vargrevlogonew73
line773
Viltolyckor 2015
Viltolyckor 2014
Viltolyckor 2013
Viltolyckor 2011
Viltolyckor 2010
Viltolyckor 2009
Viltolyckor 2008
Viltolyckor 2007
Viltolyckor 2006
Viltolyckor 2005

I klövviltets spår.

308 döda och 2687 svårt skadade människor i
viltolyckor med klövvilt under åren 1985-2014
Jägareförbundets ordförande:
“Öka den svenska älgstammen med 150 000 djur!”

“Öka den svenska älgstammen
med 150 000 djur!”
Jägareförbundet ordförande Torsten Mörner

“De som inte påverkas negativt eller
inte alls berörs vill ha fler
eller är likgiltiga.“
Jägareförbundets Gunnar Glöersen:

Samma personer som vill ha lite varg, kan inte få för mycket älg

”Att vara jägare är sätt att leva och vi är stolta över vårt intresse. Att vi jägare, genom klok viltvård, lyckats bygga upp fina viltstammar som vi kan beskatta år efter år visar att vi kan viltförvaltning.”
Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Aftonbladet

Det finns mycket för honom att vare stolt över härunder!

Lite om det hyckleri Svenska jägare håller på med när man pekar på de skador vargen ställer till med, och samtidigt helt ignorerar de mycket mer allvarliga problem vi har med älg, rådjur och ren.

Direkt inspirerat av en artikel i Jägareförbundets tidning Svensk Jakt nr. 4 2006 med titeln ”I rovdjurens spår” kommer här ”I klövviltets spår”, där ett litet urval av de skador som klövviltet förorsakar, kommer att redovisas.

Syftet är att visa på det osmaklige hyckleriet som finns inom vissa delar av jägarkåren.

Årlig kostnad för trafikolyckor i Sverige i kronor.

Älg

1 100 000 000

Övriga hjortdyr

1 500 000 000

Övriga djur

400 000 000

Totalt

3 000 000 000

Källa : Vägverket

Man kräver krafttag mot varg, lo och björn på grund av de skador som dessa gör, men när det gäller jägarnas kramdjur nummer ett, älgen, och de i sammanhanget enormt mycket större och alvarligare skador dessa orsakar samhället och enskilda, då är det helt tvärtom.

Sammanlagt har 260 personer dödads och 2088 blivit svårt skadade under perioden 1985 till 2004 enligt vägverkets statistik, eller i snitt 13 döda och cirka 100 svårt skadade människor årligen.

I en utredning från november 2005 ”Älg och rådjursstammarnas kostnad och värden” kräver Skogsstyrelsens en halvering av älgstammen för att rädda både skog och liv. En halverign skull bland annat kunna halvera antalet döda och skadade människor i viltolyckor.
Denna utredning, som alla andra utredningar som utgör det minste hotet mot eller förändring av jaktutövningen, har självklart fått mycket kritik i jaktpressen. Bland annat är ”älgen och skogen” temat i samma nummer av Svensk Jakt. Det blir till i allt tio sidor inklusive debattinlägg det viltolyckor bara berörs marginellt och då som en kostnadsfråga.

Älg involverat i viltolycka
Blodiga bilder på vargrivna jakthundar är ju populärt i jakttidningarna.
Som tur är för älgjägarna, så publiceras det inga blodiga bilder på de människor som råkad ut för viltolyckor med älg,
Denna bild är från en viltolycka söder om Örebro 3 december 2007.

De mänskliga aspekterna med viltolyckorna är tydligen för känsliga för jägarna. Det rör sig ju om döda och svårt skadade människor ”i nerblodade bilvrak” som tidigare ordförande så ”poetiskt” beskriver det i en ledare i Svensk Jakt nr.6 2001. Sånt skrivar man helt klart inte om i sammanhang med frågan om älgstammen storlek och om denna bör halveras.

Däremot när man skriver och pratar om varg, björn och lo lyfter man alltid fram de mänskliga aspekterna, och då blir det som oftast till rena snyftreportagen.

"Man ska utforma politiken utifrån de som drabbas negativt"
säger Jägarförbundets jaktvårdskonsulent i Värmland, Gunnar Glöersen i udsendelsen Reagera  på SVT den 30 november 2005. >>>
Men dette gäller tydligen inte när frågan är älg, rådjur och vildsvin.
Detta är ett förbannat hyckleri!

Döda och skadade i viltolyckor

 

Ett stort antal människor dödas och skadas varje år i viltolyckor med älg och rådjur. Om man jämför följande tabeller med de skador och problem vi har med varg, björn, lodjur och alla de andra rovdjuren, så kommer dessa inte ens i närheten av vad klövviltet ställer till med.

Dödade personer i viltolyckor

 

Rådjur/ hjort

Älg

Ren

Totalt

1985

4

14

0

18

1986

0

13

1

14

1987

0

12

0

12

1988

2

11

0

13

1989

3

6

1

10

1990

0

10

0

10

1991

2

18

0

20

1992

2

12

3

17

1993

4

8

1

13

1994

0

9

0

9

1995

3

9

0

12

1996

1

10

0

11

1997

4

11

0

15

1998

1

15

0

16

1999

3

11

0

14

2000

0

8

0

8

2001

2

12

0

14

2002

1

7

0

8

2003

0

6

0

6

2004

1

10

1

12

2005

0

8

0

8

2006

1

7

0

8

2007

0

9

0

9

2008

0

6

0

6

2009

0

6

0

6

2010

0

5

0

5

2011

1

4

0

5

2012

1

2

0

3

2013

0

3

0

3

2014

0

4

0

4

Källa : Vägverket, “Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter olyckstyp. “

 

Svårt skadade personer i viltolyckor.

 

Rådjur/ hjort

Älg

Ren

Totalt

1985

3

75

0

78

1986

15

85

5

105

1987

12

78

1

91

1988

19

95

3

117

1989

12

74

1

87

1990

19

70

3

92

1991

24

86

3

113

1992

21

86

8

115

1993

23

66

1

90

1994

21

66

1

88

1995

27

77

2

106

1996

27

66

3

96

1997

28

62

1

91

1998

25

91

4

120

1999

31

105

2

138

2000

29

84

1

114

2001

30

65

0

95

2002

35

92

3

130

2003

24

88

4

116

2004

14

91

1

106

2005

14

57

1

72

2006

11

60

0

71

2007

11

63

1

75

2008

14

53

2

69

2009

14

72

2

88

2010

2

40

0

42

2011

1

42

0

43

2012

5

62

1

68

2013

1

34

0

35

2014

0

35

1

36

Källa : Vägverket, “Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter olyckstyp. “

.....

 

E-POST

(c) Vargreviret

nyheter