vargrevlogonew73

Den illegale vargjakten i Perho Finland 2013


Visa Perho på en större karta
 

I januari 2013 slog polisen i Finland till mot en grupp på 17 jägare efter att dessa lördagen den 19 och söndagen den 20 januari hade deltagit i en organiserat och välplanerat olaglig vargjakt i närheten av Perho i Mellersta Österbotten, och då dödat 3 vargar.

Tillslaget var ett resultat av tidigare spaningar och ett samarbeta mellan Mellersta Österbotten och Jakobstad polisen, finska skogsstyrelsen, gränsbevakningsväsendet och trafikpolisen.

Under lördagens jakt hade jaktlaget lyckats döda 3 vargar i vargflocken.
Jakten på de resterande 5 vargar i området fortsatte på söndagen men blev avbrutit av polisens tillslag.
De tre vargar som sköts under lördagens jakt hittades vid den efterföljande husrannsakan på söndagen, där även flera lagliga och olagliga vapen blev tagit i beslag.

Samtliga personer som deltog aktivt i den illegala jakten beskrivs av polisen som mycket erfarna och engagerade jägare.
En av de som greps vid polisens tillslag, var tillika ordförande för Perho viltvårdsförening och satt med i ett österbottniskt och ett statligt viltråd.
I det civile jobbar han som teknisk direktör vid Perhos kommun. Han kommer enligt kommundirektören att få sitta kvar på sin post under pågående polisutredning.

I Finska Yle uttalade överinspektör Harri-Pekka Pohjolainen vid Norra Savolax polisen att detta fall bara är toppen på isberget.
Han ansåg även att det inte som tidigare var lågutbildade arbetslösa personer som passade in i profilen för tjuvjägare men numera var högtutbildade, tjänstemän och förtroendevalde inom jägarorganisationerna som passade in på gärningsmannaprofilen.

I ett försök att få de anklagade frikända har en grupp anförd av den “falska” professorn Eirik Granquist framfört tesen att de skjutna vargarna är hybrider, men det tillbakavisas av de finska forskarna.

Omfattande illegal jakt har fått den Finska vargstammen att krascha.

Vargstammen i Finland borde 2013 enligt forskarna ha uppgått till 700 djur men det fanns då endast mellan 150-160 vargar. Forskarna utesluter sjukdomar och mera fantasifulla förklaringar såsom att vargarna flyttat över på rysk sida om gränsen.
Den enda hållbara förklaringen enligt forskarna är tjuvjakt. >>>

Att illegal jakt på stora rovdjur inte är något okänt begrepp i Finland framgår av en undersökelse av Outi Ratamäki vid Finlands miljöcentral som till sammans med andra forskare gick igenom ett tiotal fall av jaktbrott från Norra Karelen och Kajanaland.
Han säger till Vasabladet att jägarna ger sitt tysta godkännande till tjuvjakten och ibland skyddar de till och med dem som gjort sig skyldiga till tjuvjakt.
Han säger även att tjuvjakt är en del av den finländska jaktkulturen och att en del av de som figurerat i jaktbrottssammanhang har förtroendeuppdrag inom jägarkollektivet, som till exempel som jaktledare eller ordförande för någon jaktförening.

Dom i målet är än inte avkunnat. (april 2014)

Pressinfo från polisen i Mellersta Österbotten och Pedersöre:

