Björneborg  Uppdaterat: 2008-10-30
  Län : Värmland/Örebro
  Status juni 2008 : Möjlig par
  Min : 1
  Max : 2

  131013 Westholm till Finland
  Leger i finska Björneborg nu på lördag.

  131012 En invigningsdag med många kast
  I dag invigdes de nya lokalerna på Björneborgsgatan med aktiviteter under hela dagen.

  130609 Jakten på Björneborgsbjörnen avslutad
  Sökandet efter den björn som rört sig i Björneborg har avslutats tills vidare.

  110524 Mötte lodjur mitt på blanka dagen
  Klockan 13.54 på måndagen såg Kurirens reporter ett lodjur traska över Gamla Björneborgsvägen i sakta mak. Även fyra poliser bevittnade den stora kattens framfärd.

  .....

vargrevlogonew73