besluter då att bege sig norrut igen för att kolla området öster om Sexan och norr om Kalktårnet.
Någon aktiv spårning gör man inte däruppe. Skoterföraren avviker därifrån och de andra stannar och fikar där ån är som närmast vägen.
Under förhöret blir han tillfrågad om han någon gång under söndagen varit upp längs Stickvägen men det förnekar han.

Pensionären.

Skor och spår

Stövlar och spår som hittades i förbindelse med de båda pistolmagasinen.
 

Pensionären berättar att han tillsammans med Skoterföraren hämtar Medhjälparens släp och skoter samt Samordnarens bil på respektive personers hemadress, för att sedan åka ner till området.
De kommer omkring 8:30 till en plats 2 km söder om Sexdalsvallen där Samordnaren och Medhjälparen redan fanns på plats.
Man gick fram och tillbaka vägarna till omkring nio tiden.

Om Utkiken säger han i förhör att han inte känner denna.
Om Medhjälparen säger han att han vem denne är, men att denna inte ingår i bekantskapskretsen.
Om Samordnaren säger han att han känner denna flyktigt.
Om Skoterföraren att han känner dennas förnamn och kommit i kontakt med honom via Samordnaren.

Pensionären är känd av de flesta jägare i trakten för sitt engagemang mot varg och han har varit ledande vid minst ett torgmöte som handlad om att vargen måste bort.
Det kan vare orsaken till kontakten mellan honom och de övriga eller så finns kontakten mellan de fyra andra genom ytterligare en person. 
I ett SMS som skickas fredagen från Skoterföraren till Samordnaren skriver han nämligen att ” Utkiken blir inte med i morgon, det blir nog bara vi och Svegarna”.
Pensionären är den enda person i sällskapet som polisen grep den dagen som är från Sveg, så det kan finnas ytterligare någon aktiv person från Sveg som har kopplingar till saken i och med att man i SMS använder ordet ”Svegarna”.

Området nära varglyan.

Ulvsjökorsningen

Vid 1 går spåren på båda sidor om vägen in till
vart man hittade pistolmagasinen.

 

Omkring klockan tio har man fikad klar vid Ulvsjökorsningen.

Skoterföraren kör söderut.

Utkiken har redan lämnat området för sin plats norr om området.

Medhjälparen går vägen söderut. Han har med sig sin GPS som även är kopplad mot en av de två hundpejlen som Skoterföraren har med sig. Han går så långt som ½ kilometer innan han vänder.
En karta från den handhållna GPS-enheten med hur han och Skoterföraren har rört sig finns tillgänglig i förundersökningsprotokollen, dock utan några tidsangivelser annat än när dessa enheter slås på och av.

Om Pensionärens rörelse i området finns det inga säkra uppgifter, bortsett från vad som framkommer senare när man hittar två gömda och fulladdade pistolmagasin några tiotals meter inne i skogen uppe längs Ulvsjövägen på båda sidor om vägen och där fotavtryck som överensstämmer med Pensionärens stövlar slutar.
Både platserna är diskret utmärkta genom att man skalat av lite bark på de smågranar pistolmagasinen ligger gömde i riset bredved.

Samordnaren går ungefär 1 kilometer ner Ulvsjövägen, även han med sin GPS, dock utan att vare uppkopplad mot den andra hundpejlen som Skoterföraren har med sig och som tillhör Samordnaren.
Vart han befinner sig vid given tidpunkt avslöjas av den lista med tider och positioner som man hittad i en av GPS-enheterna och tillsammans med utdrag från hans telefon ger det en mycket klar bild av vad som händer under närmaste tiden efter klockan tio.

  10:08 börjar han röra sig ner Ulvsjövägen.
  10:25 är han som längst nere vägen.
  10:25 ringer han Skoterföraren men får troligen upptagetton då samtalstiden endast visar 1 sek:
  10:26 har han ett 2 minuters samtal med Medhjälparen
  10:28 Missar Samordnaren ett samtal från en person som finns i hans telefon under namnet MB och han börjar nu röra sig tillbaka ner mot Ulvsjökorsningen.
  10:29 Ringer han till MB och pratar i omkring ½ minut vartefter han fortsätter men nu i högre gånghastighet.
  10:30 Ringer han ytterligare ett samtal till Medhjälparen på ½ minut samtidig som han tycks stanna upp en minut eller mindre.
  10:32 Skickar han ett SMS till Skoterföraren med texten ”Läggner varnad.”
  10:49/10:50 Befinner han sig nära där spåren efter Pensionären lämnar vägen på södra sidan in till vart man hittar ett av pistolmagasinen.
  11:09 Befinner han sig nära där spåren efter Pensionären lämnar vägen på norra sidan in till vart man hittar det andra pistolmagasin och där stängs GPS-enheten av.

