HalgånVisa större karta


  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Värmland
  Status feb 2004 : Revirmarkerande par
  Status 2005-06-01 : Familjegruppe
  Status mars 2006 : Familjegruppe, ett revirmarkerande djur.
  Status juni 2006 : Familjegruppe
  Status april 2007 : Familjegruppe
  Status juni 2008 : Familjegruppe
  Status juni 2009 : Revirmarkerande par
  Status juni 2010 : Möjlig revirmarkerande par
  Antal t.o.m feb 2010
  Min : 2
  Max : 2
  Föryngring 2004 : ja
  Föryngring 2005 : ja
  Föryngring 2006 : ja
  Föryngring 2007 : ja
  Föryngring 2008 : nej
  Föryngring 2009 : nej
  Föryngring 2010 : nej?

  Föräldrahane fån Furudal

  Föräldrahona från Nyskoga 5

  M0206 Föräldrahona Utvandrad från Nyskogareviret (kontakt juni 2004)

  M0401 Hane (kontakt juni 2004)

  Död fjolårsvalp hittad 16 dec 2005 liten hona, hittades genom baksporning av Föräldratiken i reviret.

  Föräldrahonan ommärkt 31 januari 2006. Vid märkningen observerades endast honan.

  Under jan 2208 spårades den radiomärkte Föräldrahonan ensamt vid flera tillfällen. Intakt Föräldrapar spårats i början och slutet av vintern.

  Löpblod registrerats jan 2008.

  Stort överlapp med Aksjöreviret har konstaterats. Reviret har förskjutits kraftigt åt nordväst vintern 2007/08.

  Löpblod registrerat 13 mars

  Hanen sköts under licensjakten 2010

  Våren 2010 har endast ett revirmarkerande djur spårats i reviret.

  Löpblod har ej med säkerhet registrerats under 2010

  .....

vargrevlogonew73