Blyberget
  Uppdaterat: 2017-13-01
  Län : Gävleborg
  Status vintern 2015/2016 : Familjegruppe
  Föryngring 2015 : ja

  Tidigare Sjösveden

  170108 Licensjakten på varg avlyst i Gävleborg
  Under lördagen den 7 januari fälldes de två sista vargarna i Blyberget-reviret. Därmed är kvoten fylld i Gävleborgs län och jakten är avlyst.

  161230 Licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2017 - ändring av jaktområde
  Länsstyrelsen har den 28 december beslutat att ändra avgränsingen av jaktområdet för licensjakten på varg. Detta eftersom nya spårningar har förbättrat Länsstyrelsens kunskap om var vargarna i Blyberget och omgivande revir rör sig.

  161229 Efter många turer - nu drar vargjakten igång
  På måndag börjar vargjakten där sex vargar i Gävleborg ska fällas. Hela reviret omkring Blyberget söder om Bollnäs ska bort, men det är bara ett av länets 14 revir och jägare i länet är kritiska.

  161107 Jakt överklagas igen
  Upphäv licensjakten på sex vargar i Blyberget innan december, eller skjut upp jakten tills Förvaltningsrätten sagt sitt.

  161101 Gemensam överklagan på överdriven licensjakt i Gävleborg
  Svenska Rovdjursföreningen har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Gävleborg överklagat licensjakten på sex vargar Blybergetreviret.

  160930 Licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2017
  Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Blyberget. Syftet med att besluta om licensjakt i Gävleborgs län är att begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna och underlätta tamdjurshållning för att därigenom skapa förutsättningar för en hållbar vargförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara vargstammens gynnsamma bevarandestatus.

  160926 Varg i Blyberget-reviret fälld med stöd av § 28 jaktförordningen
  Under fredag förmiddag fälldes en varg under pågående älgjakt när den försökte angripa en jakthund i reviret Blyberget strax söder om Alfta.

  .....

vargrevlogonew73