Reträtt.

Lillhärdal karta norra

Helikoptern kom till området lite före 10:30 och stannar först på hög höjd lång söder om området och spanar på avstånd med ombordvarande kamerautrustning.
Det första de ser är de två bilar som står vid Ulvsjökorsningen. Bilen som tillhör Pensionären står då med öppen motorhuv.

Sedan flyger man in i området och gör spaningar i och omkring området runt Rövarberget där man ser att skoterspåren och spår av varg följs åt vissa sträcken.
Efter några minuter flyger de över Ulvsjökorsningen. Båda bilar är nu borta men släpet står kvar, och efter lite flygning ser de igen fordonen men nu på östra sidan av Sexan där fordonen, efter att ha korsat bron vid Kalktårnet, är på väg norrut upp mot Sexdalsvallen.

Efter en stund ser man att både bilar kommit ikapp Skoterföraren som stundtals kör längre sträcken med skotaren på rent grus, vilket är helt i motsats till den omsorg om skotaren han visade tidigare på dagen, då man lastade och lossade av och på den för transport på släpet samma väg som han nu färdas.
Det att Skoterföraren kör längre sträcken på ren grus uppmärksammas av personerna på helikoptern som tolkar det som att man inte kan ha rent mjöl i påsen om man gör så.

Reträtt kör på grus

 

Reträtt kör på ren grus

 

Reträtt kör på ren grus 2

 

Halvvägs mellan Kalkautomaten och Sexdalsvallen stannar bilarna och Skoterföraren går bort till förarsidan på bilen som körs av Medhjälparen, med bilens ägare Samordnaren som passager.

Reträtt 1

 

Enligt förhör med Skoterföraren lämnar han då över både de pejlhalsband han haft med på skotern.
Efter att ha pratat någon minut kör man vidare norrut och strax före Sexdalsvallen stannar både fordonen samt skotern bredvid varandra och man tycks konferera innan man kör vidare.

Reträtt delar på sig

Vid Sexdalsvallen kör de åt olika håll.

Vid Sexdalsvallen åker både bilar i riktning ut mot länsvägen och Norra utfarten medan skotaren fortsätter i riktning mot norrost.

Ån vid Sexdalsvallen.

Helikoptern flyger norr om Sexdalsvallen där man på avstånd spanar på de båda bilar som stannat där vägen går precis utmed ån Sexan.
Samtlig tre står utanför sina fordon och tycks fika, men det är tydligt att de är väl medvetna om Helikoptern som hovrar norr om dom.

Reträtt stannat vid ÅN

 

På denna plats hittar länsstyrelsens naturbevakare senare på dagen fotspår som indikerar att någon stått vid sidan av vägen som vänder ner mot ån, i en ställning som om personen kastad något. Området söks senare igenom med polishund men inget hittas. Från vägen och ner till ån som där är bred och djup, är det endast ett tiotal meter.

Efter några minuter bestämmer helikopterbesättningen sig för att gå ner för att stanna Skoterföraren, vilket man gör några kilometer norr om Sexdalsvallen vid 11:45 tiden.
Man fastställer personens identitet men gör vare sig undersökning av person eller fordon vartefter man låter honom köra vidare.

Därefter flyger man neråt igen till där man sist så bilarna, men både är nu borta.
Snart hittar man ena bilen ståendes parkerat vid Sexdalsvallen och efter lite rundflygning ser man den andra bilen precis före Ulvsjökorsningen, där man går ner klockan 12:20 och gör id-koll som visar att personerna i bilen är Pensionären och Medhjälparen.
Samordnaren har stannat kvar uppe vid Sexdalsvallen.

Helikoptern lämnar därefter området då man börjar få slut på bränsle.

Gripandet.

