Åsta/LøtenVisa Åsta-Løtenreviret på en större karta


  Uppdaterat: 2016-01-09
  Län : Hedmark
  Status 2005-06-01 : Bortskjuten vid licensjakt 2005
  Status juni 2011 : Revirmarkerande par
  Status vintern 2011/12 : Utplånad
  Antal vintern 2011/2012
  Min : 0
  Föryngring 2011 : nej

  Tiken omärkt skjuten 29 januari 2005 vid skyddsjakt

  Hanen omärkt skjuten 31 januari 2005 vid skyddsjakt

  Nytt revirmarkerande par vintern 2011/2012

  Båda skjutna vid licensjakt jan 2012

  Alfadyrene blir borte

  161223 Høyre-topp i Løten melder seg ut i protest mot ulvepolitikken
  Nestleder Erik Reiersen trekker seg fra Løten Høyre. Bakgrunnen er regjeringens omstridte ulvepolitikk.

  160815 Ulvejakt på Hedmarken
  I helga mottok Fylkesmannen i Hedmark søknad om skadefelling av ulv fra Løten og Vang beitelag. Det skjedde etter at ulv hadde gjort skade på sau i Vang allmenning i Hamar.

  160628 Får felle en bjørn
  Jakter på bjørn vest for Glomma. Lørdag ble det funnet ei søye tatt av bjørn ved Sagfallvegen i Løten kommune. Statens naturoppsyn vurderte skaden til å være en dokumentert bjørneskade, og til å være under ett døgn gammelt.

  160613 Beitelaget vil kjøre en hardere linje +
  (krever innlogging) Ved starten av en ny beitesesong varsler Løten og Vang beitelag kamp mot trenering og regelbrudd fra forvaltningen i rovviltsaker.

  160601 Søkte om skadefelling i starten av april, venter fortsatt på svar +
  (krever innlogging) Løten og Vang Beitelag søkte om skadefelling av jerv for snart to måneder siden. Beitelaget venter fortsatt på svar fra Miljødirektoratet.

  160404 Jerven har ikke noe her å gjøre
  Søndag bekreftet Statens Naturoppsyn (SNO) spor etter jerv rett innenfor Mattisrud i Løten. - Jerven har ikke noe her å gjøre.

  150916 Forlengelse av fellingstillatelse på ulv
  Fylkesmannen har forlenget virketiden på fellingstillatelsen av én ulv i Elverum, Våler, Åsnes, Stange, Nord-Odal, Eidsvoll og deler av Løten kommuner.

  150910 Satser millioner på gris
  Rovdyra tok sauen og nattesøvnen fra Olav Landheim (52). Nå har han investert sju millioner kroner i nytt grisefjøs i Løten.

  150818 Ulven gir store tap
  Rovdyras herjinger er en stor utfordring for beitebrukere i Løten, Stange og Vang. Det fastslår Hedmarken landbrukskontor i en ny rapport.

  150211 Antall bønder halvert på 15 år
  Bønder og dyr er bare halvparten så mange som de var i sauedrifta i Løten før millenniumsskiftet. Rovdyrtrusselen får mye av skylden.

  150207 Løten-mann tett på fem ulver
  Robert Huldt (52) fra Løten fikk nylig nærkontakt med ulv på østsiden av Osensjøen. Han sier at det var de fem ulvene - og ikke han selv - som ble skremt.

  140904 Statssekretæren i KLD på besøk hos Løten og Vang beitelag
  Torsdag 28. august tok statssekretær Lars Andreas Lunde og hans stab turen til Løten og Vang beitelag for å få et nærmere innblikk i hvordan det er å drive med sau i beiteprioritert område med store rovviltskader.

  140901 Ønsker tiltak mot streifulv
  Per Helge Lindholt mener Sundtoft må instruere rovviltforvaltningen. - Forvaltningen gir i dag blaffen i hva regjeringen sier. Fylkesmannen mener rovdyr ikke er potensielle skadegjørere før de gjør skade. Men ulven og bjørnen tar for seg straks anledningen byr seg, sier beitelagsleder Per Helge Lindholt i Løten og Vang beitelag i Hedmark til Bondebladet.

  140829 Viktig for oss å lytte til sauenæringen
  Lars Andreas Lunde (H) fikk et innblikk i sauebøndenes hverdag på Mattisrud gård torsdag.

