vargrevlogonew73
nyheter
line773

En unik naturupplevelse

Sveaskog Naturupplevelser AB och andra intressenter, såsom de två jägareförbund, LRF och Jägareförbundets knähund från Svenska Kennelklubben, räknar nu med att kunna bjuda till slakt på ytterligare två vargar inom Hasselforsreviret.

Skjuten varg
Hösten 2007 blev ett antal lösspringande jakthundar dödade i Hasselforsreviret men trots att alla som jagade i området viste om risken, fortsatte ansvarslösa ägare att släppa sina hundar i området även hösten 2008 som om intet hade hänt. Detta resulterade i att ytterligare ett antal jakthundar blev vargdödade inom reviret.
Den 3 september sökta man så om skyddsjakt på varg inom området och 30 september fick man tillstånd till jakt på en varg som sköts i mitten av december.

Datum

Händelse

Plats

Länk

090806

Ny ansökning om skyddsjakt

 

1 >>>

 

Jakthund angripen vid gård

Finnerödja

1 >>>

081215

Alfahanen skjuten

Grönsjön nv Laxå

1 >>>

081007

Drever dödas

Tomasbråten, Degerfors

1 >>>

080930

Skyddsjakt beviljas

 

1>>>

080923

Hamiltonstövare dödas

Ölen,Degerfors

1 >>>

080903

Ansökning om skyddsjakt

 

1 >>>

080828

Stövare dödas

Lindås, Finnerödja

1 >>>

071218

Tax dödas

Gökhult, Åtorp

1 >>>

071018

Gråhund/Stövare dödas

s Åtorp

1 >>>

070906

Hamilton stövare dödas

Rudskoga, s kristinehamn

1 >>>

 

Eftersom inga av vargarna i området var utrustade med sändare, hade man inga som helst aningar om vilka av vargarna som var orsak till angreppen, men representanterna för den lokala jägarkår spekulerade vilt om att det troligen var den vuxna hanen i flocken och riktade sedan in jakten på denna. Detta skulle ju även som en extra bonus försvåra föryngring kommande vår.

Bortsett från det fullständigt förkastliga och oetiska i att jaga på föräldradjur med ungar, vilket man, som de hycklare man är inom Örebro Läns Västra Viltförvaltningsområde, själv pekar på i fråga om ”illegal avlivning” av vildsvin, så finns det ingen forskning som klart visar att det är alfadjuren/föräldradjuren inom flocken som per automatik står för angreppen på hundar, vare sig när det är fråga om att försvara flocken eller reviret mot inkräktare eller i fråga om predationsangrepp.

Exempel från Finland visar tydligt på att det även kan vare ungdjur i flocken som är de skyldiga.
I tidningen Jägaren nummer 1, 2001 kan man läsa följande om en vargflock inom Kajanalands  jaktvårdsdistrikt.

”I slutet av september började Jonnas och Igors flock angripa hundar. De första dagarna av januari detta år medräknad har det till vår kännedom kommit sammanlagt sexton anmälda fall, av vilka elva verkar vare säkra. Hundarna hade blivit angripna av dessa vargar såväl i jaktsituationer som hemma på gården. I oktober började man gallra i den flock om tolv vargar vars revir det handlade om. Tre av Jonnas och Igors efterkommande togs härvid bort; en årsunge och två halvtannat år gamla. Därefter följde en drygt två månader lång paus i attackerna på hundar, men i december började en ny serie angrepp som fortsatte in i januari. I de fyra fall som är säkra befann sig Jonna och Igor långt borta men deras efterkommande, hannen Juri kunde varje gång lokaliseras nära ”brottsplatsen”. Juri hade sällskap av två halvåriga syskon. Den här gruppen om tre vargar har redan i en dryg månad rört sig oberoende av sina föräldrar.”

Sedan är risken med att skjuta bort ett av alfadjuren, att man skapar oro i flocken och får än mera och större problem än man redan har.
Man riskerar att få ungdjur som i och med att de i större utsträckning får klara sig själv, börjar söka efter lättare byten än vad som finns i skogen, såsom tamdjur som går i inhägnader där stängslet knappast håller inne djuren och absolut inte håller vargen ute, samt hundar som springer lösa runt gårdarna i området.
stängsel5


Även här går det att dra paralleller till den förvaltningen av vildsvinen i området dessa sorgliga människor bedriver.
I deras vildsvinsgruppens rekommendationer för vildsvinsförvaltning står det bland annat:

 

Skjut aldrig en stor sugga. Hon har en mycket viktig social uppgift för att få flocken att fungera.
Skjut sugga och skaffa dig riktiga problem!
>>>

 Men det är så klart vildsvin det. Ett attraktivt vilt och inte ett ”skadedjur” såsom varg. Varg som bland annat Sveaskogs representant själv har sagt att han hyser ett hat emot, ett hat så stort att det inte går att beskriva i ord.

Så nu kan vi alltså ha fått riktiga problem, alla vi som bor i reviret, och det tack vare dessa i förvaltning av viltet klent begåvade människor inom Örebro Läns Västra Viltförvaltningsområde.  Problem som i motsats till tidiga, nu även kan drabba de som inte är så cyniska att de jagar med löshund inom ett känt vargrevir.

Och lösningen från dessa stolpskott?
Ja, en ny ansökning om skyddsjakt har lämnads till Naturvårdsverket, och denna gång på två vargar. >>>
Även det blir en stor naturupplevelse med viltparad

 
Naturupplevelse

.....

 

E-POST

(c) Vargreviret