23.01.2013
Vargjakten i Perho.

Undersökningen av det i Perho mellan 19.20.01.2013 skedda grova jaktbrottet har framskridit väl. Sammarbetet mellan flere myndigheter ss. Forststyrlsen, Gränsbevakningen samt Rörliga polisen har haft en märkbar betydelse för spaningen, påbörjandet av undersökningen samt förundersökningen. Förundersökningen har klargjort att under veckoslutet har tre vargar avlivats genom olagligt skytte. Polisen har hittat tre vargar i samband med husrannsakan samt eftersökning i terräng. Vargkadavren skickas för vidare undersökningar till Evira.
Fem personer har gripits under förundersökningen. Polisen överväger de närmaste dagarna om venetuell framställan om häktning. Ett flertal personer har hörts som misstänkta till brottet. Tiotal husrannsakningar har utförts.
Enligt förundersökningsmaterialet har vargjakten varit planerat och organiserat och tänkt att ske under hela veckoslutet. I jakten har använts både motorkälkar och kommunikationsutrustning. Samtliga deltagare är erfarna jägare och vildmarksmänniskor. I samband med denna undersökning har även uppdagats några skjutvapenbrott.
Förundersökningen fortsätter intensivt. Således ger polisen inte av undersöknings skäl några mer detaljerade uppgifter i detta skedet. Polisen informerar om ärendet nästa gång tidigast på fre, 25.01.2013 kl. 13.00 tiden. Kriminalkommissarie Anders Åfors, tel. 0718747830, fungerar som förundersökningsledare.
Polisens platsundersökning i Perho
 
25.01.2013
Fortsättningsinfo angående vargjakten i Perho.

Mellersta-Österbotten och Pedersöre polisinrättning har fortsatt med undersökningen av det grova jaktbrottet. Förundersökningen har framskridit väl och bilden om händelserna under veckoslutet 19.-20.01.2013 har klarnat för polisen. polisen har hittills föhört 17 misstänkta personer varav 6 personer har varit anhållna. Mellersta-Österbottens tingsrätt fängslade på onsdags eftermiddagen på framställan av undersökningsledaren en misstänkt som numera har framställts att frisläppas.
Enligt förundersökningen har 17 personer deltagit ijakten , som har börjat på lördagen och fortsatt ända till söndag-kväll när polisen gjorde gripanden. Vargarna har skjutits på lördagen.Vargjakten fortsatte på söndagen antagligen därför att man inte lyckdes skjuta alla iakttagna vargar på lördagen.
Förundersökningen fortsätter med anlysering av de tekniska proven och överförs för åtalsprövning sinom tid.

Grov jaktbrott och påföljderna

2011 infördes grov jaktbrott som naturresursbrott i strafflagen i Finland efter att myndigheterna sett att illegal jakt på bland annat stora rovdjur mer och mer hade fått en inriktning mot ekonomisk nytta. Samtidig ville staten kraftfullare signalera att det finns ett samhällsinteresse för dessa viltarter och en önskan om att förhindra illegal jakt på dessa arter.

Den som i dag döms för grov jaktbrott i Finland riskerar numerara upp till 4 års fängelse samt minst 3 års och upp till 10 års jaktförbud.

Den som döms för grovt döljande av olagligt byte  som erhållits genom jaktbrott kan dömas till böter eller fängelse i upp till 3 år.

Därutöver är det upp till den licnensbeviljande myndighet att bedöma om den dömda i fortsättningen är lämplig att få inneha licens för skjutvapen.

Finska Strafflagens kapitel 48a om Naturresursbrott.

  1a § Grovt jaktbrott
  Om vid jaktbrott
  1) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt,
  2) brottet riktar sig mot en stor mängd vilt,
  3) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,
  4) brottet begås särskilt planmässigt, eller
  5) en brunbjörn, en järv, ett lodjur, en skogsvildren, utter eller varg dödas eller skadas, och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt jaktbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

  4 § (14.6.2002/515) Döljande av olagligt byte
  Den som döljer, anskaffar, transporterar, förmedlar eller utbjuder till salu ett byte som har erhållits genom jaktbrott eller fiskebrott, trots att han eller hon vet att det har åtkommits på detta sätt, ska för döljande av olagligt byte dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

  4a § Grovt döljande av olagligt byte
  Om vid döljande av olagligt byte som har erhållits genom jaktbrott
  1) brottet riktar sig mot en stor mängd vilt,
  2) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,
  3) brottet begås särskilt planmässigt, eller
  4) föremålet för brottet är en brunbjörn, en järv, ett lodjur, en skogsvildren, utter eller varg,
  och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovtdöljande av olagligt byte dömas till böter eller fängelse i högst tre år.