  140828 Visste du at hunden din kan finne døde sauer og kyr?
  Vi har vært med på kadaverhund-kurs. Under kursuka til Løten og Vang Beitelag og Norske Kadaverhunder møter et bredt utvalg hunderaser fra hele Hedmark opp. Ifølge kursleder Kjell Smestad kan i teorien hvilken som helst hund utdannes til kadaversøk, og gå opp til godkjenningsprøve. Erfaring med søk etter savnede dyr i tett og kupert skogsterreng etter rovdyrangrep, har vist at hund er et effektivt redskap for å finne kadavre og noen ganger skadde dyr. Finner du et kadaver etter to timer, i stedet for to dager, er det større sjanse for å få fastslått hvilket rovdyr som har vært på ferde og få fellingstillatelse. Sjansen for å få erstatning, og slippe avkorting, er også langt større.

  140820 Redde for rovdyra
  Jeg hører folk si de ikke vil gå i skogen, fordi de er redde for å møte rovdyr. Det er trist, sier Amund Sigstad (Sp). Rovdyrproblematikken rammer ikke bare sauenæringa, påpeker Sigstad. Han er leder i idrettsrådet og sjøl ivrig bruker av bygdas friluftsarealer i Løtenfjellet og Mosjømarka. Akkurat nå er utmarka full av bær, men ikke alle Løtens innbyggere føler det trygt å gå alene i skogen. Det er dokumentert både bjørn og ulv som har tatt sau på beite i sommer.

  140813 Riktig å ta ut skadedyr
  Det er viktig med konfliktdempende tiltak i rovdyrstriden. Sauebonde Audun Knutsen har mistet 10 av lammene sine på sommerbeite i Eidsvoll. Én eller to ulver står etter alle solemerker bak angrepet som etterlot lammene enten døde eller i så dårlig forfatning at de måtte avlives. Ulven har de siste ukene også herjet i Nes, Nord-Odal, Stange, Løten og opp til Elverum, og totalt rundt 150 sauer skal være tatt av rovdyret. Det er for lengst gitt fellingstillatelse, men utallige timers jakt har hittil vist seg resultatløs for jaktlaget som skal ta ut skadedyret- eller dyrene. Ulven har stor aksjonsradius og kan bevege seg opptil seks mil på et døgn.

  140812 Fant seks sauer drept av ulv i Elverum
  Ulv herjer fortsatt i saueflokkene. I mange dager var det helt stille. Det kom ingen meldinger om at verken ulv eller bjørn hadde slått til i saueflokkene i Løten og Stange. Men nå melder Løten og Vang beitelag at det er funnet seks kadaver tatt av ulv ved Terningmoen i Elverum, skriver ostlendingen.no. Kadavrene ble funnet rett før helga, men ulven har nok herjet i flokken for en ukes tid siden.

  140806 Bjørnekjøttet gikk unna
  Hver eneste bjørneburger ble solgt da Løiten Hjorteoppdrett var til stede på Trøndersk Matfestival i helga.

  140729 Tre sauer tatt av ulv, jakta fortsetter ut denne uka
  Tre sauer ble tatt av ulv i Stange-Løten-området natt til lørdag. akta på ulv og bjørn i Stange og Løten har så langt vært resultatløs. Jegerne holder seg i ro inntil det kommer meldinger om skader.Fellingsleder i Stange kommune, Geir Magnar Lillehov forteller at de siste skadene ble funnet natt til lørdag. Da ble det funnet tre drepte sauer.

  140728 Bamsefar ble blodig biff
  Etter å ha mesket seg med både elg og sau endte bamsen som bjørnekjøtt. Bjørnen som ble skutt i Løten forrige uke er nå ferdig slaktet. På Brovold slakteri i Stange har de håndtert bjørn før.

  140725 Flere ulver herjer i saueflokkene i Hedmark og Akershus
  Minst 15 sauer og lam i Eidsvoll er drept av ulv. Samtidig meldes det om ulveangrep på sau i Stange og Løten. Fellingstillatelse er gitt.

  140724 Nå blir bamsen selv mat
  Den velvoksne hannbjørnen som ble felt i Løten sist torsdag henger nå til mørning og skal bli til biff og spekepølse.

