KertoVisa Kertoreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Värmland
  Status vintern 2013/14 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2014/15 : Familjegruppe
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Föryngring 2014 : ja
  Föryngring 2015 : ja

  2014


  Nytt revir öster om Gräsmarksreviret

  Tiken från Skugghöjdenreviret G20-13

  Hanen från Trångreviret G27-14?

  2016


  Tik avlivad. Kraftig skabbangripen

  .....

vargrevlogonew73