Uppdaterat 27 april 2014

vargrevlogonew73

Illegal jakt, tjuvjakt på varg, giftåtel,
vem står bakom?

Illegal jakt, tjuvjakt på varg, vem står bakom?

Utanför renbeteslandet, pekar det mesta i en och samma riktning när det kommer till frågan om illegal jakt på varg, nämligen jägarekollektivet.

Detta både vad angår medel, motiv och möjlighet vilket Brottsförebyggande Rådet klart visat i sin rapport
” Illegal jakt på stora rovdjur – Konflikt i laglöst land?”.

Innanför renbetesområdet får man även inkludera medlemmar av rennäringen som möjliga förövare.

Sep 2016

Rena, Hedmark, Norge

Död varg uphittad med vad som med största sannorlighet är kulhål på höger skulderblad. Från Julussareviret.

Maj 2016

Gullmarsfjorden, Bohuslän, Västra Götalands län.

Död varg hittad inlindad i presenning och med tyngder.
Vargen hittades av militära dykare på övningsuppdrag. SVA konkluderade efter röntgen att flertal metalfragment i bröstkorgen förenligt med skottskada. Man spekulerar än så länge i att vargen kom från Kroppefjäll eller Kynnefjällreviren

Maj 2016

Eldforsen krafrverk, Vansbro, Dalarnas län

Upphittad varg hittat i reningsgalleren till kraftverket. Kula gått rakt genom höger bogblad. Från Närsenreviret.

Okt 2012

Ockelbo, Gävleborgs län

Gamal skottskada på varg skjuten under skyddsjakt.

Maj 2012

Lillhärdal, Jämtlands län

Fem personer grips misstänkta för illegal vargjakt. Samtliga befanns sig beväpnade i ett område där ingen av dom hade jakträtt och hade dagarna innnan som förberedelse spåret varg i området.
Åklagare lyckas inte bevisa skuld och både Tingsrätt och Hovrätt fria men mener samtidigt att de åtalade har ljugit och kommit med efterhandskonstruktioner.

Jan 2012

Fulunäs, Sälen, Dalarna

Avskuren sänderhalsband hittat under bro. Snöskoterspår. 1>>> 2>>> 3>>>

Feb 2011

Ockelbo, Gävleborgs län

Död varg hittat undangömt, släpspår, spår efter snöskoter 1>>>

Före 2011

Fulufjällreviret, Dalarna

Äldre påskjutning med hagel hittades i varg skjuten under licensjakten 2011. 1>>>

Dec 2010

Homnareviret, Gävleborg

Gammal skottskada på varg skjuten under skyddsjakt.

Feb 2010

Höljes, Värmland

Blod, pälsrester 1>>> 2>>> 3>>> 4>>> 5>>>

Jan 2010

Bergkarlås, Mora

Blod, vargspår 1>>> 2 >>>

Jan 2010

Klotenreviret, gränsen  Örebro och Dalarnas län

Spår varg, kulnedslag i snö,  1>>>

Före 2010

Hasselforsreviret, Örebro län

Fyra hagel från tidigare påskjutning hittades i varg skjuten vid licensjakt. 1>>>

Mars 2009

Elverum, Norge

Älgkadaver preparerat med giftstoffet Alfaklorolyse

Jan 2009

Furudal, Dalarna

Älgkadaver preparerade med cyanid hittads på Ore älvens is

Feb 2008

Furudal, Dalarne

Älgkadaver preparerat med giftstoffet Kabufuran hittas vid Ärteråsens fäbodar norr om Furudal.

Jan 2008

Fåsås fäbod, Mora, Dalarna

Älgkadaver preparerat med råttgiftet Warfarin

Jan 2008

Furudal, Dalarne

Älgkadaver preparerat med giftstoffet Kabufuran hittas vid Sotbron mellan Furudal och Dalfors. Vid kadavret hittas även en död och en skadad rovfågel.

Dec 2007

Äppelbo

Skjuten varg uphittad. D 07-27

Nov 2007

Värmland

En varghane M 05-08 som skjuts under skyddsjakt har inläkt hagel i huvudet.