  140723 15 sauer drept, jakter ulv og bjørn
  Jakter på ulv og bjørn i Løten, Stange og Eidsvoll Ulven dreper masse sau i Eidsvoll og Nes-området i Akershus. En bjørn dreper sau og Løten og Stange.Flere jegere jakter på rovdyrene, men foreløpig er ingen felt.

  140719 Brunbjørn felt i Løten - viltfondet selger kjøttet
  I går ble det felt en brunbjørn på skadefelling i Løten. Viltfondet selger bjørnekjøttet. Etter at fire søyer er dokumentert tatt av brunbjørn i beiteområdet til Romedal og Stange saubeitelag har det foregått et fellingsforsøk på bjørnen. I går ble den 193 kg tunge brunbjørnen felt. Dette er den første bjørnen som er felt i dette området i nyere tid.

  140719 Bjørn på 193 kilo skutt
  En svært voksen bjørn ble skutt i Løten torsdag ettermiddag. Bjørnen veide 193 kilo.

  140718 Bjørn skutt i Løten
  Kommunale skadefellingsjegere fellte rett etter kl 16.00 i dag en hannbjørn lengst sør i Løten.

  140713 Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på bjørn
  Det er gitt fellingstillatelse på én bjørn i Stange, Nord-Odal og deler av Løten kommune etter at flere sauer er blitt tatt i området den siste tiden.

  140710 Utvider fellingstillatelse på Stangeulven
  To ekstra uker er satt av til jakt på ulven som har forårsaket skader i Stange og Løten. Det er både Løten og Vang beitelag, samt Romedal og Stange beitelag som søker om fellingstillatelse på ulven. - Det har siden 15. juni blitt dokumentert 64 skader forårsaket av ulv i Stange og Løten kommune, skriver fylkesmannen i vedtaket.

  140606 Jakter ulv ved Rokosjøen
  Fellingstillatelse på ulv i Hedmark.Det er gitt fellingstillatelse på en ulv i Stange, Løten, Hamar, Ringsaker og deler av Elverum kommuner. Bakgrunnen er at det er sett en ulv i området øst for Rokosjøen.Tillatelsen ble gitt torsdag, men foreløpig er det ikke skutt noen ulv i området.

  140606 Fellingstillatelse på ulv ved Rokosjøen
  Det ble i helga gitt fellingstillatelse på en ulv som er observert ved Rokosjøen.

  140509 Siste året mitt med sau
  Fylkesmannen opprettholder tidligere vedtak om avkortet rovdyrerstatning for Håkon Flagstad og flere sauebønder i Løten. Nå går saken til Miljødirektoratet.

  140422 Ulver kan felles i Hedmark
  Direktoratet har gitt fellingstillatelse for to ulver i Stange, Løten, Ringsaker og Hamar. Laudalen søker om ulven kommer til Solør.

  140420 Opnar for felling av to ulvar i Hedmark
  Miljødirektoratet gjev løyve til å felle to ulvar i kommunane Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Dei siste dagane er det varsla om to observasjonar av ulv i Ringsaker kommune i Hedmark. Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratet sitt feltapparat, har vore i området for å leite etter spor eller biologisk materiale etter dyra. Om ein finn til dømes ulveskit, kan DNA nyttast til å stadfeste individ. Ulveobservasjonane på denne tida av året er oftast på berr mark, og sporinga har ikkje lukkast.

  130905 Ulven tok favorittkua
  Gårdbruker Espen Mørch Andersen har nylig flyttet fra Nes til Løten. Søndag opplevde han at ei kvige av den sjeldne typen østlandsk raukolle ble tatt av ulven.

  130904 Ulv drepte kvige på innmarksbeite i Løten
  Midt på blanke formiddagen ble en kvige angrepet av ulv på Narsætra i Løten. Det var mye folk i området, men ingen så angrepet.

  130903 Fellingstillatelsen på ulv er utvidet
  Fylkesmannen har forlenget fellingstillatelsen på ulv på Hedmarksvidda etter at en kvigekalv ble angrepet og drept på innmarksbeite.

  130821 Avslår lengre fellingstillatelse
  Nei til fortsatt ulvejakt. Fylkesmannens miljøvernavdeling har avslått søknaden om å få forlenget fellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Stange og Elverum kommuner.

  130730 Ulv skutt i Elverum i morges
  En bjørn ble sett i Løten i går kveld. I dag tidlig ble en ulv skutt. Sent mandag kveld det ble sett bjørn i Løten. Det ble umiddelbart søkt om fellingstillatelse, noe som ble gitt.

