Kända familjegrupper och
potentiella par.

 

Per 15 mars 2005:
13 Familjegrupper
12 Potentiella par

Två revirmarkerande par blev dödat under vinterns licensjakt i Norge och därutöver sköts ett av alfadjuren i Gråfjellsflocken bara några hundra meter inne på området där licensjakten var tillåt!
Enligt jägarna själv var det ett misstag.
Enligt andra som var i området under jakten, fanns det en del ”aktivitet” i området för Gråfjells- flocken, som eventuellt kan ha motat ut alfatiken från det skyddade området och in i licensjaktsområdet.
En annan stort bakslag för vargstammen var dödandet av Ringvattensvargen. Det är den förste (kända) varg från Finland/Ryssland som klarat sig ner till Mellansverige sedan början av nittiotalet.

Vargen hade dödat en hund och några få renar samt vistats nära bebyggelse under en längre tid, men visade därutöver ingen aggressivitet eller annat som kunde tolkas som onormalt beteende, snarare tvärtom. Att vissa lokala ”experter” från Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund hade en avvikande uppfattning i så hänseende, kan inte tolkas som annat än att dessa båda förbund har mycket stora problem att rekrytera kompetent och kunnig personal.

För aktuell status för de olika reviren, klicka på kartan.
(Nytt fönster öppnas).
Om detta inte fungerar, klicka här >>>

 

Är det Jägareförbundets vargpolicy som presenterats av Länsstyrelsen i Värmland?

Någon från länsstyrelsen i Värmland som har varit i farten, eller är det en av de lokale viltvårdarna?

  Länsstyrelsen i Värmland har i sitt förslag till förvaltningsplan för stora rovdjur tydligen helt anammat jägareförbundets policy vad angår varg. Antalet föryngringar i hela landet ska maximalt vare 20 motsvarande 200 djur och hela revir ska vid jakt kunna tömmas för varg. Dessutom ställer man sig positiv till inplantering av varg för att motverka den skadliga effekten av en så liten och genetisk isolerat population.
  Jägareförbundets policy är maximalt 20 föryngringar årligen, borttagning av hela revir för att skapa rotation i vargstammen och förslag från forskare på import av ett antal vargar årligen, har inte precis mötts av våldsamt motstånd från centralt håll inom jägareförbundet, men sets som en möjlighet till att få igenom sina krav på en på utrotning gränsande liten vargstam.

Visst är det ju stora skador som vargen ställer till med i Värmland. (ironi) 5 dödade får 2003 och 43 dödade får 2004.
Men om sånt ska resultera i krav på en nästan obefintlig vargstam, så måste de 380 trafikolyckor med älg i Värmland 2003 och 460 trafikolyckor med älg 2004 ju resultera i lika drastiska konsekvenser för förvaltningen av älgstammen.
Skjut bort alla älgar i Sverige men bevara ett hundratal i ett glesttrafikerat och geografiskt avgränsad område av norra delen av landet är ett förslag. Ett annat är att låta vargstammen få växa till en storlek som står i proportion till dagens älgstam.
Med tanke på att det årligen dödas ett tiotal människor vid trafikolyckor med älg och att ett hundratal skadas allvarligt vore detta absolut inte orimligt. Och för att göra jägarna riktig glada, så kvittar vi samhällets kostnader för viltolyckorna mot jägarnas krav på ersättning för förlorat jakt på grund av rovdjuren.

Svenska Jägareförbundets Handlingsplan för varg >>>
Nytt förslag om generösare skyddsjakt på varg >>>

 

Ny giftåtesak.

” I helgen påträffades slaktavfall i skogarna runt Malung som man misstänker var förgiftat.
På fyndplasen hittades en död fågel och där fanns även nya och gamla vargspår.)
(DalaDemokraten 8 mars 2005)
Misstänkt förgiftat åtel påträffat i Malung
 

De senaste åren har man igen hittad förgiftad åtel utlagt i syfte att döda vargar ibland annat Furudals-, Ockelbo- och Glaskogs-reviren och nu är det området runt Malung som är aktuellt.
  Inte så förvånande när man i Jägarnas Riksförbunds (JR) medlemstidning ”Jakt & Jägare” nr 3 2005 liknar vargar vid svartråttor och skriver om ”Svartråttsymposiet 2005 i Skrålådalen”, och att man där för 6 000 kronor per natt får övernatta i ”delad dubbelrum med medaljongtapeter och nedtonad röd belysning”.