Omkring tjugo över tolv kör en polispatrull in vid norr infarten och träffar snart därefter på Utkiken som kommer gåendes längs vägen och han grips klockan 12:30.
Hans bil hittas inte långt därifrån och den genomsöks.
Med sig har han ett gevär och ammunition i kaliber 6,5*55 och i bilen hittas ytterligare ett gevär i kaliber .22 long samt tillhörande ammunition.
Ingen mobiltelefon eller GPS hittas men i baksätet ligger en takantenn till en GPS av modell Garmin och senare framkommer det att Samordnaren samma förmiddag vid 9:30 tiden har haft 4 samtal av varierat längd med en telefon som bär Utkikens namn.

Gevär2

 

Klockan 13:21 sammanträffar en annan polispatrull med två bilar inte långt från Sexdalsvallen och Samordnaren, Pensionären och Medhjälparen grips och deras fordon genomsöks.
Här hittar man två gevär, en Ruger kal .308 tillhörande Samordnaren och i dennes byxfickor 3 patroner i samma kaliber samt en Sako i kaliber .243 win tillhörande Skoterföraren med 5 patroner i magasinet.
Både gevär saknar slutstycke vilket gör dem oanvändbara som så, men Skoterföraren säger i förhör att han hade det med på skotaren medan Samordnaren först i senare förhör framhäver det saknade slutstycke.

Detta nämner han inget om alls i de första förhören som hålls med honom. Tvärtom framgår det där att han hade med sig ett fullt fungerande skjutvapen i syfte att kunna skjuta om han skulle få syn på någon bäver.

Skoterförarens vidare färd samt diverse telefontrafik inför gripandet.

Efter att Skoterföraren blivit kontrollerat av helikopterbesättningen fortsatta han norrut men fick slut på bensin och lämnade skotaren omkring 7 km norr om Sexdalsvallen vartefter han fortsätter till fots 3 kilometer tills han når Gönvägen.

Klockan 12:38 får Samordnaren ett samtal från en utomstående person, CH, vartefter Samordnaren på några minuter tre gångar försöker få kontakt med ett nummer som är registrerat i hans telefon under namnet ”Kamera”.

Numret ska enligt Samordnaren tillhöra en åtelkamera han har hemma.
Samtalslistor med SMS från dagarna före denna söndag visar att han har haft problem att få kameran att fungera korrekt, med flera försök till nerladdning av bilder via MMS som misslyckats.
Flera telefonsamtal denna söndag pekar på att han plockad ut SIM-kortet från kameran och att det nu används i en vanlig telefon.

Samordnaren säger i förhöret i Tingsrätten att han inte vet vem som hade tillgång till detta SIM-kort.
Mest troliga är dock att det är fråga om Skoterföraren därför att strax efter han ringt dessa tre misslyckade samtal till ”Kamera” telefonen, så får han ett SMS från CH som berättar att Skoterföraren fått slut på bensin och nu går Gönvägen och frågar om Samordnaren vill hämta upp honom eller om CH ska göra det.

Det tycks märkligt att Skoterföraren inte ringer Samordnaren direkt och ber bli hämtad men i stället ringer någon utomstående som i sin tur ringer Samordnaren.
Både är väl vid detta läge reellt uppjagade och rädda och tänker inte längre logiskt, vilket detta undvikande att ha direkt kontakt mellan de telefoner de använd tidigare kan peka på.

Nu försöker samordnaren igen förgäves ringa ”Kamera” och därefter ringer han upp CH och har ett kort samtal med denna, gissningsvis för att få denna att ringa Skoterföraren och säga att byta till SIM-kortet tillhörande ”Kamera”.
I alla fall ringer Samordnaren tre minuter senare igen till ”Kamera” och lyckas nu få igenom ett samtal på omkring 2½ minut.

Efter detta har Samordnaren under nästa trekvartstimme till han grips klockan 13:21, flera kortare samtal med ”Kamera” telefonen, både såna som han själv ringt och såna som han mottagit samt ett samtal med personen som skickade SMS-meddelandet ”Polis i Olingskog”.

Ett inkommande samtal på 0 sekunder, som han troligen själv avvisar, är från personen som ringde när Samordnaren var uppe efter Ulvsjövägen och som mest sannolikt är den som då på telefonen varnade om att det fanns poliser vid alla infarter.

Därutöver finns i Samordnarens telefon två olästa SMS med okänt innehåll från ”Kamera”, ett SMS klockan 13:14 alltså strax innan han greps, ett klockan 13:28 och ett missat samtal klockan 14:05.

Senare på dagen.

Kort före tre på eftermiddagen stannar en bil vid Norra infarten som då bevakas av länsstyrelsens naturbevakare och en person stigar ut och presenterar sig som Skoterföraren.
Enligt naturbevakarna känns han påtagligen nervös.