Okt 2007

Dalarne

Trebent vargtik D 07-23 skjuts i nödvärn. Inläkt splitter hittas i benstump.

April 2007

Värmland

Drunknad varghane D 07-10 hittas. Avläkt kulhål i lår.

Mars 2006

Rotna, Norge

Man mister kontakten samtidig som man spårade den revirmarkerande tiken M 06-07. Det pågick jakt med utstationerade passskyttar i området. Ny och fräsch sändare.

--- 2006

Kynna, Hedmark Norge

Utlagt kött preparerat med giftet Carbofuran hittas inom reviret.

Sep 2005

Västernorrland

Varghanen i Naggenreviret D 05-23 skjuts vid påstått angrepp på jakthund. Inläkta hagel i nosen.

Aug 2005

Värmland

En tik D 05-22 skjuts för att skydda tamdjur. Inläkt hagel hittas i bogen.

Maj 2005

Hedmark

Död varg hittas. M 01-09 ????

Mar 2005

Djurskog

Man mister plötsligt kontakten med en revirmarkerande och sänderförsedd tik M 02-09.

Mar 2005

Malungsfors Dalarna

Slaktaffald preparet med glykol uphittas nära en vargriven älg.

Feb 2005

Norrbotten

Invandrad finsk varg jagas snöskoter under en hel veckoslut för den skjuts ihjäl. Blöd, pipblödning och spår av jakten. D 05-15

Feb 2005

Mangen

Man mister plötslig kontakten med sänderforsedd revirmarkerande tik M 02-11 samma dag som lojakten startar. Fräsch sändare.

Dec 2004

Jangen, Värmland

Varg skadeskjuts från bil. Två personer misstänkta. Blod och spå efter jakt.

Nov 2004

Jangen, Värmland

Man tappar kontakten med revirmarkerande tik M 04-05. Fräsh sändare. Händer "samtidig" som att en valp i flocken skadeskjuts.

Apr 2004

Jangen, Värmland

Man tappar kontakten med revirmarkerande hane M 04-04. Händelse med skadeskjuten valp senare detta år viser på pågåande illegal jakt i området.

Apr 2004

Norrbotten

Lapponiavargen John M 02-15 försvinner plötslig när den passerar nära ``renflytt".

Apr 2004

?

Vävnadsprov från död varg hittas i förbindelse med Uppdrag Gransknings efterforskning.  G 27-03

Apr 2004

?

Vävnadsprov från död varg hittas i förbindelse med Uppdrag Gransknings efterforskning.  G 22-03

Apr 2003

Dalarna.

Cyanidförgiftad kött utlagt intill bilväg mitt i vargrevir..

Mar 2003

Åmot, Gävleborgs län.

En vargdödad älg preparerat det giftiga ämnet glykol hittas.

Feb 2003

Ulriksbergsreviret

Man mister kontakten med sändarförsedd revirmarkerande tik M 02-03. Fräsch sändare.

Feb 2003

Glaskogsreviret, Värmland

Ett vargdödad rådjur preparerat med köttfärs iblandat giftet Warfarin hittas i vargreviret.

Jan 2003

Tåssåsen, Jämtland

Avskuren sändarhalsband från en varg hittas på botten av en älv. M 03-03

Dec 2002

Åmål

Varg dödas olagligt av rävjägare med kulgevär. Gammal skottskada efter hagel hittas i kroppen. M 02-13.

Nov 2002

Tyngsjöreviret

Man mister kontakten med sändarförsedd revirmarkerande tik M 02-04. Fräsch sändare.

Aug 2002

Leksandsreviret

Man mister plötslig kontakten med sändarförsedd revirhävdande tik M98-05.

Sep 2002

Trysil Norge

Man mister kontakten med sändarförsedd tik M 01-07. Påskjuten av fårbonde, överlevde, pejlades kontinuerligt i 11 dagar men kontakten tappades plötsligt samma dag som småviltsjakten började i området.

Jun 2002

Skärplinge, Uppsala län.