Visserligen är det enligt tidningen en gammal rufsig humorbefriad tax med signaturen ”Hebbe Hund” som är författaren, men man kan ju undra om det inte på ett bra sätt speglar föreningens och dens medlemmarnas egentliga syn på vargen som ett skadedjur som ska utrotas.
Vissa av föreningens lokalavdelningar har ju en såkallad nollvision till varg. ”Örebrodistriktet av Jägarnas Riksförbund har med stöd av sina nästan 1000 medlemmar tagit som sin målsättning att arbeta för en nollvision vad gäller varg i Bergslagen.”
Nollvision vad gäller varg i Bergslagen

Under våren 2004 blev två av ledarna inom norske föreningen ”Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk” (FNR) filmade med dold kamera av Uppdrag Granskning när de hjälpte u.g’s ”tjuvjägare” att kontakta likasinnade inom tjuvjaktsmiljön.
Med sådana åsikter som man har till vargar inom Jägarnas Riksförbund är det ju inte så konstigt att man nu försöker att bredda samarbetet mot vargen genom kontakter med obskyra föreningar som FNR, och med en sådan förening i farvattnet är det ju inte så konstigt att se dekaler liknande de som invandrings fientliga grupperingar använder sig av, där man har bytt ut ordet invandrare mot varg.
Frågan är om det inte är lite av samma ”mekanismer” som styr i både lägren.

Tidigare artiklar.
Spårare: Det är för jäkligt.  
Glykol skulle förgifta vargar?
Rådjur med råttgift rovdjursrivet

Vargmotståndare misstänks för inblandning i tjuvjakt.
SVT smygfilmade jägare i Dalarna
Illegal vargjakt kartlagd för första gången

Politiaksjon mot mann som kjørte på ulv.
Hyllet på sms etter ulvedöd.
- Kjørte i hjel ulven med vilje.
Merket ulv påkjört - bilföreren stakk av.

 

Känd vargmotståndare riskerar åtal för grov jakthäleri.

Uppdrag granskning visar tisdag 20 april den första av två utsändelser om tjuvjakt i Sverige.

Man har fått fram bevis på att det pågått tjuvjakt på varg i bland annat Årjängsreviret och Tisjöreviret.
Bevisen har lämnats över till en norsk journalist av ordförande för ”Sveriges Samarbetsforum i Rovdjursfrågor” SSiR, i tron att dessa skulle användas för att avslöja illegal utsättning av varg.
Ordförande i SSiR riskerar nu åtal för grov jakthäleri!
expressen

Vargmotståndare misstänks för inblandning i tjuvjakt.
Kända vargmotståndare i Sverige och Norge har tillgång till lämningar från tjuvskjutna skandinaviska vargar.
I SVT-programmet Uppdrag granskning nu på tisdag hävdas att de inblandade personerna varit medvetna om att vargarna var illegalt dödade.

dalademokraten
SVT smygfilmade jägare i Dalarna
TV-programmet ”Uppdrag granskning” har gjort borlängebon Tage Collberg minst sagt förbannad.
Han och hans jaktlag har smygfilmats i fyra månader.
Materialet har klippts ihop för att misstänkliggöra honom i jaktfrågan, menar Collberg.

svt 1
Illegal vargjakt kartlagd för första gången
PÅ TISDAG: Uppdrag Granskning har i samarbete med norsk television gjort den första kartläggningen någonsin av den illegala vargjakten.
I filmen Vargjägarna - som sänds i två delar - har reportern Oscar Hedin dessutom kommit över material som kan bevisa att illegal jakt på varg pågår.
SVT1, tisdag 20.00.

 

Hyllat för att ha kört på varg!