Han berättar bland annat hur han rört sig i området under dagen och hur han själv dagen innan varit i området och då spåret efter varg.
När den ena av länsstyrelsens tjänstemän berättar för honom hur han och hans kollega sett tydliga spår efter två personer som spårat varg på i området, säger Skoterföraren att denna andra person var Pensionären.

Onsdagen efter gripandet av de andra fyra, grips även Skoterföraren i sitt hem.

Diverse fynd och förklaringar från de gripna.

 • Vid husrannsakan hos Skoterföraren några dagar efter att de fyra andra blev gripna och där även han grips, hittar man gömd i en plastpåse under en vedstapel i källaren två mobiltelefoner samt i köket en skrivare med en ansluten USB kabel, ett USB minne som sambon säger tillhör henne samt ett lock till en sticka för mobil bredband.
  Men inga datorer.
   
 • I förhör med Skoterföraren säger denna att han efter en kort tur söderut med skotaren från Ulvsjökorsningen får lift med släpet upp till Kalktårnet. Därifrån åker han söderut på östra sidan av ån för att när han kommer tillbaka till Kalktårnet igen lasta skotaren på släpet för transport tillbaka till Ulvsjökorsningen.

  Reträtt grusväg


  Varför denna omsorg om skotaren då men inte senare när de förstår att det finns poliser som har dem som mål och de skyndsamt lämnar området?

 • När Samordnarens gevär hittades i hans bil så saknas slutstycket.
  Ett gevär utan slutstycka är obruklig och ett bra argument mot anklagelserna om att han var ute på illegal jakt efter varg.

  Slutstycke


  Men i de första förhören med honom säger Samordnaren att han hade med geväret, samt tillhörande ammunition, för att kunna skjuta ifall han skulle få se någon bäver.
  Den mest troliga förklaringen är att han, i motsats till vad han påstår i senare förhör, hade med sig slutstycket och därmed ett funktionsdugligt vapen i skogen denna söndag, men när han och de andra kände sig ”jagade” av polisen, gömde slutstycket i skogen på samma sätt som man gjorde med de två upphittade pistolmagasin.
  En alternativ förklaring till att slutstycket saknades kan vare att när Skoterföraren bestämde sig för att lämna de andra och köra norrut mot Gönvägen, så lämnade Samordnaren över slutstycket till Skoterföraren.
  Under de första förhören kan Samordnaren inte veta något om Skoterförarens öde tiden efter det att de senast pratats vid på telefon och kort tid före han själv greps av polis.
  Om Skoterföraren fick med sig Samordnarens slutstycka, för att på så vis få ett i brottssammanhang obrukligt vapen, kan Samordnaren inte säga att han inte hade med sig slutstycket.
  För hittades slutstycket på Skoterföraren, så skulle Samordnaren kunna beläggas med en direkt lögn och misstankarna mot honom öka.
  Det är först vid senare förhör, när Samordnaren vet att Skoterföraren inte blev visiterat men kom ”helskinnat” hem, som han kan använda avsaknaden av slutstycket som argument för att det gevär han hade med sig var obrukligt.
  I Tingsrätten är syftet med att ha med sig geväret inte längre att eventuellt kunna skjuta bäver som man skulle få se, men att det skulle lämnas över till en kompis på hemvägen för reparation.
  Slutstycket påstås ha ligget i Samordnarens vapenskåp, men riktigheten av detta påstående har inte provats då ingen husrannsakan gjordes mot Samordnarens bostad i förbindelse med gripandet eller närmaste tiden efteråt.

 • SMS från Skoterföraren till Pensionären fredag 4/5 21:29
  ”Jag åker ut i morron och kollar spår och maten.  Hör av mig direkt om jag har spår.”
  I förhör 18/3 2014: ”Skoterföraren säger angående "spår som skall kollas" så är detta vid räv åteln. Beträffande "maten" avser detta åteln för räv och kråkor. Skoterföraren kände till att Pensionären ville följa med ut i skogen och umgås.”
  Varför detta SMS om räv och spår till Pensionären, när det var fråga om rekognosering inför bäverjakt?
   
