JulussaVisa större karta


  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Hedmark
  Status feb 2004 : Familjegruppe
  Status 2005-06-01 : Familjegruppe
  Status juni 2006 : Familjegruppe
  Status april 2007 : Familjegruppe
  Status juni 2008 : Familjegruppe
  Status juni 2009 : Familjegruppe
  Status juni 2010 : Revirmarkerande par
  Status juni 2011 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2011/12 : Familjegruppe
  Status vintern 2012/13 : Familjegruppe
  Status vintern 2013/14 : Familjegruppe
  Status vintern 2014/15 : Familjegruppe
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Min : 10
  Max : 10
  Föryngring 2003 : ja
  Föryngring 2004 : ja
  Föryngring 2005 : ja
  Föryngring 2006 : ?
  Föryngring 2007 : ?
  Föryngring 2008 : ja
  Föryngring 2009 : nej
  Föryngring 2010 : nej
  Föryngring 2011 : ja
  Föryngring 2012 : ja
  Föryngring 2013 : ja
  Föryngring 2014 : ja
  Föryngring 2015 : ja

  Föräldrahane 1,2 från Gravendal

  Föräldrahona 1 från Grangärde Skjuten oktober 2003

  Ny Föräldrahona 2004

  Endast ett revirmarkerande djur registrerat nov/dec 2008. Föräldrahanen saknas.

  Föräldrahonan har fått ny partner, enligt spårning och DNA-analys jan 2009 Finsk Rysk invandrare (Ivan) Rakk troligen inte parre sig innan den försvann.

  Tiken fått ny partner, den 5 på lika många år.

  Löpblod registrerat 2010

  Ingen löpblod registrerat 2011

  Alfadyrene blir borte

  Hanen inte påvist vintern 2011/2012

  Tiken fick ny partner vinten 2011/2012

  2013


  Tiken från Kynna 2 (F1) DNA-id: G16-12 V284

  Hanen från Ulriksberg 3 DNA-id: G95-10 V351

  2015


  En varghona blev trafikdödad vid Stai den 31 mars

  150311 14 ulver i Julussa og Letjenna
  Seniorforsker i Rovdata, Øystein Flagstad opplyste at det i løpet av de siste få årene er blitt store flokker ulver i Elverum/Åmot/Stor-Elvdal.

  141216 To helnorske ulvekull er påvist
  Det er så langt i vinter påvist ulvekull i de to helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna, begge i Hedmark fylke.

  141216 Bestandsregistrering av ulv per 15. desember 2014: 41-50 ulver påvist i Norge
  Ni valper er påvist i Slettås-flokken, fem i Letjennareviret og fire i Julussa-flokken.

  141121 Ulveyngling i Julussa
  Vinterens overvåking av ulv er i gang. Til tross for lite snø i sporingsområdene, er det påvist yngling i Julussa-reviret. Allerede i mai ble det påvist et kull i grensereviret Rotna, og mye tyder på kull i Slettås. Foreløpig er det uklart om ulven i Østmarka har yngla.

  141121 Ulv i Norge pr. 15. november 2014. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015. Rapport 1 (pdf)
  Kartlegging av familiegrupper (flokker), valpekull og antall ulver i Skandinavia foregår hver vinter både i Norge og Sverige. Når det gjelder valpekull som berører Norge er det foreløpig i vinter (2014-15) for perioden 1. oktober-15. november påvist yngling i det helnorske Julussareviret, der minimum 6 ulver er sporet på snø. I Slettåsreviret er det all grunn til å tro at det er født et valpekull og dette vil etter all sannsynlighet bli bekreftet når vinterens sporsnø

  141120 Trolig tre ulvekull i Hedmark
  Det er født et valpekull i Julussa-reviret i Elverum. Trolig er det født ulv i to revir til i Hedmark . Det viser årets foreløpige statusrapport fra ulveovervåkninga.

  141120 Har påvist ulvekull i Julussa
  Vinterens første foreløpige statusrapport fra ulveovervåkinga bekrefter at det er født valpekull i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark.

  140910 Østfold-politikere kan ha blitt ulve-lurt
  To sentrale Østfold-politikere kan ha blitt lurt til å åpne for å skyte de vernede ulvene i Julussaflokken.

  140905 Åpner for å skyte genetisk viktig ulvetispe
  Naturvernforbundet mener rovviltnemnda i Hedmark har presset gjennom et vedtak som gjør det mulig å skyte ulvetispa i Julussa-flokken. - At tispa kunne bli skutt var ikke et tema på møtet, sier rovviltnemda.

