Klintberget  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Värmland
  Status juni 2009 : Området hävdades troligen av Sandsjövargarna
  Status juni 2010 : Möjlig revirmarkerande par
  Max : 2

  Två revirmarkerande vargar spårades vintern 2009/2010

  Det gick inte att särskillja från grannreviret, Sandsjöreviret

  .....

vargrevlogonew73