Skandinavien


 

 

Status vintern

2015
2016

2014
2015

2013
2014

Familjegrupper

41

49

43

Revirmarkerande par

29

19

25

Revir

70

68

68

Antal vargar

430

460

400

      2015 finns föryngringar registrerade i följande revir:

Föryngringar

2015*

2014

2013

Värmland

10,8

15,83

15

Dalarna

8,2

8,833

7

Örebro

3,6

5,833

7

Gävleborg

5,8

4,333

2

Västra Götaland

0

1,5

0,5

Västmanland

2,3

3,5

2

Jämtland

0,3

0,66

1

Västernorrland

0,3

0,33

 

Uppsala

0,5

0

0

Norge

9,0

5,5

5,5

Totalt

41

46

40

* Familjegrupper.

vargrevlogonew73