  140902 Varg i Gräftåvallen
  En ung varghane har sedan i början av juni uppehållit sig i Jämtlands län. Den 1,5 år gamla hanen kommer från Julussareviret i Norge. Den lämnade sin familj och kom till Värmland i april. Efter det har den rört sig stadigt norrut och in i länet kom den i början av juni.

  140822 Her går ulvene
  Før og under årets elgjakt vil det bli mulig å følge de fem radiomerkede ulvene i Julussareviret via vargweb.

  140820 Informasjon om radiomerkede ulver i Julussaflokken
  Totalt ble 5 ulver radiomerket med GPS-halsband i Julussareviret i vinter, begge i det ynglende, voksne paret og 3 valper (to hanner og én tispe). Alle 5 er fortsatt i live og har fortsatt fungerende GPS-halsband. Begge hanvalpene utvandret i våres til Sverige og begge befinner seg nå i henholdsvis Jämtlands og Norrbottens län. Foreldreparet og den ettårige tispa befinner seg fortsatt som stasjonære i ynglereviret. Sist i mai ble det påvist et nytt kull på 4 årsvalper. Radiomerket mor til valpene er genetisk viktig og er det eneste avkommet etter den tidligere finsk-russiske innvandrende hannen i Kynnareviret som har fullstendig tilhold på norsk side av riksgrensen.

  140620 43 ulveflokker i Skandinavia
  Sist vinter ble det registrert til sammen 43 familiegrupper av ulv i Skandinavia. 35 var helsvenske og fem var grenseflokker, mens tre norske flokker holdt til i Julussa, Letjenna og Østmarka. Det melder Rovdata, som har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. I samme periode ble det også registrert 23-24 revirmarkerende ulvepar. Av disse var 19 helsvenske, to til tre var helnorske og to par hadde revir på tvers av riksgrensen. I tillegg fant man 12 revir med andre stasjonære ulver, hvorav ti i Sverige, én på tvers av grensen og én i Norge. Den norske ulven hadde etablert revir alene i Åmli-Froland i Aust-Agder.

  140610 To ulvekull er påvist
  Årets to første kull med ulvevalper er påvist. Valpene er registrert i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark og i grensereviret Rotna, som er i Hedmark og Värmland i Sverige.

  140217 Ulv i Norge pr. 15 februar 2014: Foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/2014


  140120 Har påvist ulvekull i Julussa-reviret
  Snøfall har satt forskerne på sporet av ulvene i det helnorske Julussa-reviret, og det er nå bekreftet at det ble født ett valpekull i reviret i fjor. Så langt i vinter er det dermed dokumentert to ulvekull i helnorske revir.

  131119 Ni ulver i Julussa-reviret
  Vinterens sporinger av ulv er i gang og foreløpig er det registrert 17 til 28 ulver i Norge. 13 til 21 av disse er kun påvist innenfor Norges grenser.

  130219 Tre ynglinger bekrefta i ulvesonen
  Bestandsovervåkninga av ulv viser at det i fjor ble født minst tre kull med ulvevalper i de helnorske revirene. I tillegg til Julussa og Slettåsrevirene, er det nå påvist yngling i Letjennareviret i Elverum.

  121128 Krever uttak av ulvekull utenfor ulvesona
  Hedmark Bondelag krever at Julussareviret tas ut. Bondelagsleder Einar Myki sier at det ikke skal være ynglende ulv på utsiden av ulvesonen.

  121119 ULV I NORGE PR. 15. NOVEMBER 2012
  Foreløpig er det påvist to årskull av valper med helnorsk tilhold i 2012. Dette gjelder revirene Julussa og Slettås (Tabell 1).

  120211 Bekrefter helnorsk ulvekull i Julussa
  Rovdata har ved hjelp av DNA-prøver påvist at det ble født et helnorsk ulvekull i Julussa-reviret i 2011.

  111018 NMF Anmelder jegeren som skjøt Julussa ulven
  som skadeskjøt ulven i Julussa reviret. Vi mener skadeskytingen er et grovt brudd på naturmangfoldsloven, viltloven og dyrevelferdsloven.

  111018 Anmelder jeger for skadeskyting
  Norges Miljøvernforbund, med Kurt Oddekalv i spissen og Aksjonen Rovviltets Røst anmelder en jeger for å ha skadeskutt en ulv i Julussareviret.

  111016 Tre ulver skal drepes
  Ulvejakta starter som planlagt lørdag. Når ulvejakta omsider starter lørdag, står kvoten på tre dyr fast. Men Miljøverndepartementet vil verne lederparet i Julussa-reviret, og innskrenker dermed fellingsområdet.

  110214 Skjermer Julussa-reviret for ulvejegerne
  Miljøverndepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av tre ulv i Hedmark, men innskrenker området det kan jaktes i.

  .....

vargrevlogonew73