FärnstjärnVisa Fänstjärnreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2015-08-01
  Län : Värmland
  Status vintern 2012/13 : Familjegruppe
  Status vintern 2013/14 : Familjegruppe
  Status vintern 2014/15 : Övrig stationär
  Min : 2
  Föryngring 2012 : ja
  Föryngring 2013 : ja
  Föryngring 2014 : nej

  Reviret är nytt för 2012.

  Området gick tidigare under Halgåreviret

  2013


  Tiken från Acksjön DNA-regnr Sv G58-10

  Hanen från Kynna 2 (F1) DNA -regnr Sv G48-11

  2015


  Hanen inte funnit vid inventeringen under vintern 2014/2015

  .....

vargrevlogonew73