Flisdalen
  Uppdaterat: 2017-12-01
  Län : Hedmark/Värmland
  Status vintern 2014/15 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Min : 4
  Max : 5
  Föryngring 2014 : nej
  Föryngring 2015 : ja

  2014


  Nytt revir för vintern 2014/2015

  Honan från Tansenreviret 2 G89-15

  Hanen från Trångreviret G18-15

  .....

vargrevlogonew73