EdleskogVisa större karta


  Uppdaterat: 2009-07-27
  Län : Västra Götaland/Värmland
  Status april 2007 : Revirmarkerande par
  Status juni 2008 : Familjegruppe
  Status juni 2009 : Osäker revirmarkerande par
  Min : 2
  Föryngring 2006 : nej
  Föryngring 2007 : ja
  Föryngring 2008 : inte trolig
  Föryngring 2009 : möjlig

  NYTT NAMN BRUDFJÄLLET http://www.vargreviret.com/brudfjaelletstatus.htm

  Vintern 2006/07 registrerades ett revirmarkerande par för första gången.

  Revirets gränser inte helt kartlagda.

  Löpblod registrerad jan-feb 2008

  Spårning under 15 dagar på i allt 31 kilometer mellan 5 nov och 25 feb 2009 visade på någon form av stationär varg. Det kan inte avgöras om det är en ensam varg, ett par eller ett Föräldrapar med avkomma, vilket i så fall mest trolig är från föryngringen 2007.

  Ingen löpblod registrerat 2009

  .....

vargrevlogonew73