Finnspång  Uppdaterat: 2010-11-29
  Län : Örebro/Östergötland/Sörmland
  Status juni 2010 : Andre stationära
  Antal pr. 3 nov 2010
  Max : 0

  Sänderförsedd hane utvandrad från Ockelboreviret var stationär i området från juli 2009

  Vandrad vidare i januari 2010 och hittades död vi Kinnekulla

  Mer information 1 >>>

  Mer information 2 >>>

  Mer information 3 >>>

  100223 Östgöta-vargen nu nära Göteborg
  Den varg som uppehållit sig i trakterna av Finnspång i Östergötland tros ha lämnat området.

  .....

vargrevlogonew73