Håckren  Uppdaterat: 2008-10-30
  Län : Jämtland
  Status juni 2008 : Revirmarkerande par
  Föryngring 2008 : trolig

  Minst en revirmarkerande varg under november/december 2004

  Ingen tecken på stationär varg efter januari 2005

  Med all sannorlighet blev det skjuten en varg här, illegalt, under december 2004

  140828 Varg i renskötselområde
  En ung hanvarg har befunnit sig i området runt sjön Håckren senaste månaden. Området är vinterbetesmark för Tåssåsens sameby. Länsstyrelsen har skickat vargspillning på analys.

  .....

vargrevlogonew73