vargrevlogonew73

Nya §28 i jaktförordningen, skulle inte ha förändrat domen mot
Vargskytten från Dals-Ed.

När lantbrukaren från Dals-Ed sköt, var vargen mer än hundra meter utanför fårhagen.
Även i dag skulle han ha blivit dömd enligt den ändrade §28 i jaktförordningen.

Reaktionerna till följe av domen mot lantbrukaren från Dalsland som nyligen dömts till 6 månaders fängelse för att olagligt ha skjutit en varg, har fått fler ledarskribenter i dagstidningarna samt vissa politiker som tydligen vädrar morgonluft och ser en möjlighet att kapa åt sig lite billiga poäng, att reagera mycket kraftfullt .
 
Tyvärr har ingen av dessa personerna tydligen tagit del av den fakta som finns i det aktuella målet, men bygger deras åsikter på uppgifter de fått från inte helt tillförlitliga källor eller källor som haft ett ”snyftperspektiv” till fördel för lantbrukaren.
Man gör även felet att jämföra olika straff för olika former av brott med varandra, utan att ens reflektera över syftet med straffet som i detta fallet förutom att vare en efterräkning för begått olaglig handling, även har ett preventivt syfte.

Karta över platsen där vargskytten från Dals-Ed sköt vargen1: Skyttens placering
2: Skottplatsen
3: Här hittades vargen

Kartet ritat efter kartskiss bifogad dommen från  Vänersborgs tingsrätt.
 

 

Att en populistisk och opportunistisk politiker som Centerpartiets Maud Olofsson håller på med sånt kan man till nöd förstå, men när ledarskribenter i ansedde tidningar kommer med sånt strunt och inte ens har tagit reda på det mest fundamentala fakta om fallet, är det både pinsamt och genant.

 • Vargen var inte ens i närheten av hans djur men gick i en riktning parallellt med fårhagen när den sköts från mindre än 30 meters håll.
 • Avståndet från fårhagen till skottplatsen var 130 meter och lantbrukaren som stod på hustomten befann sig mellan vargen och fårhagen.
 • Lantbrukaren gjorde inte några som helst försök på att skrämma bort djuret, men valde att i stället skjuta.
 • Lantbrukaren har tidigare varit mycket aktiv med insändare i lokaltidningarna och på olika möten om rovdjur, där han klart givit uttryck för sina negativa hållningar till varg och rovdjur.
 • Lantbrukaren var avog inställd till forsöken att med stängsling skydda tamdjuren från angrepp, något som visat sig nästan 100% säkert i fråga om varg, om bara det utförts på korrekt sätt.
 • Han hade några dagar tidigare fått ett par får rivna, och med den ”interesse” han visat för ”ämnet” kan han omöjligt ha låtit bli att tänka tanken ”om det händer igen, vad får eller inte får jag göra; vad är lagligt och vad är olagligt?”.
  Han kan därför inte varit omedvetet om att  det han gjorde var olagligt.
 • Efter att det under dagen blev känt att han skjutit en varg, kom hans vänner och bekante från den lokale varghatarmiljön på besök för att gratulera och fira händelsen!

 

Om man summerar så är det tydlig att den dömte lantbrukaren var mycket avog inställd till varg och genom sitt umgänge med personer inom de olika vargfientliga organisationerna som finns representerade i området, troligen kan ha påverkats till att tro att det att döda ett fridlyst rovdjur inte ska ses som en kriminell gärning men var mans plikt.
Dessa personer och organisationer borde i så fall rent moraliskt bära en inte liten del av skyldbördan för det inträffade.

Att lantbrukaren nu blir dömt till 6 månaders fängelse kan omöjligt ses som ett hårt och orättvist straff i betraktning av att han gjorde det med berått mot, vargen inte var på väg mot fårhagen, att han inte på något sätt försökte skrämma bort vargen samt hade hagelgeväret redo när han fick syn på vargen från boningshuset.
Den preventiva verkningen av domen bör heller inte underskattas, och kan förhoppningsvis stävja tjuvjaktspackets härjningar i vargmarkerna.

De organisationer mot rovdjur som finns representerade i området är bland annat :

 • SGT: Svensk Glesbygds Trygghet (SGT = Skjut Grav och Tig)
   
 • SSiR: Svensk Samarbetsforum i Rovdjursfrågor
  (Ordförande Tage Collberg, huvudperson i Uppdrag Gransknings (UG) utsändelse om tjuvjakt)
   
 • FNR: Folkeaksjonen Ny Rovdyrspolitik
  (Norsk förening som även de hade två från ledningen som filmades när de hjälpte UGs mullvad få kontakt med personer inom det kriminella tjuvjaktsmiljön)

 

.....

(c) Vargreviret