Politiaksjon mot mann som kjørte på ulv.
Den 30 år gamle mannen fra Aurskog-Høland som i januar kjørte på en ulv, er siktet for ulvedrap. Torsdag gjennomførte politiet en razzia hjemme hos mannen, skriver Nationen.

Hyllet på sms etter ulvedöd.
Mannen som kjørte på ulven «Einstein» og stakk av har allerede fått flere gratulasjonsmeldinger på mobiltelefonen.

- Kjørte i hjel ulven med vilje.
– Bilisten forserte først en provisorisk veisperring. Så regelrett klinte vedkommende til ulven med bilen. Vi er ikke i tvil om at dette var med vilje, sier seniorforsker Hans Christian Pedersen ved Norsk Institutt for Naturforsking (NINA).

Merket ulv påkjört - bilföreren stakk av.
En radiomerket ulv ble ved 19.30-tida i går kveld påkjørt i nærheten av Garsjøen ved Søndre Mangen. Ulven ble så skadet at den senere måtte avlives av politiet.

 

Nya möjligheter för tjuvjägarna?

Jägarna och markägarna i Furudalsområdet spärrar nu vägarna i området för turister och även för länsstyrelsens och naturvårdsverkets personal.
Som orsak säger man att bilarna skadar vägarna, vilket ju inte är speciellt trovärdigt eftersom vägarna i området är tjälade.

I området finns några av de mer rabiate vargmotståndarna, som bland annat har lagt ut cyanidförgiftat åtel i syfte att döda vargarna.
Dessa vedervärdiga individer av människosläkten som ägnar sig åt giftutläggning och tjuvjakt på varg, kan nu ostört bedriva sin verksamhet, tacket vare de lokala jägares och markägares beslut.

Spärra  gärna av vägarna i området men spärra i så fall av dem för all trafik så att tjuvjägarna och giftutläggarna inte gynnas.
Här finns lite info om tidigare fall av giftåteutläggning:

Furudalsreviret : Spårare: Det är för jäkligt.  
Ockelboreviret : Glykol skulle förgifta vargar?
Glaskogsreviret : Rådjur med råttgift rovdjursrivet

 

Ändring av
jaktförordningens 28 §?

Jägareförbundet är en av de organisationer som jobbar för att få en till en förändring av jaktförordningens 28§ som säjer 

Har en björn, varg, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.

Jägareförbundet vill ha en ändring för att tillåta skyddsjakt vid ett direkt angrepp på hundar eller tamdjur. Syftet är att jakthundägare ska få lättera att freda sina hundar vid ett rovdjursangrepp.

Om man ser på de fall som varit de senaste åren, och ser på hur angreppen gått till, framgår det tydligt att en ändring av jaktförordningens 28 §  kommer att vare verkningslös i fråga om att få ner antalet vargdödade jakthundar.

  • Hundarna har varit utom synhåll.
  • Så långt borta att ingripande har varit omöjlig.
  • Händelseförloppet varit så våldsamt och snabbt att man inte har haft tid att ingripa.

Risken med en sådan ändring av 28 paragraf - om man då  inte undantar fredande av jakthund i förbindelse med jakt - är uppenbar.
De mer extreme vargmotståndarna inom jägarkåren kan då skjuta en varg utan att hunden ens har varit i närheten och sedan påstå att det var för att freda hunden. Det blir i de flesta fall helt omöjligt att bevisa motsatsen, om det inte finns vittnen. Och då krävs det att dessa vittnen ju är villiga att prata, vilket ju kårandan inom jägarna förbjuder.

Nr

Beskrivning

Län

Källa

 

 

 

 

1

Den som lånat Hunden hörde två snabba skrik. Sedan blev det tyst. Dagen efter hittade jag enbart tarmar och pejlutrustning efter henne, säger ägaren.

Dalarna

Falukuriren
2002-10-28

2

Hunden försvann under fågeljakt i slutet av oktober och hittades död i fredags.  Jag har letet dagligen, säger ägaren Roger Olsson- Anebo till Falu Kuriren.

Dalarna

Hudiksvall
Tidning
2001-11-21

3

Medan jakten pågick hörde jägarna plötsligt ett gällt skrik från hunden. Sedan blev det alldeles tyst. Några dagar efter att hunden försvunnit hittade han svaga blodspår i snöen och hundhår.

