Flögsjön  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Dalarna
  Status juni 2009 : Inga stationära vargar registrerat
  Status juni 2010 : Andre stationära
  Antal t.o.m feb 2010
  Min : 1
  Max : 2
  Föryngring 2010 : nej?

  Före årsskiftet 2009/2010 spårades ett möjligt revirmarkerande par

  Våren 2010 spårades endast ett revirmarkerande djur

  Löpblod inte registrerat 2010

  .....

vargrevlogonew73