Kärrgången
  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Västmanland
  Status vintern 2014/15 : Revirmarkerande par
  Min : 2
  Föryngring 2014 : ?

  2014


  Nytt revir för vintern 2014/2015

  Tiken från Färnareviret 1 G1-15

  Hanen från Forshagareviret 1 G16-15

  2015


  Hanen trafikdödad 17 februari på Rv 66 vid Storängen

  161114 Vargrevir försvann efter trafikolycka där varghannen dödades
  Det så kallade Kärrgångsreviret i Västmanland finns inte längre, enligt Länsstyrelsen.

  150219 Nytt vargrevir upptäckt
  Nu har ett nytt vargrevir bildats i Västmanland, det så kallade Kärrgångsreviret i det stora brandområdet. Det handlar om två vargar som spårats i norra delarna av brandområdet; en varg från Färnareviret och en från Forshagareviret som bildat par.

  .....

vargrevlogonew73