Varg skjuten med hagel upphittas. D 02-16

Jun 2002

Tyngsjöreviret

Man mister kontakten med sändarförsedd revirhävdande hane M00-06. Kontakten tappad plötsligt, fräsch sändare.

Maj 2002

Årjäng

Tappar plötslig kontakten med sänderforsädd revirhävdande hane M 00-01. Fräsch sändare. Vävnad från denna varg hittades hos en av de personer som figurerade i Uppdrag gransknings utsändelse om illegal jakt och som senare dömdes för jakthäleri.

Apr 2002

Malung

Man mister kontakten med sändarförsedd revirhävdande tik M 01-01.  Kontakten tappad plötsligt, fräsch sändare.

Jan 2002

Grangärde

Forsök på att skjuta varg. Spår i snön, gävärskula hittad.

Okt 2001

Moss/Våler reviret

Tappar plötslig kontakten med sänderforsädd revirhävdande hane M 98-08. Fräsch sändare.

Jul 2001

Årjäng/Kongsvingerrevire t

Man mister kontakten med sändarförsedd tik M 00-03. Vävnad från denna varg hittades hos en av de personer som figurerade i Uppdrag gransknings utsändelse om illegal jakt och som senare dömdes för jakthäleri.

Mar 2001

Stor Elvdal, Norge

Et större antal döda fåglar upphittad på en plats i vargreviret.  Flera av dessa hade giftstoffet Isofenfos i magsäcken.

Feb 2001

Årjäng/Kongsvinger

Hjortkadaver prepareart med en blanding av giften carbofuran og warfarin hittas i vargreviret. Två lokala jägare varav en var jaktguide misstänks och inrömmer att målet var varg.

Nov 2000

Grangärdereviret

Man mister kontakten med sändarförsedd revirhävdande varg M 00-04 mitt under pejling. Misstänkt aktivitet noteras i reviret vid samma tidsperiod.

Nov 2000

Jumkil

Bildödad. Gammal skottskada. Kulsplitter i bogen. D 00-19

Jul 0200

Setskog, Akershus Norge

Kött preparerat med giftet Isofenfos hittas i vargreviret. Två lokala älgjägare döms mars 2001 för brottet.

Jan 2000

Torsås, Kalmar län

Skjuten varg hittas. M98-06

Dec 1999

Hällefors

Bildödad. Gammal skottskada i käken upptäcks. D 00-19

Aug 1999

Hagforsreviret

Alphatiken M 98-03 i Hagforsreviret försvinner. Signal bryts plötsligt under pågående pejling. Flera bockjägare fanns i området.

Apr 1999

Malung

Varg skjuten i buken; hittas i vattendrag D 99-04. Gammal skottskade i halsen! Öron avskurna!

Dec 1998

Hagforsreviret

Alphahane M 98-02 i Hagforsreviret försvinner. 3 veckor gammal sändare som fungerat problemfritt.

Jan 1996

Borås

Bildödad. Hagel hittas i kroppen. D 96-01

Dec 1996

Sonfjället, Jämtland

Vittnen så den pågående illegale jakten, blod hittades. D 96-03

Dec 1996

Sonfjället, Jämtland

Benrester och spårning visade på illegal dödande av varg D 96-02

Nov 1992

Möre, Möre romsdal Norge

Skjuten varg D 92-06

Jun 1990

Grue, Hedmark Norge

Skjuten varg D 90-01

Apr 1989

Långå Hede, Jämtland

Skjuten varg D89-01

Mar 1986

Nyskoga, Värmland

Skjuten varg D 86-01

Dec 1985

Torsby, Värmland

Skjuten varg D 85-02

Sep 1984

Halland

Skyddsjakt. Gammal skottskada.  Inläkta hagel.

Källor till de ovan beskrivna fall av jaktbrott och försök till förgiftning av varg är bland annat
Viltskadecenter rapport nr 1 / 2008
"Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen".
För mer information om fallen med giftåtel, klicka på länkan i menuen till vänster.

.....

 

(c) Vargreviret