Värmland

Värmlands
Folkblad
1999-01-04

4

Plötslig tystnade hundskallen och på pejlingsutrustningen såg jägaren hur hunden ibland rörde sig ryckvis. När han kom fram till platsen, ungefär 500 meter från där han själv stått, mötte honom ett förfärlig syn.

Värmland

Värmlands
Folkblad
1999-10-11

5

Hunden hade försvunnit ur jägarnas åsyn, men han var då inte orolig för dens säkerhet. Dagen därpå hittades hundens sargade kropp.

Värmland

Svenska
Dagbladet
1996-01-17

6

Hon brukar alltid komma tillbaka och ägaren började därför följa spåren och fann en slaktplats med tydliga spår efter fyra vargar i snön.

Värmland

Aftonbladet
1999-11-26

7

Efter en timmas jakt upphörde plötsligt drevskallet. När ägaren efter närmare två timmars sökande hittade sin hund återstod bara huvudet och en bit av ena baklåret.

Värmland

Göteborgs-
Posten
1999-10-03

8

Jägaren hittade sin drevertik söndertrasad sedan hon försvunnit när de var ute och jagade i onsdags.

Östra
Götaland

Nerikes
Allehanda
1999-10-25

9

Hunden försvann för jägarna. De kunde vid något tillfälle höra hur hunden skrek.  Ytterligare pejling gjordes dagen därpå, och pejlingssändaren påträffades bredvid tarmar och maginnehåll från hunden.

Dalarna

Polisen i
Dalarna
2002-10-15

10

Jägaren hörde ett skrik och hunden skällde, sedan blev det tyst. Han gick åt det håll skriket kom från. I en svacka på en åker såg han en stor varg som stod och åt på hunden.

Dalarna

Falukuriren
2001-09-03

11

Under söndagsförmiddagen försvann hunden under jakt. Några timmar senare påträffades hunden död, delvis uppäten och sannorlikt dödad av varg.

Västre Götaland

Göteborgs-
Posten
2003-01-21

12

Ägaren släppte hanhunden när den fick upp älg. Malungjägaren hörde ett par underliga skall, sedan blev det tyst. Senare mötte han sin hund i skogen, mycket svårt sargad.Hunden avlivades senare av veterinär.

Dalarna

Dala-
Demokraten
1999-08-30

13

Förste älgjaktsdagen kund ha börjat bättre för jaktlaget.
Runt tio tiden hördes ett ylande från vargarna och efter det hittades en av jägarnas hund död.

Dalarna

Dala-
Demokraten
2001-10-09

14

Hunden är spårlöst borta och det syns tydliga vargspår och märken efter en hård strid.

Dalarna

Dala
Demokraten
1997-10-13

15

Eieren av harehunden hörte hundeleven, og kikket ut av vinduet i hovedbygningen på gården. På jordet på ca 200 meters hold, ble hunden nådd igen och bitt ihjel.

Östfold, Norge

Halden
Arbeiterblad
2001-03-21

16

Plötslig hörte han ett vanvittig hyl. To minutter etter fant han hunden liggande i en blodpöl, men tre ulver slet och dro i hundens tarmer.

Norge

Östlendin-
gen
2001-01-25

17

Hunden sto i elglos och ble värende igen i skogen om natten. Da ägaren kom tilbake morgenen etter fant han hunden ved hjelp av en hundpeiler. Hunden var da drept av ulven.

Östfold, Norge

Moss-Avis
2001-10-04

18

Hunden försvann under en småviltsjakt och ett par timmar senare hittade ägaren hunden död.

Örebro

ATL
2001-09-19

19

Hundens los etter en hare ble brått avbrudt, och da eieren fant hunden efter ett par minutter var blandt annet magen revet opp.

Hedmark Norge

NRK.NO
2002-11-01

20

Efter 10-20 minutter hörde jag några konstiga skall, följde av några svaga skrik. 40 meter från där han hittade tiken så han två vargar och när han var 20 meter från, så han ytterligare en varg. När han kom fram till hunden så han att vargarna hade ätit upp hela tarmpaketet.