  6§ Jaktförbud
  Den som döms för grovt jaktbrott ska samtidigt meddelas jaktförbud för minst tre och högst tio år. Domstolen kan dock avstå från att meddela förbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Den som döms för jaktbrott och som genom sitt förfarande har visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna om jakt kan meddelas jaktförbud för minst ett och högst fem år. Den som meddelas jaktförbud ska samtidigt åläggas att överlämna sitt jaktkort till jaktvårdsföreningen. Jaktförbud meddelas på yrkande av åklagaren.
  Den som har meddelats jaktförbud får inte jaga eller fungera som jaktledare enligt 28 § i jaktlagen under den tid jaktförbudet gäller. Jaktförbud kan också meddelas en person som inte döms till straff med stöd av 3 kap. 4 § 2 mom. eller 6 kap. 12 § 4 eller 5 punkten i denna lag.
  Förbudet är i kraft även om ändring har sökts till dess avgörandet i saken har vunnit laga kraft.

Fem personer gripna efter helgens vargjakt i Perho
“Fem personer har gripits efter helgens tjuvjakt på varg i Perho. Tre vargar dödades och polisen uppger att den olovliga jakten var noga planerad och utfördes av vana jägare.
Polisen har gjort husrannsakan hos tio olika personer och det kan hända att ännu fler grips som misstänkta för jaktbrott”

Olovlig jakt på varg i Perho
“Flera vargar kan ha fällts utan lov i Perho. Brotten ska ha begåtts i helgen och flera personer har gripits.
Polisen har också gjort flera husrannsakningar. Fallet utreds som grovt jaktbrott. “

17 personer deltog i vargjakten i Perho
“Enligt förundersökningen har 17 personer deltagit i jakten, som började på lördag och fortsatte till söndag kväll då polisen grep jägarna. Vargarna sköts redan på lördagen men jakten fortsatte på söndagen eftersom man under lördagens jakt inte skjutit alla vargar som man hade observerat.”

Hög kommunal tjänsteman i vargjakt
“En av vargjägarna i Perho hade höga nationella poster inom viltvården och är dessutom hög tjänsteman i kommunen, skriver Österbottens Tidning och Vasabladet.”

Två klagomål över polisens agerande i Perhojakt
“Polisens agerande i samband med vargjakten i Perho i januari har gett anledning till två klagomål till Riksdagens justitieombudsman (JO), rapporterar Suomen Kuvalehti på sin webbplats.”

Polisen kunde inte förhindra tjuvjakten i Perho
“Polisen har blivit rentvådda när riksdagens biträdande justitieombudsman har utrett tjuvjakten på varg i Perho i vintras.
En privatperson från Hollola hade lämnat in ett besvär om att polisen borde ha kunnat förhindra tjuvjakten på basen av informationen som polisen redan hade.”

Vargarna i Perho var vilda
“De tre vargarna som sköts i Perho i januari hörde till det vilda finska vargbeståndet. Det visar dna-test som polisen låtit göra på de skjutna vargarna vid Uleåborgs universitet.”

Vargjakten till åtalsprövning
Den olagliga vargjakten som ägde rum i Perho i januari har nu skickats till åklagare för åtalsprövning.

Färre jägare åtalas för vargjakten i Perho
Färre jägare åtalas i den olagliga vargjakten i Perho i vintras. Åklagaren tar bort elva jägare från listan över misstänkta för jaktbrott, eftersom tillräckliga bevis inte finns i deras fall.

Väntan på vargen
Olaglig jakt har halverat den finländska vargstammen de senaste åren. De cirka 150 som i dag finns väcker ständig debatt. Men längst i öster, där det faktiskt finns mycket varg, går vargen säker. l Kuhmo betyder vargen internationell turism.

.....

 

(c) Vargreviret