vargrevlogonew73

Kerstin stenen, Thoras källa och
Dödsröset i Knäred

Dödens triangel, tre fall som alla kan förpassas till arkivet för lokalhistoriska sägen.

Enligt den lokala traditionen i Knäred ska en gravid kvinna på väg hem från kyrkan ha blivit dödad av en varg 1830.
På Laholm turistkontors hemsida kan man läsa följande:

knaredkyrka

”Dödsröset.
Fortsätt norrut. En bit utanför samhället går gamla vägen mot Körsveka in på höger sida. Följer man denna en bit kommer man till ett stort stenröse på vänster sida. Det är innan vägen delar sig så Körsvekavägen går snett åt vänster och vägen upp till gamla soptippen går åt upp åt höger.
Det berättas att på 1830-talet var ett par på hemväg från kyrkan. Hon var gravid. Mannen dröjde sig kvar så hon gick ensam i förväg. När så mannen gick hemåt hittade han henne. Vargen hade slitit upp magen och ätit upp fostret. Det var allmänt känt att vargarna gärna åt foster. Händelsen rörde folk i bygden och när man gick förbi kastade man en sten för att hedra henne.”
http://www.laholm.se/kommunal-service/utbildning/skolornas-utflyktsmal/geografiska-omraden/knared/mellbystrand/

I en annan berättelse från området, ”Hallands historia och beskrivning av den lärde prosten Sven Peter Bexell 1775.09.26 - 1864.05.05 Weinge pastorat” kan man läsa:

”Thorehög, ett stenrös vid landsvägen emellan Laholm och Småland 1/2 mil från Weinge kyrka, skall omsluta askan av en kvinna vid namn Thora, som där blivit ihjälriven av vargar. Den helt nära hit intill uppsprungna källan heter Thorekällan, och skall utvisa Thoras dödsställe.”
http://www.re4u.se/glimten/hok/Veinge.HTM

BexellProstens beskrivning är ganska vag.
Inga andra upplysningar än förnamnet Thora finns med. Inget om vart i socknet hon bodde eller när detta hände, vilket tyder på att detta är en berättelse som Bexell fått muntligt berättad och som inte härrör från hans egen tid som prost i Veinge pastorat.

Toras källa finns registrerat i Riksantikvarieämbets databas som Raä-nummer Veinge 38:1 och 38:2 under kategori ”källa” och ”offerkast”, alltså en plats där någon dött en oväntad eller våldsam död och där förbipasserande har offrat ett mynt eller kastat en sten för att hindra den omkomne att gå igen eller för att skydda sig själv mot olyckshändelser på färden.
Det omtalade dödsröset finns 1 kilometer norr om Knäreds kyrka och omtalas i Riksantikvarieämbets databas som Raä-nummer Knäred 130:1

En mil norr om Veinge/Knäred finns det tredje fallet i området där varg ska ha dödad en människa, och finns även en sten som man rest till hennes minna.
Så här återges en artikel från Göteborgsposten 16 juli 2001 på ett forum för släktforskning:

"I ett skogsområde mellan Skaftabygget och den lilla byn Bäckamot norr om Laholm står gravvården över den sista människan i Halland som dödades av vargar. Stenen är daterad 9 april 1846 och restes över pigan Kerstin Jonsdotter."

En Olle Lindström granskade detta fallet några veckor efter att GPs artikel publicerades och skrev då följande:

”var nere i Halland några dagar och passade på att titta i Veinge dödbok (C:7), där står följande om år 1846:
”9 april, dog av slag, den 21 begrovs hemmadottern kierstin Jönsdotter, 26 1/2 år. Inget annan notering. Tyvärr så saknas hfl (husförhörslängden) i Veinge just för år 1846 (och 1847). Hittade även en hembygdsbok "Veinge och Tjärby genom sekler" utg av Veinge hembygdsförening 1986. I denna bok finns ett kapitel som heter "Varghistorier" här berättas ett antal episoder där varg rivit boskap, skrämt barn, men ingen uppgift om attacker mot människor. Historierna som berättas utspelas omkr. mitten av 1800-talet. Således ingen bekräftelse denna väg, för "slag" innebär väl vad man vanligen menade med detta?” 
Han tillägger i näste inlägg: ”Kierstin Jönsdotter anges från Bäckamot.”
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/22540/16324.html

Död av slag var en allmän beskrivning av plötslig död, där det inte fanns några yttra tecken på orsak.

I Riksantivarieämbetes databas står det om sten, den såkallade Kerstinsstenen, Veinge 47:1 följande:

”På denflata sidan lyder inskriptionen:MINES \ WÅRD \ ÖFWER \ PIGAN KIERSTI \ IOMS DOTER \ FRÅN . BÄKA .MOD \ SOM . AF. LED DEN \ 9 APRIL 1846Stenen står direkt i marken.”

Här finns det, som i dödboken från Veinge socken,alltså inga noteringar om att hon ska ha dödats av varg.

    Trots tre olika berättelser från detta mycket begränsade geografiska området, finns det inte ett enda konkret bevis på att någon Kerstin, Thora eller annan person i området ska ha dödats av varg.
    Berättelserna kring Dödsröset, Kerstinstenen och Thorekällan kan med största sannorlighet alla kategoriseras som lokalhistoriska sägen och inget annat.

     

  • .....