 • SMS från Skoterföraren till Samordnaren 6/5 5:16
  ”Kan nog inte åka nu har så jävla huvudverk och stel i nacken. Ta med ”Utkiken” om det går bra.”
  Det borde vare en självklarhet att Utkiken skulle med om det verkligen hade varit bäverjakt man rekade för, eftersom det var Utkiken som kände de danska gästjägarna och Utkiken som var jaktvärden som de andra hjälpte.
  Men här tycks Utkiken ha en sekundär roll och inte den som i första hand bör vare med på rekognoseringen.
   
 • SMS från Skoterföraren till Samordnaren 6/5 5:16
  ”Kan nog inte åka nu har så jävla huvudverk och stel i nacken. Ta med ”Utkiken” om det går bra.”
  På det svarar Samordnaren, ”Jävla fegis”.
  I kontext med rekognosering inför bäverjakt känns kommentaren mycket konstig. Däremot om syftet var att man var på väg ut för att begå grovt jaktbrott och Skoterföraren fegade ut, så blir konversationen helt logisk.
   
 • I baksätet i Utkikens bil hittar man en takantenn modell Garmin till en GPS, men han påstår att han inte äger någon GPS.
  Inget ovanligt med att ha gamla kvarglömda saker och ting liggande och skräpa under sätet eller i bilens bagageutrymme, men antennen låg i bilens baksäte.
   
 • Utkiken påstår även att han inte har med sig någon mobiltelefon i skogen denna dagen, men trots det finns fyra samtal av varierat längd registrerat i Samordnarens telefon från samma söndag som de grips och under Utkikens namn.
   
 • De upphittade och fulladdade pistolmagasin som hittas där Pensionären spår slutar i terrängen, kan peka i riktning av att valparna i lyan var ett av målen för tjuvjakten.

                   Magasin 1          Magasin 2

  Lyan är ofta trång, vilket ibland gör det omöjligt att få tag på valparna och dra ut dom därifrån. Man måste då avliva dom på plats nere i lyan.
  En pistol eller revolver är då bäste verktyget.
  Kaliber .22 som fanns i ett  av de två upphittade pistolmagasin är den vanligaste kaliber för såkallade grytpistoler medan 9mm pistolammunition som fanns i det andra magasinet man hittade, är lite väl grovt om man nu har möjligheten att få välja och vraka.
  Inga pistoler har dock hittats, men det utesluter inte att även dessa kan ha gömds i området.

 • Även i samband med skoter är en pistol användbar då den inte syns så väl som ett gevär. Från norra Sverige finns flera fall av olaglig rovdjursjakt där man förföljt rovdjur med skoter, kört över dom och avsluta jobbet med ett pistolskott. Finns risken att man håller på att bli upptäck är även en pistol lättare att göra sig av med än ett gevär.
  Gevär får dessutom inte medföres vid terrängkörning och redan där riskerar man att bli föremål för intresse från myndigheterna.
   
 • Ett SMS vid 12 tiden från en RK till Samordnaren säger: ”Poliser i Olingskog”.
  Några få minuttrar tidigare har samma person försökt ringa Samordnaren men inte fått något svar.
  RK som skickad meddelandet, är släkt till Utkiken och säger att han bara känner Samordnaren som ”alla känner alla på byn” men att han inte umgås med denna privat eller visste vart denna befann sig när han skickade meddelandet.
  Med största sannolikhet fick även Utkiken ett telefonsamtal eller SMS från RK och Utkiken kan vare den som fick RK att Sms:a varningen till Samordnaren.
  Telefonen som Utkiken bevisligen förde fyra samtal med Samordnaren på tidigare på förmiddagen, och som var registrerat på Utkikens namn med ordet ”refill” efter, har troligen slängts.
   
 • Personen RK har heller inte kunnat ge någon förklaring till varför han skickade denna varning.
  Låter lite väl märkvärdigt att skicka en varning till någon man egentligen inte umgås med, inte vet var befinner sig och som är ute i helt lagligt syfte.
  Och när personen som bor 20 kilometer norr om Olingskog så polisbilen komma körande med blåljus på söderut förbi hans bostad, borde han väl rimligen ha skrivit något i riktning av ”Polis passerade Åsen” i stället för ”Polis i Olingskog” med tanke på dessa 20 kilometers skillnad.
   
 • Förklaringen till de olika varningar, förr nämnda SMS och den från Samordnaren till Skoterföraren med ”Läggner varnad”, påstår man rörda sig om att skotern var avställd och att även släpet var olagligt.
  Varför då inte lämna skotaren och släpet på plats?
  Varför fortsätter man åka på denna avställda skoter och varför kör man även ner för att hämta det olagliga släpet när man vet att polisen finns i området och att alla utfarter är bevakade?
  Allt pekar på att den förklaringen är en efterhandskonstruktion.
   