Värmland

Södra
Dalarnas
Tidning
2002-11-05

21

Plötslig hörde han hunden skrika till, men det gick fort över och sedan blev det alldeles tyst. Hunden var då cirka 1 kilometer från ägaren. När den hittades var ena sidan rivit upp och tarmarna låg utanpå kroppen.

Jämtland

Läns-
tidningen
2003-09-13

22

Ägaren så hunden på andra sidan mossen, kanske 500 meter bort. Så hördes två grova skall och sedan skrek den, sen blev det tyst. När hunden  hittades fanns bara huvudet och delar av bogarna kvar.

Västra Götaland

Svensk Jakt
Nyheter,
1119_nyhet.asp

Risken är stor att ett antal vargar kommer att dödas helt i onödan.

 

 

Tjuvjakt

Tjuvjakt på varg är det som Svenska Jägareförbundet jävligt fegt kallar för illegalt avlivning. Man försöker därmed antyda att det är andra som inte har någon anknytning till jägarkåren som står för merparten av brotten.

Men denna TJUVJAKT på varg som är det rätta namnet för denna handlingen, är det fortsatt vissa inom jägarkåren som påstår endast pågår i enstaka fall.
Om det är sant, hur stor är då risken att en varg råkar ut för att bli tjuvskjuten två gångar? (se juni 1999 och december 2002)
Hur stor är risken att en varg först tjuvskjuts (skadskjuts) och sedan dödas av en bil? (se januari 1996, november 1999, december 1999, november 2000)

Följande lista är det fritt fram att kopiera och använda i sin helhet.

Januari 1996

Borås

Bildödad. Hagel hittas i kroppen. 

T

1998

Hagforsreviret

Alphahannen i Hagforsreviret försvinner. 

S

Juni 1999

Malung

Varg skjuten i buken, hittas i vattendrag. Gammal skottskade i halsen! Öron avskurna!

T

Augusti 1999

Hagforsreviret

Alphatiken i Hagforsreviret försvinner.

S

November 1999

Tärnsjö

Bildödad. Gammal skottskada i käken upptäcks.

T,S

December 1999

Hällefors

Bildödad. Gammal skottskada i käken upptäcks. 

T

Januari 2000

Torsås

Skjuten varg hittas.

T,S

Oktober 2000

Aurskog-Høland,
Akershus fylke Norge.

En vargtass slängd på trappan hos polisen. 

T

November 2000

Jumkil

Bildödad. Gammal skottskada i ena framfot..

T

November 2000

Grangärdereviret

Man mister kontakten med sändarförsedd varg mitt under pejling..

S,F

Juli 2001

Årjäng/Kongsvingerrevire t

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

S

Vintern 2001/2002

Moss/Våler-
reviret

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

S

Januari 2002

Grangärde

Forsök på att skjuta varg.

T,F

April 2002

Malung

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

F,S

13/14 maj 2002

Nes, Norge

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

S

Juni 2002

Tyngsjöreviret

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

F,S

Juni 2002

Skärplinge, Uppsala län.

Varg skjuten med hagel upphittas.

T,F

Sommaren 2002

Årjäng/Kongs-
vingerreviret

Kött preparerat med växtskyddsmedel.

T

2002

Glaskogsreviret

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

S

2002

Norge

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

S

September 2002

Leksandsreviret

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

F,S

November 2002

Tyngsjöreviret.

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

F,S

December 2002

Åmål

Varg dödas olagligt av rävjägare. Gammal skottskada efter hagel hittas i kroppen..

T,S

Januari 2003

Tåssåsen, Jämtlands län.

Avskuren sändarhalsband från en varg hittas på botten av en älv.

T,F,S

Februari 2003

Glaskogsreviret.

Ett vargdödad rådjur preparerat med råttgift.

T,F

Mars 2003

Ulriksbergs-
reviret.

Man mister kontakten med sändarförsedd varg.

T,F,S

Mars 2003

Åmot, Gävleborgs län.

En vargdödad älg preparerat det giftiga ämnet etyl.

