vargrevlogonew73

Boda socken 1727-1728
Kil och Arvika kommun.

Två pojkar dödade av varg enlikt socknets dödbok.

Saxad från RIG – Kulturhistorisk tidsskrift, vol 91, nr. 2, 2008 av Håkan Eles Stöllet.

En kvinna berättade att hon, som liten i början av 1900-talet, hade hört sin pappa (f. 1861) berätta att han som liten hört att varg hade tagit ett barn i Smedserud i Boda socken.
Det var en flicka, en vinterdag, på gården, för länge sedan.
Sammandraget 1749–1859 gav ingenting. Men dödboken gav desto mer.
Den muntliga traditionen hade under sina drygt 250 år något
förvanskat, men framför allt förminskat verklighetsunderlaget.
Det var inte en flicka, det var två pojkar.

 


Visa Boda socken på en större karta 

Trettonde och sista dödsfallet i dödboken för år 1727 beskrevs som följer.

”Den 17 December Jon Swens wid Rinefors ihiälrefwen af en ulf och mest opätin 4½ gamel.”

Första dödsfallet 1728 gav följande notering:

”d. 6 Januarij Jon Erson i Smedsrud ihiälrefwen af en glubisk ulf; 9 åhr är gl. begrafn”.

Närheten i tid och rum gör det högst sannolikt att det är en och samma varg.
Slutcitat.

Även om Boda socken ligger inom dagen Kil kommun, är det troligen dessa dödsfall som ofta omnämnd som någonstans i närheten av Arvika.

 

.....