vargrevlogonew73
nyheter
line773

Hysteriska kärringar av både kön

I senaste nyhetsbrev från december 2008 redovisar det skandinaviska forskningsprojektet Skandulv 22 helsvenska föryngringar, 2 på gränsen och 3 i Norge, alltså totalt 27 vargföryngringar.

Det är en större ökning än man kunnat förvänta sig om man utgått från tillväxten tidigare år, även om man bara ser till de vargar som direkt berör Sverige.

Vargstammens storlek och växt har genom åren varit föremål för många spekulationer, gissningar och överdrifter, varav många av ganska så hysterisk karakter, och Värmland tycks sticka ut i det sammanhang. Förklaringen till det kan vare att så enkelt som att Värmland har varit föremål för vargproblematiken mycket längre än många andra län. Man har helt enkelt lyckads att under årens gång samla ihop en gedigen samling virrpannor och allmän korkade individer i ledningen för jägarkåren, där dessa individer är mycket mer synliga.

De störste praktexemplaren av jubelidioter finns inom Folkaktion Ny Rovdjurspolitik (33 000 medlemmar enligt brev från föreningen till Landshövdingen i Värmland sep 2006) och Jägarnas Riksförbund (klövviltstammarna i Värmland är i principen utrotade av varg påstår man), men detta klientel är det inte så många som tar på allvar längre, och det finns ju så många andra i vargsammanhang hysteriska personer att skriva om.

Riksdagsmannen Runar Patriksson från Töcksfors är en av dessa.
Han ägnade bland annat sin tid i riksdagen åt frågan om den ”illegala inplanteringen av varg” som stollarna ju envisas med att påstå har förekommit, och han påstod ju en gång i en TV-dabatt att vargen gjorde det svårt att rekrytera kunnig och kompetent personal till Värmland.
Han hade i den frågan väl mer rätt än vad bra är, i alla fall om man ser till situationen inom toppskiktet av jägarkåren.

En lång och frustrerande resa till dagens vargstam på 200 vargar för Jägareförbundets “vargexpert”
Gunnar Glöersen

Jägareförbundets ”vargexpert” Gunnar Glöersen är en annan:

Hur många vargar som finns i Värmland i dag är svårt att säga, men man har uppskattat antalet vargrevir i Sverige och Norge till cirka 25.
I den rovdjursplan som finns har man talat om 20 föryngringar som ett "etappmål".
– Rent teoretiskt skulle man alltså kunna nå dit redan det här året, säger Gunnar Glöersen. >>>

Han ljög friskt och summerade antal revir i Sverige och Norge, trots att han visste att norske föryngringar inte skulle inkluderas i riksdagens etappmål/delmål, och att han utmärkt kände till att inte alla revirmarkerande par får valpar.
Detta var i januari. Inte i år, 2008, och inte heller förra eller förförra år eller året före det men helt tillbaka i januari 2003!
Resultatet det år blev enbart 9 föryngringar i Sverige och gränsen och 11 totalt i hela Skandinavien.
Det blev alltså inte alls som han gissade och han lyckades inte heller pricka rätt ett enda av de kommande åren helt fram till i år, 2008!
Frågan är om man ska skratta eller gråta över karln, men han fick i alla fall fram sitt budskap som är det samma som nu många år senare, ”vargjakt omgående annars kan det vare för sent”.

 

Med en chefpatolog på SVA som ordförande,
vilken bättre symbol för Jägareförbundet hitter
man då än Beaky Buzzard?

En annan varghysterikar är Centerpartisten från Årjäng, stövarjägaren och förtroendevalde inom Jägareförbundet som tillsammans med två andra jägare lyckades ”mygla” till sig platser i rovdjursrådet i Värmland som ”allmänhetens” representanter, där han i dag sitter kvar men nu som representant för Jägareförbundet, Roland Kylén.

- I dag har vi officiellt minst 100 vargar. Nio familjegrupper plus tio parbildningar i Skandinavien kan ge 19 föryngringar våren 2003

Inte lika hysterisk som Gunnar Glöersen, bara blygsamma 19 föryngringar, men det tar hans sambo genom många år, Inga Magnusson igen med råga, när hon så sent som för ett år sedan skriver följande kommentar på sin blogg till en av sina vänner, Giraffen:

Det finns ingen som kan säga hur många vargar vi har. Så det är väl inte otroligt att siffran kan vara betydligt högre. 200? 400? 1000? Vem vet?” >>>

1000 vargar januari 2008, ja herregud.

Vad ska man med fiender till om ens vänner serverar en sånt sanslöst skitprat.
Samma Inga Magnusson framställdes i jakttidningar och även i lokaltidningen som en bekymrad skolfröken från Årjäng som enbart hade lokalbefolkningen och skolbarnens ve och väl i tankarna, när hon i början av 2000 gjorde en underökning om folks inställning till varg. Inget skrevs om hennes starka band till jakten, jägareförbundet och jakthundarna.

1 >>>
2 >>>

Hennes undersökning kom bland annat fram till att 5 % hade förlorat all livskvalitet på grund av varg och 33 % hade fått den halverat.
Får man spekulera i urvalskriterium för undersökningen?
Jägareförbundets, LRF:s och Centerpartiets medlemsregister möjligen?
Resultatet är inte förvånande med den bakgrund och kompetens hon som ”forskare” hade till ämnet och hur gärna hon ville bevisa vargens negativa betydelse för glesbygdsbefolkningen.
 
Och sedan var det Bertil Forsberg.
Mångårig ordförande för jägareförbundet i Värmland och en person som gärna och ofta gick upp i falsett i sina utläggningar om vargen.
Redan på mitten av 90-talet varnade han för en explosionsartad växt och att vi 10 år ut i framtiden, alltså omkring 2005, skulle kunna ha flera tusen vargar i Sverige. (Om jag inte minns helt fel så var siffran 5000)
På ett möte i Forshage 2002 varnade han:

- Det har gått så långt redan att vi inte ens kan utesluta helikopterjakt för att kunna hålla stammen nere. >>>

Och året därpå, 2003 i Alfta:

”För ett par år sedan antyddes det att vi på lång sikt skulle komma upp i en vargstam om 200 djur. – Där är vi nu. >>>

Sanningshalten från denna representant för jägareförbundet var såsom den brukliges är från såna som honom, inte speciell stor. Det året fanns enbart sådär 100 vargar i Skandinavien.
Med dagens storlek på vargstammen och regeringens utfästelse om vargjakt som inte kan bli aktuell före näste vinter, kan han väl få användning av det han sagde på mötet i Forshaga:

”Jag är rädd att det dröjer så länge innan vi får igenom våra krav på jakt att vi tvingas till andra åtgärder. Jag tror vi får uppleva helikoptrar i luften även över Värmland.”

.....

 

E-POST

(c) Vargreviret