  130729 Forlenget fellingstillatelsen i Løten
  De to siste ukene har bjørn herjet i saueflokker i Ringsaker og Løten. Begge steder har det vært jakt, men til nå resultatløs.

  130725 Kan felle bjørn i Løten
  Løten og Vang beitelag har fått fellingstillatelse på brunbjørn på Hedmarksvidda.

  130611 Bjørn og jerv ved Savalsetra
  Ved Savalsetra i Løten er det observert bjørn i dagene før sau ble sluppet på beite. I tillegg ble det fotografert jerv i det samme området. Nå har Fylkesmannen i Hedmark gitt et tilskudd på 3.000 kroner til ekstraordinært tilsyn med sau i området.

  130211 Kremmer i ulvepels
  Årets høydepunkt er Rørosmartnan for Odd Kjell Nybroen, denne gang med et lass med ulveskinnspelser han vil by fram.

  121205 Avgjørelse av klage på avslag - skadefelling av gaupe i Løten kommune
  Direktoratet viser til klage av 19. september 2012 fra Løten og Vang beitelag, heretter kalt klager, over Fylkesmannen i Hedmark sitt avslag på søknad om skadefelling av gaupe i beiteområdet til Løten og Vang beitelag sør for rv.

  120915 Avslag på søknad om forlengelse av fellingstillatelse på ulv i deler av Hamar, Åmot, Løten, Ringsaker og Elverum kommuner
  Fylkesmannen avslår med bakgrunn i disse vurderingene søknaden av 12.9.2012 om skadefelling på ulv i deler av Hamar, Åmot, Løten, Ringsaker og Elverum kommuner.

  120913 Ulv tok lam, får ikke skyte
  Et lam ble onsdag formiddag tatt av ulv i Løten. Få timer senere avslo Fylkesmannen i Hedmark søknaden om fellingstillatelse på ulven som tok sauen.

  120913 Nok et lam måtte bøte med livet etter møtet med ulven: Slo til da fellingstillatelsen utløp
  Det er dessverre ikke det første kadaveret denne sommeren. Men vi får håpe det blir det siste, sier nestleder i Løten og Vang Beitelag, Ulf Skårholen.

  120911 Fikk nei til forlenget fellingstillatelse på ulv
  Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark har sagt nei til søknaden fra sauenæringen om en forlenget fellingstillatelse på ulv i deler av Stange, Løten og Elverum kommuner.

  120830 Iverksatt fellingstillatelse på ulv i tre kommuner i Hedmark
  Det er iverksatt fellingstillatelse på ulv i Elverum, Løten og Stange.

  120821 Ulvejakt i Hedmark - men ikke i Trysil
  Fylkesmannen i Hedmark har gitt fellingstillatelse på en ulv. Ulven kan felles i Hamar, Ringsaker, Løten, Åmot og Elverum.

  120820 Ulveforkjempere klager på ulvefellingsvedtaket i Løten fredag
  Fredag ble en ulv skutt i Løten, som følge av at Fylkesmannen i Hedmark utvidet en allerede eksisterende fellingstillatelse.

  120820 Ser ut som ulv i Løten sentrum
  Olav Løvlien Ophus mener han filmet ulv i Løten. - Ja, sannsynligvis var det ulv, sier SNO. 00411

  120819 Filmet ulv fra bil: - Ulven løp gjennom Løten sentrum
  Olav Løvlien Ophus filmet det han mener er en voksen ulv etter å ha fulgt den gjennom Løten sentrum fredag kveld. 00511

  120818 Ulv skutt i Løten
  En ulv ble fredag formiddag skutt i Løten. 00551

  120817 En ulv ble skutt i Løten i formiddag
  Det var litt før klokka 11.30 i formiddag at det kommunale jaktlaget, med Tom Lunde som jaktleder, kom over ulven - ei tispe - litt øst for Løten sentrum.

  120816 Fellingstillatelse på ulv i deler av Åmot, Løten, Hamar, Ringsaker, og Elverum kommuner -forlengelse
  Vi viser til vårt vedtak av 1.8. og 10.8. om fellingstillatelse på ulv gjeldende fram til i dag kl 12:00 i deler av Åmot, Løten, Hamar, Ringsaker og Elverum kommuner.

