Klaxåsen  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Jämtland
  Status vintern 2012/13 : Revirmarkerande par
  Antal per feb 2013
  Min : 2

  2014


  Två vargar, en hane och en hona, blev skjutna vid skyddsjakt nära Furuberget den 8 februari. Skyddsjaktsbeslutet tillkom på grund av ren i området.

  121219 Vargpar avlivat i Jämtland
  Länsstyrelsen i Jämtland fattade i början av december beslut om skyddsjakt på vargparet som avlivades från helikopter vid Klaxåsnybodarna, sydväst om Rätan i Bergs kommun.

  121219 Två vargar avlivade sydväst om Rätan
  Onsdagen den 19 december avlivades två vargar vid Klaxåsnybodarna, sydväst om Rätan i Bergs kommun.

  121219 Tre vargar avlivade i Jämtland
  Länsstyrelsen i Jämtland fattade i början av december beslut om skyddsjakt på vargparet som avlivades från helikopter vid Klaxåsnybodarna, sydväst om Rätan i Bergs kommun.

  .....

vargrevlogonew73