Brudfjället



Visa större karta


  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Västra Götaland/Värmland
  Status april 2007 : Revirmarkerande par
  Status juni 2008 : Familjegruppe
  Status juni 2009 : Osäker revirmarkerande par
  Status juni 2010 : Troligen revirmarkerande par
  Antal t.o.m feb 2010
  Min : 1
  Max : 2
  Föryngring 2006 : nej
  Föryngring 2007 : ja
  Föryngring 2008 : inte trolig
  Föryngring 2009 : nej
  Föryngring 2010 : ?

  TIDIGARE NAMN EDSLESKOG

  Vintern 2006/07 registrerades ett revirmarkerande par för första gången.

  Revirets gränser inte helt kartlagda.

  Löpblod registrerad jan-feb 2008

  Spårning under 15 dagar på i allt 31 kilometer mellan 5 nov och 25 feb 2009 visade på någon form av stationär varg. Det kan inte avgöras om det är en ensam varg, ett par eller ett Föräldrapar med avkomma, vilket i så fall mest trolig är från föryngringen 2007.

  Ingen löpblod registrerat 2009

  En varg med osäker koppling till reviret sköts under licensjakten 2010. Vargen är inte en avkomma från reviret

  Våren 2010 spårades vad som troligen är ett revirmarkerande par

  Löpblod ej registrerat 2010

  100105 Möjligt nytt vargrevir på Brudfjället
  så fall, i Västra Götaland. Det konstaterandet gör Göte Johansson, som är länsstyrelsens besiktningsman.

  .....

vargrevlogonew73