  120804 Avslag på søknad om forlenget fellingstillatelse på ulv deler av Åsnes, Nord-Odal, Stange, Løten, Elverum og Våler kommuner
  Fylkesmannen avslår med bakgrunn i disse vurderingene søknaden av 3.8.2012 om skadefelling på ulv i deler av Åsnes, Nord-Odal, Stange, Løten, Elverum og Våler kommune.

  120724 Fellingstillatelse på brunbjørn på Hedmarksvidda - forlengelse
  Konklusjon: Ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for framtidige skader dersom skadegjøreren fortsatt oppholder seg på Hedmarksvidda, forlenger Fylkesmannen skadefellingstillatelsen på en - 1 - brunbjørn innenfor et nærmere avgrenset område og tidsrom som framgår av vilkårene for tillatelsen.

  120722 Fellingstillatelse på ulv i deler av Åmot, Løten, Hamar og Elverum kommuner
  Konklusjon: Ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for framtidige skader dersom ulven fortsatt oppholder seg innenfor de berørte beiteområdene, finner Fylkesmannen å tillate skadefelling på en - 1 - ulv innenfor et nærmere avgrenset Side 3 av 4 område og tidsrom som framgår av vilkårene for tillatelsen.

  120705 Fylkesmannen vil ikke gi fellingstillatelse
  Løten og Vang beitelag ville ha forlenget fellingstillatelse på ulv. Men Fylkesmannen sier nei. 10551

  120613 Fikk 45 dager betinget fengsel etter å ha skutt bjørn
  En mann ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og fikk 10 000 kroner i bot etter å ha skadeskutt en bjørn i Mosjømarka i Løten, høsten 2010.

  120613 Bot og fengsel for å ha skadeskutt bjørn: Anker fengselsdommen
  En mann fra Løten er dømt til 10.000 kroner i bot og 45 dagers betinget fengsel for å ha skutt en bjørn i Løten. Mannen er skuffet, og anker dommen.

  120612 Dømt til 45 dager betinget fengsel for skadeskyting
  En mann ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og fikk 10 000 kroner i bot etter å ha skadeskutt en bjørn i Mosjømarka i Løten, høsten 2010.

  120525 Bjørneskyter nektet straffskyld
  Mannen i 30-åra som er tiltalt for å ha skutt en bjørn i Løten høsten 2010, sa han skjøt fordi han var redd bjørnen ville angripe.

  120509 Avslag på søknad om felling av ulv og jerv
  Direktoratet for naturforvaltning har mottatt søknader om felling av ulv og jerv fra henholdsvis Ringsaker saubeitelag, Stor-Elvdal kommune, Rondane Sør Villreinutvalg og Løten og Vang beitelag.

  120424 Tiltalt etter skudd mot bjørn
  En mann i 30-årene fra Løten kan havne i fengsel etter at han skadeskjøt en bjørn i Mosjømarka i Løten, høsten 2010.

  120303 Aasrud testet rovdyr-app
  Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud var i går på plass i Løten for å teste rovdatas nye sporingsapp.

  120116 To ulver felt i Hedmark
  En 38 kg tung hannulv ble felt lørdag ettermiddag i Løten. Det er den andre ulven som felles på ei uke i Hedmark under årets lisensjakt.

  120115 Hannulv skutt i Løten i Hedmark
  Lørdag ettermiddag foregikk en hektisk ulvejakt i grensetraktene mellom Elverum og Løten kommuner i Hedmark.

  120115 «Aksjonen Rovviltets Røst» varsler anmeldelser etter ulvejakt
  Aksjonen Rovviltets Røst (ARR) varsler søndag at de vil politianmelde minst tre forhold knyttet til ulvefellingen i Løten i Hedmark lørdag.

  111119 Gjenfant bjørn i Gausdal med DNA-prøver
  Hannbjørnen som ble skutt på med hagle i Løten i oktober i fjor var ikke død. DNA-prøver viser at den ble felt i Gausdal i sommer.

  111119 Bjørnen var ikke død
  Bjørnen som ble skutt med hagle i Løten i fjor høst var ikke død. Det er den nå. For da den dukket opp igjen i Gausdal i sommer, ble den skutt på ordentlig.

  111013 Nytt ulverevir påvist utenfor ulvesonen
  Et ulvepar har etablert seg i grenseområdet mellom Løten og Åmot kommuner i Hedmark. Beitelaget krever fellingstillatelse umiddelbart.