T,F

April 2004

Norrbotten

Lapponiavargen John försvinner plötslig när den passerar nära “renflytt”.

 

April 2003

Dalarna.

Cyanidförgiftad kött utlagt intill bilväg mitt i vargrevir..

T,F

December 2004

Värmland

Varg skadeskjuts från bil. Två personer misstänkta.

T,F

Februari 2005

Norrbotten

Invandrad finsk varg jagas snöskoter under en hel veckoslut, för den skjuts ihjäl.

T,F

Mars 2005

Dalarna

Slaktaffald preparet med glykol uphittas nära en vargriven älg.

T,F

T : Teknisk bevis, F : Förundersökning pågår, S : Sänderforsedd varg

 

Tjuvjakt på varg nästan riskfritt.

Jägare som sköt varg döms till kraftigt skadestånd
Vargskytt får betala högt skadestånd
I Dalarna pågår elva förundersökningar om grovt jaktbrott på varg.

De signaler som domen över den 38-åriga jägaren som sköt en varg utanför Åmål i vintras skickar ut är att det är närmast riskfritt för jägarna att illegalt döda varg.
Även om han blev dömt för grovt jaktbrott blev straffet endast 140 timmars samhällstjänst och skyldighet att betala en ersättning på 100.000 kronor till naturvårdsverket för den dödade vargen, ett belopp som redan minuter efter att domen avkunnades började samlas in bland jägare som var mött upp till stöd för vargskytten.

Redan nu diskuteras på Svenska Jägareförbundets hemsida på Internet hur man ska gå till väga för att utnyttja paragraf 28 i jaktförordningen som säger att en varg som har angripit tamboskap kan skjutas i samband med ytterligare angrepp.
Man föreslår bland annat att binda upp något tamdjur i skogen för att använda som levande åtel och om man blir upptäckt att åberopa sig paragraf 28.

Även om rätten inte godtar paragraf 28 argumentet så går det troligen inte heller att bevisa att syftet med att binda upp tamdjuret ute i skogen var att få skjuta vargen och därmed kan man inte heller döma ut lagens strängaste straff för grovt jaktbrott som är på 4 års fängelse.
Vargskytten slipper troligen under med straff i samma storlek som jägaren från Åmål.
Att denna jägaren så till råka på allt även får tillbaka det konfiskerade gevär, värt 30.000 kr, trots att det är fråga om ett grov jaktbrott är alldeles förkastligt.

Denna dom måste överklagas.

Jägarförbundet och tjuvjakten.

I den nyss publicerade ”Statusrapport för varg i Skandinavien vintern 2001/2002” kan man bland annat läsa,

    ” Förväntad föryngring 2002
    På basis av vinterns material (oktober-april) kan det förväntas att 9-11 nya valpkullar har fötts våren 2002. Inkluderas även kunskap från radiopejling av potentiellt ynglande märkta vargar från maj och början av juni blir antalet förväntade föryngringar reducerat till 7-9, varav 6-8 i Sverige (inklusive gränsreviren).”

Några av dom försvunna eller döda vargarna.

Alfatik 0004

Grangärdereviret

Försvunnen

Alfahane

Gravendalsreviret

Försvunnen

Alfahona

Hasselforsreviret

Avlivad, skabb

Tik 0106

Hasselforsreviret

Avlivad, skabb

Tik 0103

Hasselforsreviret

Avlivad, skabb

Alfahane 9808

 Moss-Våler reviret

Försvunnen

Alfahane 0001

Årjängsreviret

Försvunnen

Tik (Camilla) 0101

Malung

Försvunnen

Hane (Malte) 0102

På vandring

Försvunnen

Alfahane 0006

Tyngsjöreviret

Försvunnen

Tik 0210

Glaskogsreviret

Hittat druknad

Alfahane

Glaskogsreviret

Lämnat reviret?

Hane

Skärplinge

Hittat skjuten

Vem ligger bakom den omfattande illegala tjuvjakten på rovdjur som pågår här i Sverige?

 

.....

vargrevlogonew73

Uppdaterat 11 mars 2013 Revirstatus

(c) Vargreviret

line773
nyheter1
Arkiv