 • De köttbitar som man hittade uppe längs stickvägen och de spår man hittade på samma väg efter något man släpad efter någon bil, pekar på att man var ute efter rovdjur och inte bäver.
  Detta framgår ju även av ett av de SMS som skickas från Skoterföraren till Samordnaren på fredagen. ”… Åker ditt i dag igen och drar bävern efter bilen och lägger ut bitar efter sandvägen …”
  Om fredagen var Pensionären enligt Skoterföraren med nere i området och däckspår efter dennes bil fanns även längs stickvägen.

  Kött 2


  Syftet med denna typen av åtling i närheten av vart man misstänker vargarna har sin lya är att kunna spåra vargarna, som lockats till dessa köttbitar, tillbaka till lyan.

 • Ingen av personerna hade jaktkort till området nere vid Ulvsjökorsningen.
  Tre av dom, Utkiken, Medhjälparen och Skoterföraren är medlem i jaktklubben som arrenderar området norröst om Sexdalsvallen upp mot Norra infarten.
  De gripna kommer med olika förklaringar till varför man var i området. Dels av ren nyfikenhet och dels för att rekognosera inför bäverjakt och att man då skulle ha löst gästjaktkort till området.
  Men enligt de som arrenderar jakträtten öst om Sexan av skogsbolaget Stora Enzo så skulle sånt vare ett brott mot den gällande arrendeavtal och inga såna gästkort gick att köpa i det området.
  Jaktklubben som har jakten väster om Sexan säger att man via betalande medlem i den klubben ska ha haft möjlighet att där följe med som jaktgäst.
   
 • Samordnaren säger i förhör att Skoterföraren hade fått med sig Samordnarens hundpejlhalsband, Garmin DC40, för att han skulle se vart Skoterföraren befann sig ifall denna skulle få problem med skotaren då mobiltäckningen inte alltid är så bra.

  Garmin GPS och pejl  Skoterförarens ger en hel annan förklaring till varför han hade med pejlhalsband på skotaren.
  Han påstår att han skulle testa räckvidden då han nyss bytt antenn. Han säger även att han vet att Samordnaren hade med sig sin GPS-handenhet men att han inte vet om denna var påslagen eller om några av de andra hade med sig GPS.
  Men en förutsättning för att kunna testa räckvidden är en påslagen och fungerande mottagare inom sådär 10 kilometers avstånd.
  Dessutom är det nästan lika lätt att byta antenn på en hundpejlhalsband som att byta en säkring på bilen och inget som behöver ”testas” i efterhand.

  Spåren som visade hur han kört skotaren visas inte på samma GPS-handenhet som Samordnaren använde när han rörde sig upp längs Ulvsjövägen, men på den andra enheten som rörde sig söderut och tillbaka från Ulvsjökorsningen.
  För att ta emot information från en hundpejlhalsband måste GPS-handenheten ha hundpejlens ID-nummer, vilket Medhjälparen som gick ner vägen söderut måste ha haft.
  Att spåren från skotaren inte även hittats i Samordnarens enhet, kan bero på att hans hundpejl inte var påslagen eller att han raderade spåret.
  Flera handenheter kan vare kopplade mot ett och samma hundpejlhalsband och räckvidden för de aktuella enheter är omkring 10 km beroende på terräng men ökar kraftigt med en takantenn monterat på bilen, typ sån som hittades i Utkikens bil.
 • Skoterföraren säger i förhör att han blev kontaktad av Pensionären om torsdagen, och denna frågade om de skulle åka iväg och kolla efter bäver nästa dag, fredagen. De kände inte varandra annat än genom en gemensam bekant.
  På lördagen var Skoterföraren ute i samma område och ärende tillsammans med Samordnaren.
  Utkiken, som var den som var värd för de danska jägarna som skulle upp för att gästjaga, var tydligen inte med.
  Och Pensionären kör under två dagar mer än 6 mil hemifrån och ner till detta område och retur igen, enbart för att hjälpa till med spårning efter bäver.
  Ingenstans i polisens material eller annanstans finns något som berättar att Pensionären har någon specialkompetens vad angår bäverjakt som rimligen kan förklara att han var med dessa dagar.

.....

(c) Vargreviret