  111012 Stasjonær ulv påvist i Løten
  Statens naturoppsyn og mannskaper fra Høgskolen i Hedmark på Evenstad har begge utført sporinger av ulv i området ved Savalsetra i Løten.

  111007 Jakthund angrepet av ulv
  Knut Joar Gundersens hund Diaz ble angrepet av ulv da Gundersen var på elgjakt halvannen kilometer sør for Budor i Løten i 12.

  110909 Har tillatelse til ulvejakt, men jakter ikke aktivt
  Mandag kveld ga Fylkesmannen i Hedmark tillatelse til å felle en ulv i deler av Løten, Hamar, Åmot og Elverum kommuner.

  110818 Ny fellingstillatelse på ulv i Hedmark
  Tirsdag mottok Fylkesmannen i Hedmark melding fra Løten og Vang beitelag om at to sauer ble tatt av ulv. På bakgrunn av det har det blitt gitt fellingstillatelse på en ulv.

  110810 Ulvejakt i Løten, Elverum og Hamar
  Mandag ble en ulv observert i området ved Ebru i Løten. Nå er det gitt tillatelse til ulvejakt i Hamar, Løten, Åmot og Elverum kommune vest for Glomma.

  110810 Ny bjørnejakt, utvidet ulvejakt
  Mandag ble det gitt fellingstillatelse på en bjørn i Stange og Løten. I går ble fellingstillatelsen på ulv i Åmot, Hamar, Løten og Elverum utvidet nok en gang.

  110803 Fylkesmannen utvider fellingstillatelsen på ulv fram til tirsdag
  Fylkesmannen i Hedmark utvider fellingstillatelsen på ulv i deler av Åmot, Hamar, Løten og Elverum.

  110712 Svensk bjørn skutt
  Han hadde tatt turen over fra Sverige. Men noen retur ble det ikke på bjørnen. Mandag morgen ble han felt, etter å ha herjet med sauer både i Ringsaker, Løten og Åmot.

  110712 Bjørnen stilles ut i Elverum rådhus
  I dag tidlig ble en hannbjørnbjørn først skadeskutt i Løten. Deretter ble den felt i Elverum. Varaordfører Arnfinn Uthus har takket ja til å overta bjørnen, som skal tilles ut i Rådhuset.

  110711 Skadeskutt bjørn felt i Elverum
  Bjørnen ble først skadeskutt i Løten i dag tidlig og senere felt i Elverum.

  110625 Ulvejakt i Elverum og Løten igjen
  Det er ikke mer enn en måndes tid siden det ble jaktet etter en ulv i grenseområdene mellom Elverum og Løten. Nå jaktes det igjen.

  110624 Ulvejakt i Løten
  Direktoratet for Naturforvaltning har gitt tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Løten og Elverum kommuner.

  110606 Ulvejakt uten uttelling
  Ulvejakta i Elverum og Løten har ikke gitt uttelling så langt, selv om jaktlaget får postere i bil.

  110531 Nytt ulveangrep
  Igjen måtte rovviltkon-sulent Rune Bjørnstad ta turen til skogsområdene mellom Løten og Elverum. Og igjen kunne han konstatere tydelige spor etter ulvekjeften i kadavrene.

  110530 Ulvejakt satt igang
  Etter at tre lam er dokumentert tatt av ulv er det lørdag ettermiddag igangsatt ulvejakt i Elverum og Løten.

  110530 Ulvejakt satt i gang
  I formiddag ved 12-tiden ble det startet ulvejakt i Løten og Elverum etter at flere lam var dokumentert tatt av ulv.

  110530 Amper ulvekamp
  Ulveaktivister gikk søndag ettermiddag verbalt i strupen på sauebønder fra Løten og anklaget dem for dyremishandling, etter at 11 lam og ei søye måtte bøte med livet etter ulveangrep i helgen.

  101103 Bjørnejakta i Løten er over
  I går gikk fellingstillatelsen på bjørn i Løten ut, etter at det på sist fredag ble gitt ny tillatelse til å felle bjørnen som den siste tiden blant annet har rotet i folks søppelkasser i kommunen.

  101029 Fellingstillatelse gitt på løtenbjørn
  Direktoratet for naturforvaltning har gitt fellingstillatelse på bjørnen som også denne uken har rotet i søplekasser i Løten.

  101029 Direktoratet gir fellingstillatelse på bjørn i Løten
  2 Direktoratet for naturforvaltning har i dag gitt fellingstillatelse på en bjørn i Løten.

  101012 Healer: - Bjørnen har gått i dvale
  Healer Hugo Stenberg i Brumunddal tror den etter hvert så omtalte bjørnen i Løten har gått i vinterdvale.

  101010 Skjøt i nødverge
  Med et elgjaktlag som vitne, fyrte Løten-mannen (36) av haglen mot bjørnen fra kort hold.

  101010 Ingen vet hvor bjørnen er nå
  Lørdag morgen startet på nytt søket etter den skadeskutte bjørnen i Løten.

  101010 Bjørnealarmen avblåst: Løten-beboere kan gå ut igjen
  (VG Nett) Etter at en bjørn muligens ble skadeskutt på Løten i Hedmark torsdag, ble beboerne i området advart mot å bevege seg utendørs.

  101008 Vurderer faren
  Torsdag sendte Statens Naturforvaltning egne folk til Løten.

  101008 På sporet etter skadeskutt bjørn
  Torsdag kveld ble en bjørn skadeskutt i Løten. I dag ble det igangsatt søk etter den.

  101008 Ingen fellingstillatelse likevel
  Direktoratet for naturforvaltning har likevel ikke gitt fellingstillatelse på bjørnen i Løten.

  101008 Ikke fellingstillatelse
  Seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning tilbakeviser det han beskriver som rykter om fellingstillatelse på Løten-bjørnen.

  101008 Her forsøkte bjørnen å bryte seg inn i sauefjøset
  Bjørnen prøvde å komme seg inn i et sauefjøs på Løten natt til onsdag.

  101008 Etterlyser bedre bjørneinformasjon
  Leder i Hedmark Høyre, Rune Øygarden, mener rovviltmyndighetene gir for dårlig informasjon til lokalbefolkningen om bjørnen som oppholder seg i Løten.

  101008 Blir ikke skutt, ennå
  Bjørnen som har gjort folk i Løten utrygge de siste dagene, går så langt en trygg framtid i møte.

  101008 Bjørn skadeskutt med hagle i Løten
  Torsdag kveld ble en bjørn skadeskutt i Løten. Fredag morgen ble det igangsatt søk etter den.

  101007 Hadde bamsen på fuglebrettet
  Else Marie Grøndahl i Løten fikk seg litt av et sjokk da hun så at hun hadde hatt besøk av en bjørn som hadde forsynt seg av fuglefrøene rett utenfor stuevinduet.

  101007 Bjørnen ville inn i sauefjøset
  Sjøl om det gikk sauer ute, så forsøkte en bjørn å komme seg inn i sauefjøset på Stubberud gård ved Rokosjøen i Løten.

  101007 Bjørn prøvde å bryte seg inn i sauefjøs i Løten
  En bjørn har prøvd å bryte seg inn i et sauefjøs med 85 lam på gården Stubberud i Løten.

  101004 Løten-bøndene får ikke skyte bjørn
  Fylkesmannen i Hedmark sier nei til fellingstillatelse på bjørnen som tok lam på innmark i Løten i dag, men åpner for tilskudd til strømgjerder.

  101004 Bjørn tok lam på innmark
  Gården på Løten fikk tidlig i morges besøk av bjørn. Bare 60 meter fra gårdsplassen.

  100817 Får felle ulv etter sauetap i Løten
  Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt fellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler, Åsnes og Nord- Odal.

  150224 Alle seks nekter straffskyld: Dette er de tiltalte
  Mann (47) fra Elverum. Fyller 48 år i løpet av rettssaken. Ansees som hovedtiltalt. Har innrømmet å ha felt ulv ulovlig under åtejakt på rev i Kråkberget på Åsta i Åmot 14.

  130927 Skudd avfyrt utenfor hus til rovdyrverner
  – Det ble avfyrt et skudd rett utenfor husveggen min. Noen ville skremme meg på grunn av engasjementet mitt for rovdyr, sier Kari Wenche Fossum fra Åsta Øst i Åmot.

  100520 Fikk nei til felling
  Bjørnen som ødela bikuber på Åsta Øst blir ikke skutt.

  100505 Bamsefar slo til fem netter på rad
  Her er bamsefar på jakt etter godsaker på Åsta Øst - for femte gang på fem netter.

  .....

vargrevlogonew73